Zarządzanie stresem i emocjami - szkolenie online i stacjonarnie 

Im bardziej zmienne środowisko pracy, tym większa presja i stres związany z koniecznością szybkiego przystosowania się do zmiany i elastycznego reagowania na oczekiwania innych. Obsługa klienta także bywa dla pracowników coraz większym wyzwaniem, zwiększając napięcie  i utrudniając działanie. Stres jest motorem do działania, ale bywa także „złym doradcą”, kiedy trzeba radzić sobie w sytuacjach społecznych (kontakt z klientami, współpracownicami, szefem). Program szkolenia ukierunkowany jest na przećwiczenie technik radzenia sobie ze stresem i  napięciem wynikającym z presji zadań, czasu i ludzi w odpowiedzi na różne potrzeby (opanowanie tremy, rozładowanie napięcia 
w trakcie sytuacji stresowej i tuż po niej, relaksacja jako sposób na długofalowe dbanie o dobrostan psychiczny oraz poznawcze przeramowanie jako sposób na przeciwdziałanie zamartwianiu się). 

Cel szkolenia dotyczącego zarządzania stresem


Celem szkolenia dotyczącego zarządzania stresem jest przede wszystkim zwiększenie świadomości uczestników na temat źródeł stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim w życiu zawodowym i prywatnym. Trening radzenia sobie w sytuacjach stresogennych pozwoli różne techniki relaksacyjne i medytacyjne, które wpłyną na zdrowie psychiczne i fizyczne. Udział w szkoleniu poprawi kontrolowanie emocji w trudnych sytuacjach oraz wpłynie na poprawę rozwiązywania konfliktów oraz budowania relacji w życiu prywatnym i zawodowym.

Ogólnie rzecz biorąc, celem szkolenia jest pomóc uczestnikom w lepszym zrozumieniu zjawiska stresu, poprawa efektywności osobistej  i zawodowej poprzez  lepsze radzenia sobie z własnymi emocjami w swoim życiu zawodowym i osobistym.

Jakie korzyści oferuje szkolenie zarządzanie stresem?

Uczestnik podczas szkolenia  nie tylko pozna sposoby radzenie sobie w trudnych sytuacjach, ale także:

 • Dokona analizy czynników stresowych oddziałujących na efektywność pracy własnej i w zespole 
 • Zidentyfikuje źródła napięć związanych z pracą zawodową  (w obszarze zadań, czasu i ludzi)
 • Pozna łańcuch zdarzeń prowadzący do wypalenia zawodowego: napięcie – przemęczenie – wypalenie zawodowe (autodiagnoza skutków długotrwałego stresu)
 • Pozna sposoby na obnażenie napięcia związanego z sytuacjami trudnymi w różnych zawodowych i pozazawodowych kontekstach
 • Pozna sposoby na długoterminowe radzenie sobie ze skutkami stresu i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu
 • Przećwiczy różnorodne techniki obniżania napięcia związanego ze stresem z poziomu odreagowania, relaksacji, poznawczego przeramowania
 • Dowie się jak dbać o work – life balance jako sposób na  utrzymanie dobrostanu psychicznego

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zarządzania stresem i kontroli emocji w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - program szkolenia

W dzisiejszych czasach stres jest integralną częścią życia zawodowego i prywatnego. Kontrolowanie emocji w sytuacjach stresogennych to niezwykle ważna umiejętność. Stres objawia się na polu fizjologicznym i psychicznym. A długotrwałe narażenie na jego działanie może mieć negatywne następstwa, a nawet prowadzić do wypalenia zawodowego.

Materiały szkoleniowe wyjaśnią pojęcie stresu (rodzaje stresu, rozpoznanie objawów stresu). Szkolenie pomoże poznać sposoby radzenia ze stresem poprzez ćwiczenia grupowe, ćwiczenia umysłu oraz pozwoli wyeliminować niewłaściwą komunikacją interpersonalną. Przemyślany program szkolenia umożliwia zdobyć umiejętność opanowania trudnych emocji w każdej sytuacji.  

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA:

 1. Prezentacja programu i opis szkolenia
 2. Zebranie i odniesienie się do oczekiwań uczestników
 3. Kontrakt grupowy,  ćwiczenie wprowadzające w temat

MODUŁ I: ISTOTA STRESU, PRZEJAWY:

 1. Presja zadań, czasu, oczekiwań innych jako główny stresor w pracy zawodowej
 2. Co się dzieje z ciałem, emocjami i myśleniem w sytuacji stresu, czyli co jest twoim „tygrysem szablozębnym”?
 3. Analiza „krzywej stresu” (eustres – dystres)
 4. Autodiagnoza własnego stanu obciążenia stresem 

MODUŁ II: STRES W PRACY ZAWODOWEJ – TYPOWE ŹRÓDŁA STRESU, MECHANIZMY, SKUTKI

 1. Stresory związane ze specyfiką branży 
 2. Nakładanie się czynników stresu z obszaru zawodowego i osobistego
 3. Fizyczne skutki długotrwałego stresu
 4. Jak ludzie radzą sobie z przeciążeniami i zmianą nawyków, czyli „nie taki diabeł straszny…”

MODUŁ III: ODZYSKIWANIE KONTROLI NAD CIAŁEM, EMOCJAMI I MYŚLENIEM

 1. Łańcuch kontroli negatywnych reakcji w związku z sytuacją stresu (zapalnik – ciało – emocje – myśli – zachowanie)
 2. Błędne przekonania na temat siebie, innych ludzi, przeszłości i przyszłości, czyli co zamiast „samobiczowania”
 3. Metod i techniki pracy na odreagowanie sytuacji stresowych (oddychanie przeponowe, oddychanie :lamentacyjne”, trening neuromięsniowy Jacobsona, trening autogenny Schulza) -  trening antystresowy
 4. Mindfullness – jak w dzisiejszym, zabieganym świecie być „tu – i – teraz”
 5. „Popatrz na swój problem inaczej” - techniki poznawczego przeramowania problemu (ZOOM, „Strefa wpływu”, Technika ZEN, „Najczarniejszy scenariusz”, „Monolog działającego”)

MODUŁ IV. „WORK – LIFE BALANCE” JAKO PROFILAKTYK WYPALENIA ZAWODOWEGO:

 1. Test autodiagnostyczny dot. wypalenia zawodowego
 2. Koło priorytetów – czemu „służy” praca zawodowa? 
 3. Bilans zysków i strat w związku z nieumiejętnością rozdzielania życia zawodowego od osobistego
 4. Zaplanuj sobie „przerwę” – jak żyć w zgodzie z własnym chronotypem, dbać o swoją kondycję psychiczną i dlaczego multitasking jest „przereklamowany”

PODSUMOWANIE:

 1. Planowanie zmian w dotychczasowych nawykach związanych z radzeniem sobie ze stresem 
 2. Sesja pytań i odpowiedzi
 3. Ewaluacja i domkniecie szkolenia

 

Zarządzanie stresem szkolenie. Jakie metody stosowane są podczas kursu z radzenia sobie ze stresem?

Niska samoocena i stres wpływają na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości. Opracowywanie działań zaradczych oraz ćwiczenia fizyczne, takie jak techniki oddechowe, techniki umysłowe pozwalają na regulację emocji i odzyskiwanie energii życiowej.

W trakcie szkolenia z zarządzania stresem informacje będą przekazywane w sposób pozwalający zachować równowagę pomiędzy teorią a praktyką. Uczestnicy poznają możliwości wpływania na poziom stresu poprzez ćwiczenia antystresowe, kotwiczenie pozytywnych emocji i inne.

Wśród technik aktywizujących uczestników szkolenia z radzenia sobie ze stresem pojawią się m.in. 

 • Ćwiczenia na przykładach (case study)
 • Praca w parach, podgrupach 
 • Gry i symulacje 
 • Testy samopoznania 
 • Dyskusja z elementami miniwykładu 
 • Filmiki instruktażowe
 • Trening relaksacyjny i mindfullness

Warto zaznaczyć, że umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz inteligencja emocjonalna uważane są ważne kompetencje pracowników, a zwłaszcza liderów zespołów.