Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów - szkolenie online i stacjonarne

Skuteczne realizowanie złożonych zadań wymaga pracy zespołowej. Niełatwo zbudować  i w współtworzyć zespół, który potrafi współpracować ze sobą i realizować wspólne cele, mimo różnic wieku i doświadczeń, napięć, presji czasu oraz różnych zmiennych sytuacyjnych. Podczas zajęć poruszone zostaną podstawowe kwestie związane z poprawą komunikacji w sytuacjach zawodowych, udzielaniem informacji zwrotnych,  asertywnym stawianiem granic bez zrażania do siebie współpracowników, rozwiązywaniem kwestii spornych w sposób budujący zaufanie  i chęć dalszego współdziałania. Skupimy się także kontroli emocji w sytuacjach konfliktowych, aby nie przysłaniały one sedna sporu. Warsztatowe formy pracy umożliwią praktyczne ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych związanych z i reagowaniem na zakłócenia pracy zespołowej.

Cel szkolenia:

Podnoszenie efektywności zawodowej i osobistej uczestników w obszarze komunikacji międzyludzkiej i rozwiązywania konfliktów.

Korzyści z uczestnictwa
Uczestnik podczas szkolenia:

 • Przyjrzy się różnicom miedzy ludźmi w zakresie komunikowania się i nauczy się porozumiewać ze współpracownikami, czerpiąc korzyści z różnorodności 
 • Dokona autodiagnozy indywidualnego stylu komunikowania się z różnymi osobami 
 • Porówna swój styl komunikowania się ze stylami innych osób w zespole oraz przemyśli strategie ułatwiające porozumienie się ze współpracownikami 
 • Zwiększy swoją efektywność zawodową poprzez rozpoznawanie i unikanie typowych błędów i blokad komunikacyjnych
 • Dowie się jak stosować w praktyce zasady komunikacji otwartej
 • Nauczy się budować komunikaty spójne pod względem werbalnym i niewerbalnym - przeanalizuje wpływ nieświadomych aspektów wizerunku na nastawienie i reagowanie innych osób na swoje zachowanie
 • Przećwiczy elementy informacji zwrotnej służące łagodzeniu konfliktów w zespole

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z efektywnej komunikacji i zarządzania konfliktem w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów - program szkolenia online i stacjonarnego

MODUŁ I. WSTĘP

 1. Powitanie, przedstawienie się trenera i uczestników
 2. Omówienie programu i celów szkolenia, potrzeb uczestników. Kontrakt grupowy 
 3. Ćwiczenie wprowadzające dla zbudowania atmosfery sprzyjającej realizacji celów szkoleniowych

MODUŁ II. KOMUNIKACJA 

 1. Komunikacja jako proces 
 2. Elementy werbalne i niewerbalne komunikacji. Nieuświadomione aspekty porozumiewania się z innymi
 3. Synchronizacja / desynchronizacja komunikatów werbalnych i niewerbalnych - konsekwencje
 4. Jak cię widzą...” - zniekształcenia percepcyjne i poznawcze oraz stereotypy i uprzedzenia zniekształcające komunikację między ludźmi 

MODUŁ III. STYLE KOMUNIKOWANIA SIĘ W OPARCIU O METODOLOGIĘ EXTENDED DISC

 1. Aanaliza czterech stylów komunikacji (karty informacji zwrotnych)
 2. Test samopoznania w zakresie dominującego stylu komunikacji
 3. Analiza podobieństw i różnic w zakresie komunikowania się pomiędzy stylami
 4. Style komunikacji zgodnie z DISC – miniwykład podsumowujący

MODUŁ IV. JAK UNIKAĆ BLOKAD KOMUNIKACYJNYCH I NIEPOROZUMIEŃ   - narzędzia budowania dobrych relacji

 1. Prezentacja „Brudnej dwunastki” T. Gordona – wykład z prezentacją multimedialną 
 2. „Powiedz to inaczej” - analiza wybranych case – study 
 3. Aktywne słuchanie, wyrażanie opinii oraz mówienie o  swoich potrzebach za pomocą  komunikatu „Ja”
 4. Informacja zwrotna jako sposób na poprawę efektywności komunikacji w relacjach zawodowych 
 5. Asertywne oddzielanie sobie nawzajem informacji zwrotnych (mówienie o swoich potrzebach i oczekiwaniach, konstruktywna krytyka)

MODUŁ V. KONFLIKT W ZESPOLE

 1. Prawdy i mity na temat konfliktów w grupie. Konflikt jako pozytywny czynnik wspierający zmiany
 2. Źródła konfliktów między ludźmi. 
 3. Autodiagnoza własnego stylu reagowania na sytuacje trudne
 4. Strategie rozwiązania konfliktu w zależności od jego źródła i rodzaju
 5. Radzenie sobie z emocjami w konflikcie (kontrola łańcucha: ZAPALNIK – CIAŁO – EMOCJE – MYŚLI - ZACHOWANIA

MODUŁ VI. ZAKOŃCZENIE

 1. Podsumowanie najważniejszych wątków szkolenia,
 2. Sesja pytań  i odpowiedzi
 3. Ewaluacja

Metody szkoleniowe:

 • Mini-wykład z prezentacją multimedialną
 • Dyskusja moderowna
 •  Filmiki poglądowe 
 • Testy samopoznania
 • Gry i symulacje 
 • Praca indywidualna lub/i w parach z wykorzystaniem udostępnionych kart pracy
 • Case study  (praca  z wykorzystaniem dostarczonych przez trenera materiałów do analizy)