Jascha Heifetz (sławny amerykański skrzypek) w czasie podróży statkiem przed południem grał w tenisa, a wieczorem wystąpił z koncertem.

Podczas kolacji jeden z pasażerów statku powiedział do skrzypka:

- Wspaniale pan dzisiaj grał!

- Dziękuję, to w dużej mierze zasługa wspaniałej akustyki panującej na statku – odparł skromnie Heifetz.

- … ale ja miałem na myśli pański backhand – wyjaśnił speszony rozmówca”

 

Ileż to razy w rozmowach z innymi napotykamy na takie „nieporozumienia” komunikacyjne. Często da się je obrócić w żart, ale w kontaktach biznesowych, w pracy, mogą spowodować wiele problemów.

Bez komunikacji nie ma zarządzania!

Umiejętność efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna.

 • Jaki jest Twój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej?

 • Jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji zawodowych z innymi?

 • Czy krytyczna informacja zwrotna może „dodać skrzydeł”?

 • Jakie są różnice między słyszeniem a słuchaniem?

 • Czy można świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną, aby wzbudzać zaufanie i sympatię?

 • Jak parafraza wpływa na redukcję konfliktów i nieporozumień?

 • Jak być zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych?

 • Jak stworzyć dobre relacje z rozmówcą?

 • Jak komunikacja pisemna wpływa na nasz wizerunek w oczach odbiorcy?

 • Jak słowami możemy wpływać na zachowanie innych?

 

Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź przyjmując zaproszenie na szkolenie:

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • uświadomienie sobie znaczenia umiejętności porozumiewania się między ludźmi

 • umiejętne wykorzystywanie zasad poprawnej komunikacji i przekazywania informacji

 • poznanie technik zadawania efektywnych pytań

 • nauka świadomego zarządzania komunikacją niewerbalną

 • nauka podejmowania odpowiedzialności za skuteczną komunikację i zbieranie informacji

 • rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie komunikatów werbalnych, niewerbalnych i pisemnych w relacjach interpersonalnych

 • odkrycie znaczenia aktywnego słuchania i nauka jego skutecznego wykorzystania w rozmowach z ludźmi

 • zdobycie praktycznych umiejętności dot. udzielania mądrej motywującej krytycznej informacji zwrotnej


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO ŹRÓDŁO SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI
Po zakończeniu modułu będziesz wiedzieć jak ważne jest efektywne komunikowanie się do budowania długotrwałych relacji zawodowych i osobistych; jakie są największe „bariery” komunikacyjne i jak je skutecznie przełamywać..

 1.     Czy można się nie komunikować?
 2.     Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi i budowaniu relacji
 3.     Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne - jak je pokonywać


MODUŁ II. AUTOPREZENTACJA I KOMUNIKACJA NIEWERBERBALNA JAKO KOMUNIKAT
Po zakończeniu modułu będziesz wiedzieć i umieć zarządzać swoją komunikacją niewerbalną: mowa ciała, wygląd zewnętrzny, ton głosu w taki sposób, żeby być wiarygodnym partnerem do rozmowy i budować profesjonalny zawodowy wizerunek.

 1.     Wiarygodność zawodowa - budowanie wizerunku profesjonalisty
 2.     Co to jest wizerunek własny i o czym informuje innych
 3.     Rola wizerunku w życiu zawodowym
 4.     Elementy tworzenia własnego pozytywnego wizerunku - budowanie zawodowego autorytetu
 5.     Elementy komunikacji niewerbalnej istotne dla autoprezentacji i budowania relacji interpersonalnych
 •         mowa ciała
 •         ton głosu
 •         postawa ciała i gesty
 •         kontakt wzrokowy
 •         uścisk dłoni
 •         przestrzeń osobistej komunikacji - inwazja na przestrzeń osobistą
 1.     Jak świadomie używać komunikacji niewerbalnej, aby wzmocnić przesłanie / informacje / intencje
 2.     Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego


MODUŁ III. ABY SIĘ LEPIEJ ROZUMIEĆ … SIŁA KOMUNIKACJI WERBALNEJ
Po zakończeniu modułu będziesz wiedzieć i umieć  umiejętnie wykorzystywać  zasady poprawnej komunikacji i przekazywania informacji; jak formułować jasne i konkretne komunikaty, żeby unikać nieporozumień i konfliktów na tym tle;  jak budować porozumienie z osobami, z którymi do tej pory było to trudne.

 1.     Anatomia wypowiedzi - „staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym”
 2.     Mówienie - prawidłowe odczytywanie „kodów” w przekazywaniu informacji na drodze nadawca - odbiorca
 3.     Odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie - skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować
 4.     Jak i co mówić, aby informacja dotarła do wszystkich
 5.     Wykorzystanie języka wpływu i perswazji - czyli jak słowami wpływać na zachowania innych
 6.     Język „szakala” i język „żyrafy” czyli o komunikacji „bez przemocy”


MODUŁ IV. AKTYWNE SŁUCHANIE
Po zakończeniu modułu będziesz wiedzieć,  jak ważne w zrozumieniu innych ludzi i dogadywaniu się z nimi jest zadawanie efektywnych pytań; jak zostać dobrym słuchaczem i prowadzić efektywne rozmowy z intencją - „ rozmawiam, żeby się dowiedzieć i zrozumieć”.

 1.     Znaczenie słuchania - zasady rządzące aktywnym słuchaniem
 2.     Sztuka zadawania pytań - siła DOBRYCH pytań w komunikacji
 3.     Rodzaje pytań możliwych do zastosowania - pytania coachingowe
 4.     Korzyści z zadawania pytań
 5.     Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 6.     Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów
 7.     4 rodzaje powodów dla których rozmowy się nie udają
 8.     4-ro stopniowy model rozmowy
 9.     7 sposobów na podniesienie jakości rozmowy
 10.     Metody prowadzenia rozmów poprzez zadawanie pytań


MODUŁ V. EMOCJE
Po zakończeniu modułu będziesz wiedzieć czym jest inteligencja emocjonalna; zdiagnozujesz osobisty poziom inteligencji emocjonalnej i nauczysz się metod jej efektywnego wykorzystywania do budowania dobrych relacji interpersonalnych.

 1.     Rozumienie innych - postawa empatii
 2.     Świadomość emocjonalna - rozumienie własnych emocji i ich wpływu na budowanie relacji z innymi
 3.     3 dziedziny doskonałości w pracy
 •     iloraz inteligencji
 •     wiedza fachowa
 •     inteligencja emocjonalna


MODUŁ VI. ROLA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W KONTAKTACH ITERPERSONALNYCH
Po zakończeniu modułu będziesz wiedzieć, że asertywność to nie tylko mówienie „nie”; zdiagnozujesz własny poziom zachowań asertywnych i dowiesz się, jak je ćwiczyć.

 1.     Czym jest asertywność
 2.     Asertywne wyrażanie oczekiwań - komunikat JA
 3.     Pojęcie transakcji i stanów „ego” - jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi
 4.     Autoanaliza własnego stanu „ego”


MODUŁ VII. KOMUNIKACJA PISEMNA
Po zakończeniu modułu poznasz zasady tzw. netykiety, jakich błędów unikać i na co zwracać uwagę w mailowej korespondencji służbowej, by świadczyła ona o naszym profesjonalizmie i wysokiej kulturze osobistej… ponieważ nasze pismo działa jak „ambasador”, gdy nas nie ma.

 1.     Istota korespondencji służbowej
 2.     Komunikowanie się pisemne z perspektywy odbiorcy
 3.     Rola komunikatów pisemnych w odbiorze nas przez innych członków zespołu, współpracowników, klientów itp.
 4.     Pisanie listów elektronicznych w 6 krokach:
 •         zanim napiszemy wiadomość
 •         temat
 •         wstęp
 •         budowanie zdań
 •         podstawowe zasady gramatyki
 •         ton i styl wypowiedzi
 1.     Unikanie typowych błędów


MODUŁ VIII. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

1. Indywidualny plan działania

 

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach

 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach

 • dyskusje na forum grupy

 • testy/ ankiety.

 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)