Szkolenia zamknięte - Komunikacja / Negocjacje

Negocjujemy całe życie. Od samego początku, od momentu, kiedy jako niemowlaki staramy sie znaleźć swoje miejsce w otaczającym nas świecie. Umiejętność negocjacji staje się coraz ważniejsza. Czasem jedno zdanie więcej lub mniej może zmienić efekt rozmowy. A jeśli różnicą jest milionowy kontrakt? Chcemy Ci pomóc zarobić ten milion. Wstępem do negocjacji jest komunikacja ... Czy są możliwe negocjacje bez komunikacji ...?

 

Tytuł
Trener

Codziennie wchodzimy w relacje z innymi ludźmi. Komunikacja, która zachodzi między poszczególnymi osobami, między nami a otoczeniem, może przybierać różne kształty i formy. Szkolenie otwarte organizowane w Kraków z komunikacja i negocjacje ma wpływać na jakość umiejętności kształtujących to, w jaki sposób przebiega efektywna komunikacja. Rozmowa prowadzona między dwiema osobami wykorzystuje różne kanały informacyjne. Człowiek, który wie co to jest świadomość zasad rozmowy zdaje sobie też sprawę, że w rozmowa ważne jest dobre zinterpretowanie informacji zwrotnej, jaką otrzymujemy w momencie nadania komunikatu. Ponadto, komunikacja przebiega na dwóch głównych poziomach - werbalnym i niewerbalnym. Werbalny poziom rozmowy to ten element z zakresu efektywna komunikacja który dotyczy wszystkich informacji przekazywanych za pomocą języka - czyli komunikaty słowne, komunikaty złożone ze zdań i opisujące nas jako ludzi. Drugim głównym poziomem jest komunikacja niewerbalna, w której zakres wchodzą wszystkie elementy towarzyszące rozmowie - czyli wygląd człowieka, zapach człowieka, ubiór człowieka, zachowanie jakie prezentuje dana osoba. Do tego ostatniego zaliczamy gesty, mimika twarzy, ruchy rękoma, nieuświadomione poruszanie się i inne. Zatem realizujemy się jako jednostki społeczne poprzez to co mówimy oraz to czym człowiek sobą reprezentuje na co dzień. Informacje zwrotne czyli feedback, otrzymujemy za każdym razem kiedy zachodzi komunikacja - są to wszystkie zachowania ludzkie i idee jakie powstają w odpowiedzi na to, co sami wcześniej komuś powiedzieliśmy lub powstałe na podstawie naszego zachowania uświadamianego lub nieuświadamianego. Dzięki temu dowiadujemy się jaki wpływ mamy na innego człowieka. Potwierdzają się wtedy nasze potrzeby wpływanie na innych ludzi, lub owe potrzeby są niepotwierdzone. Wywoływanie określonego wpływu na innych ludzi towarzyszy nam na co dzień, w pracy w domu czy na uczelni. Niezależnie gdzie się znajdziemy, wchodzimy w relacje międzyludzkie. Ważnym jest zatem, aby nasi pracownicy mogli odbyć szkolenie poprawiające ich umiejętności w komunikacja. Wpłynie to na jakość i większą efektywność komunikacja pomiędzy poszczególnymi pracownikami w naszej firmie, a im lepsza jest komunikacja tym sprawniej i efektywniej idzie nam praca. Do tego dochodzi sztuka przekształcania tego, jak nam idzie komunikacja w efektywne negocjacje. Co nam dają negocjacje? Dzięki tej umiejętności możemy stawiać na swoim, wpływać na innych w taki sposób, aby osiągać lepsze rezultaty i być efektywniejszym pracownikiem. Negocjacje to sztuka przedstawiania własnego zdania w najlepszym świetle i negocjowanie najlepszych rezultatów dla nas a w konsekwencji - najlepsze wyniki dla naszej firmy. Ale negocjacje to nie tylko umiejętność która daje najlepsze rezultaty w pracy - dużo życiowych sytuacji wymaga od nas tej umiejętności polegającej na przekonywanie do naszych racji, przedstawianie naszego punktu widzenia i nakłaniania innych do współpracy z nami.