Jak ocenić i obliczyć rentowność firmy? Wskaźniki rentowności

 jak obliczyć rentowność firmyStan finansowy przedsiębiorstwa stanowi o jego być albo nie być na rynku. O ile podstawowe informacje na temat finansów firmy można zwyczajnie wyczytać z raportów finansowych i liczb tam przedstawionych, o tyle, w celu zlokalizowania i przeanalizowania detali, należy przypatrzyć się wskaźnikom pokazującym jakie relacje zachodzą wobec różnych wartości, które warto wziąć pod uwagę. Jednym z najważniejszych wskaźników jest wskaźnik rentowności firmy. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, czym jest i jak obliczyć rentowność firmy. Zapraszamy do lektury. 

Spis treści:

Co to jest rentowność firmy? Definicja

Jakie są rodzaje wskaźników rentowności

Analiza rentowności firmy - co jeszcze wziąć pod uwagę?

Jak obliczyć rentowność firmy? Wzory rentowności

Analiza rentowności - co daje przedsiębiorcy?

Wysoka rentowność - co oznacza?

Jak poprawić rentowność firmy?

Co to jest rentowność firmy? Definicja 

Rentowność firmy określa, jak dochodowy jest biznes, który prowadzimy. Odnosi zysk do sprzedaży, kapitału lub do aktywów. Określając rentowność firmy, jesteśmy w stanie uzyskać kompletny ogląd sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zdarza się tak, że bardzo wielu niedoświadczonych przedsiębiorców na początku prowadzenia swojej działalności opiera sukces firmy na wysokim przychodzie. Prawda jest jednak taka, że firma może przynosić jednocześnie duży przychód, ale być zupełnie nierentowna. Dzieje się zwykle tak wtedy, kiedy koszty prowadzenia firmy okazują się zbyt wysokie i pochłaniają znaczną większość lub nawet całość przychodu. 

Jakie są rodzaje wskaźników rentowności? 

Wyróżniamy 4 rodzaje wskaźników rentowności firmy. Wskaźniki te mają odpowiednie skróty pochodzące z języka angielskiego:

  • rentowność aktywów (ROA),

  • rentowność kapitałów własnych (ROE),

  • rentowność – zwrot z inwestycji (ROI),

  • wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS).

Wskaźnik rentowności sprzedaży

Jednym z najważniejszych wskaźników jest tak zwany ROS, czyli z angielskiego Return on Sale, a zatem wskaźnik rentowności sprzedaży. Przede wszystkim jego wielkość jest bezpośrednio zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Pozwala na uzyskanie informacji dotyczących tego, jaką wysokość zysku generuje poszczególna złotówka sprzedaży. Poziom wymienionego wskaźnika zależy przede wszystkim od długości cyklu produkcyjnego. Jeśli jesteśmy w posiadaniu wiedzy, iż będzie on dość długi, a wytworzony produkt nie łatwy do sprzedaży, wpłynie to bezpośrednio na to, że wskaźnik ten będzie dość wysoki. Jeśli natomiast sytuacja przedstawia się wręcz odwrotnie, mówimy o relatywnie niskim poziomie wskaźnika.

Wskaźnik rentowności aktywów 

Kolejny znaczący wskaźnik, to ROA (Return on Assets), traktujący o rentowności aktywów. W tym przypadku, im będzie on większy, tym tak naprawdę lepiej, ponieważ oznacza zdolność aktywów do generowania zysków.

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych 

Wskaźnik ten informuje o zyskach przynoszonych przez inwestycje oraz ukazuje prognozę zwrotu kosztów poniesionych przez firmę. Powinien mieć wartość wyższą od stopy inflacji, a dotyczy zależności, jaka zachodzi pomiędzy zyskiem netto a kapitałem własnym. 

Wskaźnik zwrotu z inwestycji 

Roi (return on investment), czyli wskaźnik zwrotu z inwestycji. Pozwala ocenić efektywność podejmowanych działań marketingowych i opłacalność korzystania z reklam. 

Im wyższa rentowność wspomnianych kapitałów, tym większe pole manewrów, możliwości rozwoju, czy też uzyskania wyższych dywidend.

 

Chcesz poprawić rentowność firmy?

Szkolenia otwarte z finansów

 

Analiza rentowności firmy - co jeszcze wziąć pod uwagę?

Zazwyczaj jednak, oceniając kondycję finansową firmy, bierzemy pod uwagę także te wskaźniki, które pozwalają na uzyskanie informacji o płynności finansowej. I tak najistotniejszym jest wskaźnik płynności bieżącej, którego wartość uzyskujemy poprzez podzielenie aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe. Jeśli wyjdzie wartość niższa niż 1,2 to powinniśmy się głęboko zastanowić, ponieważ będzie to oznaczało, iż działamy niejako ad hoc, nie mając wystarczających środków bieżących do spłacania codziennych zobowiązań.

Wskaźnik płynności szybkiej pokazuje natomiast stopień spłacania zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności, a zatem nasze zapasy podzielone przez zobowiązania krótkoterminowe. Przyjmuje się, że wynik oscylujący w okolicach 1,0 jest tym prawidłowym, natomiast wysokie wartości świadczą o wysokim stanie należności. Tak naprawdę, na wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej patrzymy pod tym samym kątem, ponieważ różnica pomiędzy nimi nie powinna być zbyt duża, żeby móc powiedzieć o pozytywnej sytuacji finansowej.

Dla upewnienia się o stanie naszych finansów, warto sprawdzić jeszcze jeden czynnik, a mianowicie wskaźnik płynności gotówkowej. W ocenie powyższego pomoże nam zsumowanie gotówki wraz z papierami wartościowymi, które są w obiegu, i podzielenie ich przez zobowiązania krótkoterminowe. Wynik, który może nas zadowolić, powinien mieścić się w granicach 0,15- 0,2. Nadmiar gotówki nie będzie cieszyć, ponieważ powoduje on powstawanie tak zwanych kosztów utraconych możliwości, które powstają gdy zbytnio skupiamy się na przeszłości, nie zauważając, możliwości, jakie niesie nam kolejny dzień.

Ci najbardziej wnikliwi, nie poprzestaną jednak na powyższym i dla spokoju sumienia, określą także sytuację zadłużeniową firmy. W takim przypadku ważne są cztery wskaźniki, a w tym czynnik ogólnego zadłużenia. Wskazuje on bowiem na udział kapitału obcego w wartości finansowej firmy. Niskie wartości oznaczają mały udział kapitału obcego, natomiast wysokie niebezpieczeństwo utraty zdolności do zwrotu długu.

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi to uzupełnienie wcześniejszej wartości, a jego norma powinna wynosić 0,33 do 0,43. Kolejny, a mianowicie czynnik zadłużenia długoterminowego, to po prostu wskaźnik ryzyka, i jeśli jego wartość wynosi powyżej 1,0, oznacza to, że firma jest wysoce zadłużona.

Ostatnia kwestia, którą należy wziąć pod uwagę dotyczy zadłużenia kapitału własnego. Informacje o powyższym stanie rzeczy otrzymamy dzięki podzieleniu zobowiązań przez kapitał własny, dowiadując się tym samym jaka część środków finansowych, a więc majątku jest zabezpieczona.

Wszystkie te czynniki mogą się zlewać w jedną mało klarowną całość, ale tylko dzięki takiemu holistycznemu spojrzeniu można zdobyć pewność, że rzeczywiście jesteśmy świadomi sytuacji, w jakiej znajduje się poszczególne przedsiębiorstwo. Jest to również o tyle istotne, iż im szybciej zabierzemy się do takiej analizy, tym szybciej będziemy mogli zareagować, jeśli okaże się , że sytuacja tego wymaga.

Jak obliczyć rentowność firmy? Wzory rentowności 

Obliczenie rentowności firmy nie jest skomplikowane. Najczęściej do tego celu stosuje się prosty wzór:

zysk/przychód ze sprzedaży * 100% = RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

Próg rentowności możemy obliczyć w stosunku do całej firmy lub w obliczeniu do pojedynczego klienta albo projektu. 

Jak obliczyć zysk ze sprzedaży? 

Aby obliczyć zysk ze sprzedaży, można zastosować poniższy wzór:

Przychód ze sprzedaży - koszty wytworzenia sprzedanych produktów i koszty zakupu materiałów lub produktów) = ZYSK ZE SPRZEDAŻY (marża) 

Analiza rentowności - co daje przedsiębiorcy?

Analiza rentowności to jeden z najważniejszych elementów analizy finansowej firmy. Dzięki obliczeniu progu rentowności przedsiębiorca ma możliwość ocenić zdolność firmy do generowania zysku. Dodatni wskaźnik rentowności oznacza, że firma generuje wystarczające zyski dla utrzymania płynności finansowej. 

Wysoka rentowność - co oznacza?

W skrócie - im wyższy wskaźnik rentowności, tym sytuacja finansowa danej firmy jest lepsza. Wysoka rentowność oznacza, że przedsiębiorstwo realizuje wysoką marżę ze sprzedaży swoich produktów. Co więcej, dzięki wysokiemu wskaźnikowi rentowności przedsiębiorstwo jest zapieczone na wypadek wzrostu kosztów produkcji. Wysoka rentowność jest to zjawisko jak najbardziej pozytywne. 

Jak poprawić rentowność firmy? 

Niezależnie od tego, jak kształtuje się wskaźnik rentowności, każdy firma powinna dążyć do tego, aby go jeszcze bardziej poprawić. Poniżej przedstawiamy kilka sprawdzonych sposobów na poprawienie rentowności firmy: 

  • Przygotuj plan 

Dobry plan to podstawa, ponieważ pozwala na jeszcze efektywniejsze prowadzenie działalności. Plan pozwoli na analizowanie i ewentualne ograniczenie wydatków tam, gdzie jest to możliwe.

  • Stawiaj na szkolenia, które podnoszą kompetencje

W AVENHANSEN prowadzimy szkolenia specjalistyczne, takie jak szkolenia zamknięte z finansów. Biorąc udział w takich szkoleniach możemy pogłębić swoją wiedzę na temat spraw związanych z diagnostyką, analizą i zarządzaniem przedsiębiorstwem w ramach analizy finansowej, co może pozytywnie wpłynąć na rentowność naszej firmy.  

W biznesie ważne są nie tylko umiejętności twarde, ale również kompetencje miękkie, które ukierunkowane są na poprawę umiejętności osobistych oraz umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych

  • Regularne badanie rynku i potrzeb konsumentów 

Badania rynkowe dostarczą informacji, dzięki którym jesteśmy w stanie modelować ofertę i dopasować produkt tak, aby zyskał zainteresowanie konsumentów. 

 

Zwiększ wskaźnik rentowności firmy

Szkolenia otwarte z finansów

 

Przeczytaj na naszym blogu również:

Jak ocenić i obliczyć rentowność firmy? Wskaźniki rentowności
Oceny: 3 z 5 z 603 głosów