Jak zminimalizować rotację pracowników w firmie?

Jak ograniczyć rotację personelu?

Rotacja pracowników w firmie jest powszechnym problemem, który może mieć negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i rentowność. Wysoki wskaźnik odejść z pracy wymaga czasu i środków na rekrutację i szkolenie nowych osób, a także przyczynia się do spadku morale pozostałego personelu. Dlatego też zmniejszenie rotacji pracowników jest istotne dla utrzymania stabilnego i efektywnego zespołu. W artykule przedstawimy kilka sposobów, które pomogą zwiększyć retencję pracowników i zatrzymać najlepsze osoby. Zapraszamy do lektury.

 

Spis treści:

Czym jest rotacja pracowników?

Duża rotacja pracowników - jakie są powody?

Jak obliczyć wskaźnik rotacji pracowników?

Dlaczego zmniejszenie rotacji personelu jest ważne dla firm?

Sposoby na ograniczenie rotacji pracowników w przedsiębiorstwie

Czym jest rotacja pracowników?

Rotacja pracowników bywa również określana jako fluktuacja kadr. Jej wskaźnik określa tempo, w jakim osoby zatrudnione opuszczają daną organizację i w jakich okolicznościach to robią. Wyróżniamy dwa rodzaje:

 • rotacja wymuszona - wynika z działania przełożonego, czyli zwolnienia pracownika, nieprzedłużenia umowy lub likwidacji stanowiska pracy;
 • rotacja dobrowolna - zatrudnione osoby odchodzą z przedsiębiorstwa z własnej woli, a nie z inicjatywy pracodawcy.

Duża rotacja pracowników - jakie są powody?

W niektórych przypadkach rotacja pracowników jest nieunikniona i pozostaje poza kontrolą firmy, np. gdy osoby odchodzą na emeryturę. Jednak często jest spowodowana niesprzyjającymi warunkami w miejscu pracy. Zanim będzie można zacząć jej przeciwdziałać, musimy zidentyfikować jej powody. Główne przyczyny rotacji to:

 • brak docenienia ze strony przełożonych,
 • przepracowanie i niskie wynagrodzenie,
 • brak informacji zwrotnej na temat wykonywanej pracy,
 • powtarzające się, nudne obowiązki zawodowe, brak różnorodności zadań,
 • brak możliwości podejmowania ambitnych zadań i rozwoju zawodowego,
 • przeprowadzenie rekrutacji i procesu wdrożenia pracownika w niewłaściwy sposób,
 • toksyczna lub zła atmosfera pomiędzy współpracownikami,
 • stres, nieodpowiednie traktowanie lub braku wsparcia ze strony przełożonych i współpracowników.

Te czynniki, a także inne, mogą prowadzić do wysokiej rotacji pracowników w danej firmie i warto je wziąć pod uwagę podczas analizy tego problemu.

Jak obliczyć wskaźnik rotacji pracowników?

Wskaźnik rotacji pracowników jest mierzony i oceniany w ustalonym okresie. Zwykle jest to jeden rok. Obliczony zostaje dla całkowitej liczby osób zatrudnionych, ale można go także podzielić na poszczególne działy lub zespoły. 

Aby obliczyć wskaźnik poziomu rotacji w firmie, potrzeba uwzględnić:

 • liczbę pracowników zatrudnionych na początku przedziału czasowego;
 • liczbę osób zatrudnionych obecnie;
 • liczbę pracowników, którzy odeszli dobrowolnie lub zostali zwolnieni w danym okresie.

Na początek musimy obliczyć średnią liczbę osób zatrudnionych w ustalonym przedziale czasowym: 

Liczba pracowników na początku roku + liczba pracowników na koniec roku podzielona przez 2

Po uzyskaniu tych danych należy użyć następującego wzoru, który określi poziom rotacji:

Rotacja pracowników = (całkowita liczba pracowników, którzy odeszli/średnią liczbę pracowników zatrudnionych)x100

Aby poprawnie ocenić poziom rotacji pracowników, trzeba uwzględnić takie czynniki, jak: 

 • wskaźnik odejść dobrowolnych z wyłączeniem osób przechodzących na emeryturę,
 • wskaźnik skuteczności rekrutacji (liczba nowych osób oraz czas potrzebny na ich znalezienie),
 • odsetek powrotów do pracy,
 • rotacja wewnętrzna, czyli wskaźnik awansów.

Dlaczego zmniejszenie rotacji personelu jest ważne dla firm?

Niepożądana rotacja pracowników może być szkodliwa zarówno dla motywacji pracowników na różnych stanowiskach, jak i dla samej organizacji. Prowadzi do utraty osób o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. Często fluktuacja kadr generuje ogromne koszty, wynikające z konieczności przeprowadzania dodatkowych szkoleń, wdrożenia nowych pracowników. Ostatecznie wysoki wskaźnik rotacji ma wpływ na pozostałe osoby w organizacji lub zespole, które nie są w stanie zbudować silnych relacji z kolegami. Powoduje to spadek morale, zaangażowania i rodzi plotki oraz jest niepokojącym sygnałem, mogącym świadczyć o tym, że w firmie źle się dzieje.

 

Chcesz zmniejszyć wskaźnik rotacji pracowników w swojej firmie?

Zapisz się na szkolenie otwarte z zarządzania

 

Sposoby na ograniczenie rotacji pracowników w przedsiębiorstwie

Wysoka rotacja personelu bardzo negatywnie wpływa na prowadzenie biznesu. Aby zatrzymać pracowników w przedsiębiorstwie, można zastosować kilka skutecznych strategii:

Zatrudniaj odpowiednie osoby

Pierwszym krok leży w po stronie działu HR w Twojej firmie. Należy upewnić się, że na dane stanowisko zatrudniane są odpowiednie osoby. W tym celu warto tworzyć dokładne opisy w ogłoszeniach rekrutacyjnych i zatrudniać osoby, które behawioralnie i kulturowo pasują do danego zespołu. W tym celu warto wybierać odpowiednie kursy dla kadry odpowiedzialnych za proces poszukiwania i utrzymania nowych osób w firmie, takie jak szkolenia z nowoczesnych narzędzi i technik rekrutacji i selekcji lub szkolenia z zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) - praktyczny przewodnik.

Oferuj konkretne wynagrodzenia i dodatkowe bonusy

Nie ma co ukrywać, że ludzie przychodzą do pracy w celach zarobkowych. Nieproporcjonalna wypłata do wykonywanych zadań sprawia, że po przeszkoleniu i nabraniu nowych umiejętności, odejście pracownika będzie kwestią czasu. Jeśli pracownik może otrzymać wyższe wynagrodzenie gdzie indziej, szybko zacznie rozważać zmianę pracy. 

Oferuj elastyczne godziny pracy

Jeśli to możliwe pozwól pracownikom na elastyczny harmonogram przyjść i wyjść z firmy. Dzięki temu łatwiej jest im utrzymać równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Zapewnienie mniej sztywnego i pozytywnego środowiska pracy, zachęci ich do bardziej efektywnego i produktywnego działania. 

Zaplanuj programy szkoleniowe i rozwojowe

Rozwój zawodowy nie musi być drogi. Może to być tak proste, jak zapewnienie ludziom możliwości dzielenia się swoją wiedzą w pracy poprzez prezentacje. Z drugiej strony, jeśli pracodawca chce zaoferować bardziej formalny rozwój, możesz wybrać kursy, takie jak organizowane przez AVENHANSEN szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte z zarządzania, komunikacji, negocjacji i innych umiejętności potrzebnych w świecie biznesu. Pomoże im to nie tylko w codziennej pracy, zmniejszy wskaźnik rezygnacji, ale także podniesie wyniki.

Zadbaj o to, aby pracownicy czuli się doceniani

Pracownicy nie pozostaną w firmie, jeśli nie poczują, że ich ciężka praca jest zauważana lub nagradzana. Potrzebują zachęty i uznania. Niski wskaźnik rotacji personelu można utrzymać, jeśli szef lub menedżer docenia włożony wysiłek. Równie istotne jest, aby regularnie świętować osiągnięcia nie tylko indywidualne, ale także całego zespołu.

Przeczytaj na naszym blogu również:

Beata Dyjak

Masz pytania? Porozmawiaj Dyrektor ds. rozwoju i realizacji projektów
515 212 449 bdyjak@avenhansen.pl Zadaj pytanie

Podobne artykuły

Jak zminimalizować rotację pracowników w firmie?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów