Interpretacja mowy ciała

Komunikując się z innymi ludźmi najoczywistszą dla nas rzeczą jest formułowanie przekazów – mniej lub bardziej syntetycznych, bardziej lub mniej zgodnie z normami gramatycznymi. Fascynującym zjawiskiem jest ta nasza umiejętność, jak wiele potrafimy zrozumieć z kontekstu wypowiedzi, nawet gdy jej forma posiada pewne braki. Lecz to, co odbiera słuchacz, w formie konkretnego, merytorycznego przekazu, to tylko niewielki ułamek całości informacji, jakie wysyłamy. Głęboko w nas zakorzenione instynkty, przejawiające się nie w języku lecz sposobie zachowania, mówią innym nam o nas niekiedy więcej, niż słowa, w których staramy się zawrzeć jak najwięcej prawdy o nas, o naszych przyzwyczajeniach, o tym, czego oczekujemy od siebie i od innych. Nasze ciało opowiada tę historię znacznie lepiej od nas, o czym możemy przekonać się sami, patrząc uważniej na innych. Ich ciała mówią nam o wiele więcej o ich obecnej kondycji i stanie emocjonalnym aniżeli wyrażane zdania. Jednak sygnały wysyłane potrzebują interpretacji. Co mogą zatem oznaczać różne postawy przyjmowane przez człowieka? O czym one świadczą?


Z mową ciała jest tak, że jej interpretacja pociąga za sobą wiele niebezpieczeństw. Po pierwsze, interpretacja taka z łatwością może przerodzić się w nadinterpretację, a stąd już niedługa droga do konfliktów , oskarżania o nieprawdziwe intencje, wyciąganie pochopnych wniosków i innych tym podobnych, mało przyjemnych historii. Zatem należy być rozważnym w momencie interpretowania, co druga osoba wyraża swoim zachowaniem, gdyż pomyłka może nas kosztować utratę zaufania lub po prostu nietaktowne z naszej strony zachowanie.


Z drugiej jednak strony, naturalne zachowanie jest o wiele bardziej szczere i więcej mówi o prawdziwym nastroju aniżeli druga osoba chciałaby z własnej woli okazać. Dzieje się tak, ponieważ mowa ciała jest półautomatyczna. Jest to powód dla którego jesteśmy skłonni zaufać jej bez zastrzeżeń. To jednak przyczyna dla której mowa ciała może być pochopnie, niewłaściwie interpretowana.


Niezależnie od przyjętych przez daną kulturę wzorców zachowania, istnieje cała klasa podobnie interpretowanych zachowań. Należą do nich wyrażanie szczęścia, gniewu, radości, sympatii, niechęci, odrazy, etc. Ludzkie odruchy są bardzo podobne w poszczególnych kulturach – nawet oglądając film pochodzący z Japonii,  na przykład horror albo komedię, rozpoznamy bez większych problemów, jakie zabiegi mają posłużyć do przestraszenia nas lub rozbawienia. Strach lub przerażenie jest podobnie  wyrażane przez każdego człowieka. Niektóre z uczuć, które mamy na co dzień okazje odczuć, mają ten charakter, że niechętnie je pokazujemy i nie chcemy, aby inni dowiedzieli się o naszym obecnym stanie. Takie uczucia jak lęk, wstyd, upokorzenie są raczej niechętnie akceptowane przez społeczeństwo, i sami na swoim przykładzie wiemy jak bardzo czasami staramy ukryć się takie odczucia. Lecz osoby dookoła nas z pewnością coś wyczują – drobne różnice w naszej mimice, sposobie mówienia, nieporadności i innych różnorodnych przejawach w stosunku do naszego normalnego sposobu zachowania są łatwo zauważalne.


Dzięki mowie ciała mamy możliwość obserwować i wyciągać wnioski o partnerze interakcji, oraz sami wysyłać sygnały o tym, co myślimy i co czujemy. Ale, tak jak wspominałem na początku, trzeba być rozsądnym i uważnym - ponieważ łatwo w tej materii o zgubną nadinterpretację postawy ciała co za tym idzie wyciągnięciu pochopnych wniosków. Dzięki lekturom odpowiednich pozycji jesteśmy w stanie w jakiś sposób nauczyć się, co mogą oznaczać poszczególne gesty i zachowania. Dużo jest takich pozycji książkowych, które “uczą” jak interpretować dane zachowania, gesty, miny, postawę ciała. Jednak nie wolno zapominać, że teoria stanowi tylko część całości – do pełni potrzebujemy jeszcze praktyki – zdobyte informacje powinniśmy przekładać na życie codzienne. Nie posiadając dokładnej wiedzy w temacie interpretacji mowy ciała, można popełnić ogromny błąd. Na przykład interpretować pocieranie nosa każdej osoby, która z nami rozmawia jako “postawę kłamcy” choć w rzeczywistości dana osoba może tak reagować w sytuacji trudnej, stresogennej lub po prostu mieć alergię. Tylko tyle albo, aż tyle.


Gdy zaczynamy poznawać kolejne zależności istniejące pomiędzy zachowaniem a mimiką i gestykulacją, zupełnie inaczej postrzegamy dotychczasowe relacje między nami a naszym otoczeniem. Zaczynamy widzieć, gdy ktoś, kto zawsze stara się być zabawny i stanowić „duszę towarzystwa”, nosi pewne oznaki zachowania niepewnego, gdzie za fasadą uśmiechu i żartów ukrywa lęk przed byciem niezaakceptowaniem. Niewielkie gesty odkrywają prawdziwe uczucia człowieka, który może by zdecydował się kiedyś wprost je ujawnić, lecz nie jest pewny, czy grupa go zaakceptuje. Obserwacja zachowania ludzi gdy posiadamy już jakąś wiedzę na temat mowy ciała daje nam możliwość spojrzenia na dobrze nam znane osoby z zupełnie innej perspektywy niż z tej, jaką wcześniej przyjmowaliśmy. Lecz moim zdaniem, zawsze powinniśmy te spostrzeżenia zachowywać raczej dla siebie, aniżeli rozpowiadać je w towarzystwie – pamiętając cały czas, że ze względu na dość dużą możliwość pomyłki i nadinterpretacji, możemy po prostu mylić się do danego człowieka, co postawi nas w raczej nieciekawej pozycji względem naszego otoczenia.
 

[MOBILE]

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 


 

AVENHANSEN Sp. z o.o. zezwala na kopiowanie i wklejanie na inne strony internetowe powyższego artykułu pod warunkiem dodania pod artykułem poniższego tekstu i dodania linka do tej strony:

Artykuł jest własnością firmy szkoleniowej AVENHANSEN Sp. z o.o.

Link do artykułu »

 


 

Podziel się spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat opisywanego zagadnienia.

 

 
Interpretacja mowy ciała
Oceny: 4 z 5 z 30 głosów