Nadgorliwość w pracy - wada czy zaleta? Skutki nadgorliwości

Nadgorliwość w pracy to wada czy zaleta?

Dokładny pracownik jest ceniony przez szefa ze względu na fakt, że można powierzyć mu wykonanie odpowiedzialnych zadań. Jednak nadgorliwość często powoduje, że bierze on na siebie więcej obowiązków, niż jesteś w stanie wykonać w ciągu tygodnia lub miesiąca. W związku z tym zostaje po godzinach lub zabiera pracę do domu. Zwykle osoba taka liczy, że dzięki swojemu poświęceniu, zostanie doceniona i otrzyma upragniony awans lub podwyżkę. Dowiedz się, czy nadgorliwość w pracy to zaleta, czy wada? Czym się objawia i do czego mogą doprowadzić nadmierne starania w środowisku firmowym.

 

Spis treści:

Czym jest nadgorliwość? Jakie są przyczyny?

Jakie zalety ma nadgorliwość w pracy?

Negatywne skutki nadgorliwości wśród pracowników

Zamień nadgorliwość w sumienność

Czym jest nadgorliwość? Jakie są przyczyny?

Nadgorliwość to postawa, która charakteryzuje się przesadną starannością i dokładnością wykonywania obowiązków. Osoby, posiadające tę cechę, ignorują rzeczywiste oczekiwania i potrzeby innych ludzi. Człowiek nadgorliwy często pracuje ponad siły, zostaje po godzinach oraz narzuca swoje tempo pracy współpracownikom, w związku z czym często jest nielubiany przez zespół. Wiąże się to ze wzrostem konfliktów oraz wielu negatywnych zjawisk, takich jak dyskryminacja. Skutkować może także większymi wymaganiami od pracodawcy w przypadku kolejnych projektów. Pracownicy liczą, że dzięki swojemu zaangażowaniu, poświęceniu oraz skrupulatności zostaną docenieni przez Klienta lub zauważeni przez przełożonych, co pozwoli im wspinać się po szczeblach kariery. Za nadgorliwość może odpowiadać również perfekcjonizm, który przekłada się zarówno na życie zawodowe, jak i prywatne.

Jakie zalety ma nadgorliwość w pracy?

Korzyści z nadgorliwości jest zdecydowanie mniej niż negatywnych konsekwencji. Pracownicy o takich predyspozycjach mogą w określonych sytuacjach być potrzebni w firmie. Można im zlecić zadania, które są złożone, a jeden najmniejszy błąd skutkuje wywołaniem wielu negatywnych skutków. Rzetelne sprawdzanie każdego etapu, dokumentów oraz nieodkładanie na później rzeczy, pozwala uniknąć problemów. Co więcej, biorąc chętnie na siebie nowe obowiązki, możemy zdobyć dodatkowe umiejętności, takie jak organizacja, priorytetyzacja zadań czy zarządzanie czasem.

Negatywne skutki nadgorliwości w środowisku zawodowym

Negatywne konsekwencje nadgorliwości w pracy są różne zarówno dla zdrowia, jak i efektywności wykonywanych obowiązków. Jeśli dana osoba nieustannie dąży do osiągania coraz to większych celów, może to doprowadzić do utraty perspektyw, ponieważ przez skupianie się wyłącznie na jednej czynności, traci z oczu obraz szerszej sytuacji. Inne konsekwencje nadmiernego zaangażowania w pracę to: 

Powoduje frustrację

Nadgorliwość w pracy prędzej czy później prowadzi do negatywnych odczuć, takich jak niezadowolenie i frustracja. W sytuacji, gdy skupiamy się wyłącznie na osiąganiu najlepszych wyników i poświęcamy swój czas na dodatkowe obowiązki, a nie zostajemy za to docenieni, może to wywołać uczucie bezsilności i zniechęcenia. Nadmierne skupianie się na jednym celu i problemy z jego realizacją, często wywołują apatię i brak motywacji. Z tego względu ważne jest, aby zachować równowagę między osiąganiem dobrych wyników w pracy a życiem osobistym.

Wpływa na zmęczenie i wypalenie zawodowe

Wysokie oczekiwania wobec siebie oraz potrzeba osiągania najlepszych rezultatów w pracy to prosta droga do pracoholizmu. Nadgorliwiec czuje się zobowiązany do pracy na najwyższych obrotach, co szybko prowadzi do wyczerpania jego energii i zdrowia psychicznego. Często koncentruje się nie na tym, co akurat byłoby korzystne dla całego zespołu, przez co zaniedbuje ważne kwestie projektu. Brak wyników swojej pracy połączony z brakiem odpowiedniego odpoczynku, szybko może doprowadzić do wypalenia zawodowego. Warto przemyśleć swoje cele i mądrze budować karierę.

Wpływa na terminowość wykonywania zadań

Kiedy poświęcamy zbyt dużo uwagi niekoniecznie temu, co jest istotne i nie trzymamy się priorytetów w pracy, często dochodzi do przekroczenia terminów oddania zadań. Podobnie sytuacja się ma, gdy zabieramy zbyt dużo rzeczy na swoją głowę. Łatwo wtedy przewidzieć, że nawet mimo braku przerw i zabierania pracy do domu, możemy nie zdążyć wykonać swojej pracy. W efekcie nasz wysiłek nie zostaje doceniony. 

Powoduje niechęć współpracowników

Osoba posiadająca skłonności do nadgorliwego działania, nigdy nie przekazuje swoich obowiązków innym osobom. Jednak jej sposób pracy może być irytujący dla kolegów z zespołu. Wygłaszanie opinii, pouczanie, udzielanie nieproszonych rad, a także narzucanie tempa pracy swoim współpracownikom sprawia, że naraża się na nieprzyjemności z ich strony oraz niezrozumienie swojego postępowania. Może to powodować kłótnie oraz utrudniać efektywną pracę teamu

Chcesz poprawić swoją komunikację ze współpracownikami?

Zapoznaj się z ofertą szkoleń otwartych poprawiających umiejętności osobiste

 

Zamień nadgorliwość w sumienność

Zamiana nadgorliwej postawy na sumienne wykonywanie obowiązków może zdecydowanie bardziej popłacać. Pomoże nam osiągać wysokie wyniki przy jednoczesnym uniknięciu konfliktu w zespole, spadku efektywności, motywacji oraz zmniejszeniu ryzyka występowania błędów. Sumienna postawa polega na wysokiej jakości realizacji zleconych zadań w najlepszym możliwym terminie, ale przy jednoczesnym zachowaniu zdrowych metod pracy. Jeśli trudno Ci znaleźć czas na hobby lub pasje i nie potrafisz odmówić szefowi nadgodzin, pomóc powinien udział w szkoleniu work-life balance oraz treningu z asertywności. Lepszego gospodarowania czasem nauczy kurs zarządzania sobą w czasie z elementami asertywności czyli o tym, jak organizować sobie pracę i radzić z relacjami. Prowadzone przez firmę AVENHANSEN szkolenia otwarte oraz szkolenia zamknięte z umiejętności osobistych, komunikacji, zarządzania czy sprzedaży dostarczą cennych wskazówek, które pozwolą w sposób efektywny realizować obowiązki zawodowe i piąć się po szczeblach kariery, zachowując balans między życiem zawodowym a prywatnym. 

Przeczytaj na naszym blogu również:

Nadgorliwość w pracy - wada czy zaleta? Skutki nadgorliwości
Oceny: 5 z 5 z 2 głosów