Jak zbudować efektywny zespół?

Zatrudnieni w jednej firmie pracownicy, spotykający się każdego dnia w biurze przedsiębiorstwa, nie tworzą jeszcze zespołu pracowniczego. Nie można bowiem utożsamiać grupy ludzi z zespołem. Właściwe jest definiowanie zespołu kadrowego jako grupy pracowników współdziałających ze sobą dla uzyskania jak najlepszego efektu realizacji zadania. W zespole bardzo ważne jest prowadzenie efektywnej współpracy. Jak tego dokonać?

Grupa to jeszcze nie efektywny zespół

Pracodawca może zatrudniać na gruncie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej grupę pracowników. Nie będzie ona jednak efektywnym zespołem, jeśli jej poszczególni członkowie nie będą wchodzili ze sobą w zawodowe interakcje. Grupą jest pewna liczba osób, o różnych osobowościach, które spełniają zadane sobie role, akceptując wspólne normy postępowania.

Zespół pracowniczy to również grupa, ale nie każda grupa będzie zespołem. Zespół składa się z reguły z niewielkiej grupy osób, tzw. członków zespołu, którzy są silnie zaangażowani we wspólnie wykonywany projekt. Posiadają przypisane zadania, ale są wzajemnie za siebie odpowiedzialni i zależni. Zespół pracowniczy posiada członków, którzy uzupełniają się pod względem posiadanej wiedzy i umiejętności. Mogą oni na sobie polegać. Dążą do wspólnych celów, jednakowo będąc zaangażowanym w wykonywaną pracę.

Efektywność najważniejsza

Zespół pracowniczy nie będzie działał efektywnie, jeśli jego członkowie nie będą świadomi istotnego charakteru ich zależnych ról. W swojej pracy zawodowej powinni oni wykorzystywać do maksimum swoje mocne strony, niwelując w ten sposób słabości. Efektywność zespołu przejawia się w generowaniu w krótkim czasie rozwiązań dla pojawiających się problemów, we współpracy wszystkich członków.

Menadżer budując efektywny zespół powinien przemyśleć jego konfigurację i stworzyć dla niego pewne ramy funkcjonowania. Osoby wchodzące w jego skład muszą znać misję zespołu i mieć poczucie wspólnej odpowiedzialności za wszystkie czyny zespołu.

Bardzo istotnym czynnikiem w budowaniu sprawnie działającego zespołu pracowniczego, zdolnego współdziałać i podejmować lepsze decyzje w swojej pracy, jest wypracowanie najbardziej efektywnego systemu komunikacji. Powinien on opierać się na wzajemnym, bezwarunkowym zaufaniu członków zespołu i na szczerości. W każdym przypadku członkowie powinni aktywnie się słuchać i dążyć do zrozumienia intencji drugiej osoby. Należy traktować wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu jako partnerów, a nie rywali.

To od menadżera zależy, czy zespół będzie działał sprawnie i efektywnie porozumiewał się ze sobą lub swoim otoczeniem. Główne zasady konfiguracji zespołów pracowniczych oraz budowania dobrej komunikacji przekazywane są podczas specjalistycznych szkoleń, w których menadżerowie powinni brać udział.


 
Zapraszamy na szkolenie: Budowanie zespołu i komunikacja w grupie
 

Jak zbudować efektywny zespół?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów