Komunikacja niewerbalna - dlaczego interpretacja mowy ciała jest ważna?

Komunikując się z innymi ludźmi najoczywistszą dla nas rzeczą, jest formułowanie przekazów – mniej lub bardziej syntetycznych, czy zgodnie z normami gramatycznymi. Lecz to, co odbiera słuchacz, w formie konkretnego, merytorycznego przekazu, to tylko niewielki ułamek całości informacji, jakie wysyłamy. Głęboko w nas zakorzenione instynkty, przejawiają określone sposoby zachowania, które mówią innym o nas niekiedy więcej, niż słowa. Nasze ciało opowiada historię znacznie lepiej od nas, o czym możemy przekonać się sami, patrząc uważniej na innych. Jednak sygnały wysyłane potrzebują interpretacji. Co mogą zatem oznaczać różne postawy przyjmowane przez człowieka? O czym one świadczą?

 

 

 

 

Spis treści:

Mowa ciała - definicja

Mowa ciała kobiet i mężczyzn - co obejmuje?

Odczytywanie gestów - czy może wprowadzać w błąd?

Funkcje komunikacji niewerbalnej w życiu codziennym

Dlaczego interpretacja mowy ciała ma znaczenie?

Interpretacja mowy ciała - szkolenie

 

Mowa ciała - definicja 

Język ciała jest niewypowiedzianą częścią komunikacji, której używamy, aby ujawnić nasze prawdziwe uczucia i zapewnić naszemu przekazowi większy wpływ na innych. Wszystkie nasze niewerbalne zachowania — gesty, które wykonujemy, postawa, ton głosu, częstotliwość nawiązywania kontaktu wzrokowego — wysyłają wiadomości do odbiorcy. Nawet kiedy milczymy, nadal komunikujemy się z innymi ludźmi.

Chcesz poprawić swoją autoprezentację dzięki komunikacji niewerbalnej? Zapisz się na

Szkolenie otwarte z umiejętności osobistych

Mowa ciała kobiet i mężczyzn - co obejmuje?

Komunikacja niewerbalna obejmuje:

  • wyraz twarzy - mimika twarzy nawet nieświadomie może zdradzać, co naprawdę myślimy lub czujemy; 
  • gesty - kciuk w górę, machanie rękami, wskazywanie; 
  • głos - ważny jest ton głosu, akcentowanie, szybkość mówienia; 
  • wzrok - należy zwrócić uwagę na kontakt wzrokowy, mruganie, rozszerzone źrenice;
  • postawę ciała - przygarbienie, pochylenie głowy, wyprostowane siedzenie. 

Odczytywanie gestów - czy może wprowadzać w błąd?

Interpretacja mowy ciała pociąga za sobą wiele niebezpieczeństw. Przede wszystkim z łatwością może przerodzić się w nadinterpretację, a stąd już niedaleka droga do konfliktów, oskarżania o nieprawdziwe intencje czy wyciąganie pochopnych wniosków. Dlatego należy być rozważnym w momencie interpretowania, co druga osoba wyraża swoim zachowaniem, gdyż pomyłka może nas kosztować utratę zaufania lub po prostu nietaktowne zachowanie.

Z drugiej jednak strony, naturalne zachowanie jest o wiele bardziej szczere i więcej mówi o prawdziwym nastroju, aniżeli dana osoba chciałaby z własnej woli okazać. Dzieje się tak, ponieważ mowa ciała jest półautomatyczna. Jest to powód, dla którego jesteśmy skłonni zaufać jej bez zastrzeżeń. Jest to jednak przyczyna, która doprowadza do pochopnej i niewłaściwej oceny komunikacji niewerbalnej. 

Funkcje komunikacji niewerbalnej w życiu codziennym

Niezależnie od przyjętych przez daną kulturę wzorców zachowania, istnieje cała grupa podobnie interpretowanych zachowań. Należą do nich wyrażanie szczęścia, gniewu, radości, sympatii, niechęci, odrazy, etc. Ludzkie odruchy są bardzo zbliżone w poszczególnych kulturach – nawet oglądając film pochodzący z Japonii, na przykład horror albo komedię, rozpoznamy bez większych problemów, jakie zabiegi mają posłużyć do przestraszenia nas lub rozbawienia. Strach lub przerażenie jest podobnie wyrażane przez każdego człowieka.

Dlaczego interpretacja mowy ciała ma znaczenie?

Dzięki mowie ciała mamy możliwość obserwować i wyciągać wnioski o partnerze interakcji, oraz sami wysyłać sygnały o tym, co myślimy i co czujemy. Dzięki lekturom odpowiednich pozycji jesteśmy w stanie w jakiś sposób nauczyć się, co mogą oznaczać poszczególne gesty i zachowania. Nie posiadając dokładnej wiedzy w temacie interpretacji mowy ciała, można popełnić ogromny błąd. Na przykład interpretować pocieranie nosa każdej osoby, która z nami rozmawia jako “postawę kłamcy”, choć w rzeczywistości dana osoba może tak reagować w sytuacji trudnej, stresogennej lub po prostu mieć alergię. Interpretacja komunikacji niewerbalnej pozwala: 

Rozwój świadomości emocjonalnej

Gdy zaczynamy poznawać kolejne zależności istniejące pomiędzy zachowaniem a mimiką i gestykulacją, zupełnie inaczej postrzegamy dotychczasowe relacje między nami a naszym otoczeniem. Zaczynamy widzieć, gdy ktoś, kto zawsze stara się być zabawny i stanowić „duszę towarzystwa”, nosi pewne oznaki zachowania niepewnego, gdzie za fasadą uśmiechu i żartów ukrywa lęk przed byciem niezaakceptowanym. Niewielkie gesty odkrywają prawdziwe uczucia człowieka, który może by zdecydował się kiedyś wprost je ujawnić, lecz nie jest pewny, czy grupa go zaakceptuje. Obserwacja zachowania ludzi, gdy posiadamy już jakąś wiedzę na temat mowy ciała, daje nam możliwość spojrzenia na dobrze nam znane osoby z zupełnie innej perspektywy niż z tej, jaką wcześniej przyjmowaliśmy.

Lepsze nawiązywanie więzi z ludźmi

Niektóre z uczuć, które mamy na co dzień okazję odczuć, mają ten charakter, że niechętnie je pokazujemy i nie chcemy, aby inni dowiedzieli się o naszym obecnym stanie. Lęk, wstyd, upokorzenie są raczej ukrywane przez społeczeństwo. Interpretując mowę ciała ludzi, możemy lepiej zrozumieć ich zachowania czy poglądy. W niektórych sytuacjach będziemy potrafić okazać im pomoc, gdy będą tego potrzebować, ale wstydzić o nią poprosić. 

Łatwiejsze budowanie zaufania 

Kiedy wiemy, jak czytać mowę ciała, potrafimy używać jej do budowania zaufania. Możemy świadomie stosować niewerbalne wskazówki, które informują innych, że jesteśmy otwarci i szczerzy. Pozwolą też unikać sygnałów sugerujących, że jesteśmy rozkojarzeni lub coś ukrywamy. 

Łatwiejsze przekonywanie innych do swoich racji

Kolejną korzyścią płynącą ze zrozumienia mowy ciała, jest to, że można jej używać, aby lepiej przekazać swój punkt widzenia. Wiele osób wykorzystuje określone gesty podczas negocjacji lub rozmów biznesowych, w celu podkreślenia swojego zdanie i w ten sposób łatwiej przekonuje do niego innych. 

Zrobienie dobrego wrażenia 

Świadome korzystanie z różnych rodzajów komunikacji niewerbalnej, pomaga wyglądać pewnie, nawet jeśli tak się nie czujemy. Ponadto szczególnie ważne jest zrobienie dobrego pierwszego wrażenia. Ponieważ w ciągu pierwszych kilku minut od spotkania z osobą, podejmujemy decyzje o tym, jakie są jej intencje i czy jest wiarygodna. Sposób, w jaki komunikujemy się niewerbalnie w pierwszych sekund poznania, jest kluczowy. Ma to duże znaczenie zwłaszcza podczas rozmów kwalifikacyjnych

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową

Szkolenia otwarte z komunikacji i negocjacji

 

Interpretacja mowy ciała - szkolenie 

W AVENHANSEN prowadzimy profesjonalne kursy i szkolenia, które przekazują praktyczną wiedzę na temat najważniejszych aspektów autoprezentacji osobistej. Zdolność wykorzystywania mowy ciała podczas spotkań biznesowych oraz rozmów kwalifikacyjnych, może pomóc osiągnąć sukces w życiu zawodowym. Szkolenie z efektywnej komunikacji interpersonalnej pozwala poznać techniki zadawania efektywnych pytań. Szkolenia zamknięte z komunikacji i negocjacji wpłyną pozytywnie na kontakty z innymi i wyniki w pracy. Oferujemy szkolenia otwarte, jak i szkolenia zamknięte w zakresie podnoszenia umiejętności odczytywanie gestów w biznesie. 

Przeczytaj na naszym blogu również podobne artykuły:

Komunikacja niewerbalna - dlaczego interpretacja mowy ciała jest ważna?
Oceny: 4 z 5 z 924 głosów