Jascha Heifetz (sławny amerykański skrzypek) w czasie podróży statkiem przed południem grał w tenisa, a wieczorem wystąpił z koncertem.

Podczas kolacji jeden z pasażerów statku powiedział do skrzypka:

- Wspaniale pan dzisiaj grał!

- Dziękuję, to w dużej mierze zasługa wspaniałej akustyki panującej na statku – odparł skromnie Heifetz.

- … ale ja miałem na myśli pański backhand – wyjaśnił speszony rozmówca”

 

Ileż to razy w rozmowach z innymi napotykamy na takie „nieporozumienia” komunikacyjne. Często da się je obrócić w żart, ale w kontaktach biznesowych, w pracy, mogą spowodować wiele problemów.

Bez komunikacji nie ma zarządzania!

Umiejętność efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna.

 • Jaki jest Twój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej?

 • Jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji zawodowych z innymi?

 • Czy krytyczna informacja zwrotna może „dodać skrzydeł”?

 • Jakie są różnice między słyszeniem a słuchaniem?

 • Czy można świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną, aby wzbudzać zaufanie i sympatię?

 • Jak parafraza wpływa na redukcję konfliktów i nieporozumień?

 • Jak być zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych?

 • Jak stworzyć dobre relacje z rozmówcą?

 • Jak komunikacja pisemna wpływa na nasz wizerunek w oczach odbiorcy?

 • Jak słowami możemy wpływać na zachowanie innych?

 

Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź przyjmując zaproszenie na szkolenie:

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • uświadomienie sobie znaczenia umiejętności porozumiewania się między ludźmi

 • umiejętne wykorzystywanie zasad poprawnej komunikacji i przekazywania informacji

 • poznanie technik zadawania efektywnych pytań

 • nauka świadomego zarządzania komunikacją niewerbalną

 • nauka podejmowania odpowiedzialności za skuteczną komunikację i zbieranie informacji

 • rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie komunikatów werbalnych, niewerbalnych i pisemnych w relacjach interpersonalnych

 • odkrycie znaczenia aktywnego słuchania i nauka jego skutecznego wykorzystania w rozmowach z ludźmi

 • zdobycie praktycznych umiejętności dot. udzielania mądrej motywującej krytycznej informacji zwrotnej


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

I. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO ŹRÓDŁO SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI

1. Czy można się nie komunikować?

2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi i budowaniu relacji

3. Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne

II. AUTOPREZENTACJA JAKO KOMUNIKAT

1. Wiarygodność zawodowa – budowanie wizerunku profesjonalisty

2. Co to jest wizerunek własny i o czym informuje innych

3. Rola wizerunku w życiu zawodowym

4. Elementy tworzenia własnego pozytywnego wizerunku – budowanie zawodowego autorytetu

III. ABY SIĘ LEPIEJ ROZUMIEĆ … SIŁA KOMUNIKACJI WERBALNEJ

 1. Anatomia wypowiedzi – „staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym”

 2. Mówienie – prawidłowe odczytywanie „kodów” w przekazywaniu informacji na drodze nadawca – odbiorca

 3. Odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować

 4. Wykorzystanie języka wpływu i perswazji – czyli jak słowami wpływać na zachowania innych

IV. AKTYWNE SŁUCHANIE

1. Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem

2. Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji

3. Rodzaje pytań możliwych do zastosowania – pytania coachingowe

4. Korzyści z zadawania pytań

5. Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

6. Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów

7. 4 rodzaje powodów dla których rozmowy się nie udają

8. 4 – stopniowy model rozmowy

9. 7 sposobów na podniesienie jakości rozmowy

10. Metody prowadzenia rozmów poprzez zadawanie pytań

V. ROLA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W KONTAKTACH ITERPERSONALNYCH

1. Czym jest asertywność

2. Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA

3. Pojęcie transakcji i stanów „ego” – jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi

4. Autoanaliza własnego stanu „ego”

VI. ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWANIU RELACJI

 1. „Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy

 2. Czego oczekujemy po informacji zwrotnej

 3. Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach interpersonalnych

 4. Krytykowanie z szacunkiem, czy to możliwe

 5. Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych

VII. ODCZYTYWANIE MOWY CIAŁA ROZMÓWCY – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

 1. Elementy komunikacji niewerbalnej istotne dla autoprezentacji i budowania relacji interpersonalnych

 • mowa ciała,
 • ton głosu
 • postawa ciała i gesty,
 • kontakt wzrokowy,
 • uścisk dłoni,
 • usta,
 • przestrzeń osobistej komunikacji – inwazja na przestrzeń osobistą

 2. Jak świadomie używać komunikacji niewerbalnej, aby wzmocnić przesłanie/ informacje/ intencje

3. Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego

VIII. KOMUNIKACJA PISEMNA

1. Istota korespondencji służbowej

2. Komunikowanie się pisemne z perspektywy odbiorcy

3. Rola komunikatów pisemnych w odbiorze nas przez innych członków zespołu, współpracowników, klientów itp.

4. 3 złote zasady pisania korespondencji służbowej

5. pisanie listów elektronicznych w 6 krokach:

 • zanim napiszemy wiadomość

 • temat

 • wstęp

 • budowanie zdań

 • podstawowe zasady gramatyki

 • ton i styl wypowiedzi

6. unikanie typowych błędów

IX. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

1. Indywidualny plan działania

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach

 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach

 • dyskusje na forum grupy

 • testy/ ankiety.

 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)