Lider codziennie staje przed ważnym zadaniem komunikowania się z pracownikami. Chodzi o wzmacnianie ich zaangażowania w realizację zadań, tonowanie nastrojów kiedy dochodzi do nieporozumień, jasne przekazywanie informacji zwrotnych o charakterze rozwojowym, dyscyplinującym lub wzmacniającym. Sytuacje zawodowe, w których ludzie przeżywają silną presję ze strony współpracowników, klientów wewnętrznych i zewnętrznych powodują duże obciążenie i po pewnym czasie wyczerpują naturalne umiejętności radzenia sobie ze stresem. Remedium na tego typu sytuacje są dobrze wyćwiczone kompetencje komunikacyjne,  a w szczególności odpowiedzi asertywne.  Znajomość technik skutecznego reagowania na obiekcje, krytykę czy opór to ważna umiejętność lidera, mająca wspływ nie tylko na jakoś kontaktów międzyludzkich, ale również na ogólny dobrostan psychiczny i samopoczucie w pracy własne i podwładnych. 


Cel szkolenia:

Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych liderów: udzielania rozwojowej informacji zwrotnej, regulowania niepożądanych zachowań pracowników, motywowania do większej wydajności, zmiany i rozwoju zawodowego.Korzyści uczestnictwa w szkoleniu dot. komunikacji lidera z pracownikami
 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • przyjrzy się różnicom między ludźmi w zakresie komunikowania się i nauczy się porozumiewać ze współpracownikami, czerpiąc korzyści z różnorodności 
 • dokona autodiagnozy indywidualnego stylu komunikowania się z różnymi osobami 
 • zwiększy swoją efektywność zawodową poprzez rozpoznawanie i unikanie typowych błędów i blokad komunikacyjnych
 • dowie się jak stosować w praktyce zasady komunikacji otwartej
 • przećwiczy elementy informacji zwrotnej służące wzmacnianiu potencjału pracowników oraz korekcie niepożądanych zachowań
 • dowie się jak odpowiadać na obiekcje i krytykę oraz wyrażać ją w konstruktywny sposób
 • dowie się jak używać języka korzyści w przekonywaniu innych do swoich rozwiązań
 • nauczy się unikania sformułowań, które mogą wywoływać opór u rozmówcy
 • dowie się w jaki sposób wykrywać komunikaty „podwójne”, aby unikać niekonstruktywnej polemiki
 • przećwiczy wyrażanie swoich opinii i wywierania wpływu

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia Komunikacja lidera z pracownikami w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

WSTĘP

 1. Powitanie, agenda, kontrakt
 2. Poznanie się trenera i uczestników
 3. Ćwiczenie integracyjne 


MODUŁ I. KOMUNIKACJA - JAK UNIKAĆ NIEPOROZUMIEŃ?

 1. Rola dobrej komunikacji na linii przełożony – podwładny oraz w zespole pracowniczym
 2. Prezentacja „Brudnej dwunastki” T. Gordona 
 3. Aktywne słuchanie, wyrażanie opinii oraz mówienie o swoich potrzebach za pomocą komunikatu „Ja” 
 4. "Powiedz to inaczej” (analiza case – study) 
 5. Moc pozytywnego przeformułowania – czyli o „języku korzyści” w prezentowaniu swoich pomysłów oraz inspirowania innych


MODUŁ II. NACISKI, OBIEKCJE, KRYTYKA– Z CZEGO WYNIKAJĄ I JAK NA NIE ODPOWIADAĆ

 1. Język faktów a język opinii – różnice, trudności w reagowaniu na opinie sprzeczne z własnymi 
 2. „Idea killers” – jak odpowiadać na komunikaty „podcinające” aktywność 
 3. Słowa (zwroty) kolce i słowa kwiaty. Jakich sformułowań unikać w rozmowach z ludźmi? 
 4. „Chcesz mieć rację, czy relację” – kiedy odpuścić, a kiedy postawić „na swoim” – rola lidera w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników 
 5. Moc zadawania pytań w przekonywaniu innych lub motywowaniu ich do działania 


MODUŁ III. ASERTYWNOŚC W PRAKTYCE

 1. Asertywne oddzielanie informacji zwrotnych (mówienie o swoich potrzebach, oczekiwaniach, konstruktywna krytyka)
 2. Asertywne stawianie granic w obliczu wywieranej presji 
 3. Ja jestem OK – Ty jesteś OK. Spokojne wyrażanie swoich opinii i potrzeb w kontakcie z krytyką 
 4. Wstawianie granic wobec zachowań pracowników przekraczających normy (niedojrzałość emocjonalna, próby manipulacji lub naginania reguł, upór w forsowaniu swoich rozwiązań, krytykowanie poleceń, otwarta polemika z liderem na forum grupy) 


MODUŁ IV. INFORMACJA ZWROTNA JAKO WAŻNE NARZĘDZIE PRACY LIDERA

 1. Cechy konstruktywnej informacji zwrotnej
 2. Modele udzielania feedbacku pracownikom (4xZ, SPINKA, FUKO i inne)
 3. Rozmowa wspierająca, rozwojowa, oceniająca, dyscyplinująca – podobieństwa i różnice 
 4. Symulacja rozmów o charakterze wspierającym, rozwojowym  dyscyplinującym w oparciu o różne modele informacji zwrotnej
 5. Informacja zwrotna jako ważny element rozwijania kompetencji pracowników
 6. Moc wspólnego wyznaczania wyzwań rozwojowych i ich monitorowania 
 7. Ścieżka kariery zawodowej pracownika a potrzeby organizacji – jak pogodzić te dwa światy 


ZAKOŃCZENIE

 1. Podsumowanie treści merytorycznych
 2. Sesja pytań i odpowiedzi 
 3. Ewaluacja szkolenia

Podczas szkolenia zastosujemy metody:

 • Praca indywidualna i w grupach 
 • Testy identyfikujące osobiste potencjały i obszary rozwojowe 
 • Studia przypadków (uczestników i trenera)
 • Quizy i zadania badające na bieżąco poziom przyswojonej wiedzy 
 • Dyskusja z prezentacją multimedialną 
 • Symulacje i gry szkoleniowe