Czym jest inteligencja emocjonalna?

IndoorCzęsto spotykamy się z tezą, jakoby inteligencja emocjonalna stanowiła podstawę naszych działań. Warto zastanowić się nad tym dość zdecydowanym stwierdzeniem. Amerykańscy uczeni na podstawie prowadzonych przez siebie badań stwierdzili, że poziom inteligencji emocjonalnej (EQ) ma ogromny wpływ na cztery podstawowe obszary naszego życia: zdrowie, sposób zachowania, relacje z innymi oraz efektywność uczenia się. Zanim jednak sprawdzimy, co dokładnie oznacza wysoki wskaźnik EQ, zastanówmy się nad tym, czym w ogóle jest wspomniana inteligencja.

Inteligencja emocjonalna - definicja
Cechy osób o wysokiej inteligencji emocjonalnej
Dlaczego inteligencja emocjonalna jest tak ważna?
Jak wykształcić i pogłębić inteligencję emocjonalną?

 

Chciałbyś nauczyć się mądrze kształtować relacje z innymi? Sprawdź naszą ofertę!

Szkolenie z inteligencji emocjonalnej

 

Inteligencja emocjonalna - definicja

Zanim zdefiniujemy inteligencję emocjonalną, zastanówmy się, w jaki sposób można określić i wytłumaczyć emocje. Samo słowo oznacza różne dynamiczne stany, w które jesteśmy silnie zaangażowani. Często prowadzą one do szybkich, odruchowych wręcz reakcji, takich jak przyjmowanie różnych wyrazów twarzy, zmiana tembru głosu czy też napięcia mięśniowego. Przyjęło się także twierdzić, iż emocje są ściśle powiązane z motywacją, ponieważ każde odczuwane przez nas uczucie (niezależnie czy jest to smutek, czy wręcz odwrotnie - radość), pobudza nas do podejmowania jakiegoś działania. Czym zatem jest inteligencja emocjonalna? Jest to taka zdolność, czy też umiejętność, która pozwala przyswajać i korzystać z informacji o emocjach własnych oraz tych, występujących u osób postronnych.

Cechy osób o wysokiej inteligencji emocjonalnej

Cechy i umiejętności, które w pierwszej kolejności wskazują na wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, to:

  • zdolność do empatii,

  • samoświadomość,

  • samokontrola i umiejętność zarządzania emocjami,

  • umiejętność słuchania innych,

  • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,

  • umiejętne kontrolowanie gniewu.

Dodatkowo osoby, o których można powiedzieć, że posiadają wysoki wskaźnik EQ, cechują się pewnymi zdolnościami emocjonalnymi, wśród których należy wymienić:

  • pewność siebie i wiarę we własne możliwości;

  • ciekawość świata;

  • towarzyskość;

  • intencjonalność (chęć wpływania na bieg wydarzeń, sprawowania kontroli nad określonymi aspektami życia).

Dlaczego inteligencja emocjonalna jest tak ważna?

Inteligencja emocjonalna a jakość życia

Każdy z nas kieruje się dwiema podstawowymi i zależnymi od siebie rodzajami inteligencji, a mianowicie: tą racjonalną, określaną zazwyczaj jako IQ, oraz równie istotną EQ, czyli emocjonalną. Jedynie w sytuacji współpracy obydwu wymienionych, możemy rozwijać się holistycznie i w pełni świadomie. Uczucia determinują nasze życie i nie możemy po prostu udać, że ich nie ma bądź są mało istotne. Inteligencja emocjonalna pomaga je zaakceptować i skupić na rozwijaniu pozytywnych zachowań i emocji, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość naszego życia - zarówno zawodowego, jak i prywatnego.

EQ a stan zdrowia

Tłumienie, wstrzymywanie gniewu czy innych negatywnych emocji ma bardzo duży wpływ na odporność organizmu. Okazuje się nawet, że uczucia potrafią zatruć nasz organizm w podobnym do palenia papierosów stopniu. Emocje mogą wpływać na nas dwojako: mieć destrukcyjne lub wręcz przeciwnie - zbawienne skutki dla naszego zdrowia. Jeśli odczuwamy radość, żywimy nadzieję, że spotka nas coś dobrego, czy też mamy dobre relacje z bliskimi, nasza kondycja fizyczna ulega znacznej poprawie. Stąd też, nawet w przypadku chorób w zaawansowanym stadium, mówimy o zbawiennym wpływie pozytywnego nastawienia na zdrowie pacjenta.

Inteligencja emocjonalna a budowanie relacji

Kolejną, niezwykle istotną sferą, na którą rzutują emocje, są relacje z innymi ludźmi. Często wydaje nam się, że nasz małomówny kolega z pracy to mruk i gbur, a prawdopodobnie jest to introwertyk, który nie ma po prostu ochoty i potrzeby, aby się uzewnętrzniać. Co więcej, osoby, które nie potrafią radzić sobie z emocjami, bądź umiejętnie je okazywać, nie do końca potrafią zrozumieć otaczający je świat. Sprawność w relacjach społecznych oznacza, że będziemy czuć się komfortowo w środowisku, w którym przebywamy, oraz będziemy umieli sprawnie i elastycznie dopasować swoje zachowanie do postępowania innych. Nie oznacza to oczywiście, że mamy obowiązek upodobnić się do pozostałych jednostek w grupie, chodzi jedynie o zdolność zaakceptowania ogólnie przyjętych norm i wartości, aprobowanych w danej społeczności czy też kraju.

Poziom EQ a efektywność uczenia się

Badania jednoznacznie wykazały, że osoby z wysokim ilorazem inteligencji wcale nie są skazane na sukces, a wręcz mogą sobie nie poradzić w życiu. Paradoks? Niezupełnie. Jakość naszego życia zależy nie tylko od intelektu, ale również od naszych umiejętności emocjonalnych, które decydują o powodzeniu w życiu. Jedynie osoby zmotywowane, pozytywnie nastawione do świata oraz te, które potrafią zrozumieć grupę i dopasować się do niej, mają zwiększone szanse na osiągnięcie zamierzonego celu.

Jak wykształcić i pogłębić inteligencję emocjonalną?

Czy inteligencja emocjonalna jest wrodzona?

Choć każdy z nas przynajmniej częściowo dziedziczy po rodzicach charakter i temperament, wysokość wskaźnika EQ nie jest cechą wrodzoną. Naukowcy twierdzą, że dziecko nabywa umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej już od wczesnego niemowlęctwa, przy czym szczególnie istotny, jeśli chodzi o rozwój empatii czy samoświadomości, jest okres do 3-4 roku życia.

Jak zmierzyć inteligencję emocjonalną?

Zapewne wiele razy znaleźliśmy się w sytuacji, gdy wchodząc do pomieszczenia, w którym znajdują się inne osoby, potrafiliśmy wyczuć jakie mają do nas nastawienie. Umiejętność rozpoznawania uczuć innych osób świadczy o naszej inteligencji emocjonalnej. Obserwacja poziomu empatii i umiejętności dostosowywania swojego zachowanie do postępowania innych osób nie są jednak jedynymi sposobami oceny poziomu inteligencji emocjonalnej. Istnieją testy psychologiczne, pozwalające w przybliżeniu określić wskaźnik EQ. Należy jednak pamiętać, że miarodajne wyniki dają tylko te kwestionariusze, które zostały stworzone przez psychologów na podstawie badań naukowych.

W jaki sposób rozwijać inteligencję emocjonalną?

Czy jesteśmy w stanie wpłynąć na naszą inteligencję emocjonalną i po co jest nam to potrzebne? Poziom EQ możemy podnieść, ćwicząc swoje umiejętności komunikacyjne oraz kształtując poziom empatii (np. poprzez udział w akcjach społecznych, wolontariat). Warto samodzielnie lub z pomocą innych rozwijać inteligencję emocjonalną, aby zwiększać swoją samoświadomość oraz sprawnie radzić sobie z trudnościami prywatnymi oraz zawodowymi. Jeżeli trening umiejętności osobistych jest dla nas zagadką, warto spróbować podnieść swoje kompetencje z pomocą profesjonalistów. Podczas szkolenia ,,Inteligencja Emocjonalna - EQ“ organizowanego przez firmę AVENHANSEN uczestnicy będą mieli szansę na zdobycie umiejętności pozwalających im na efektywny rozwój inteligencji emocjonalnej oraz poszerzyć kompetencje psychologiczne i społeczne.

 


 

Powrót do strony z artykułami

 


 

Czym jest inteligencja emocjonalna?
Oceny: 4 z 5 z 1792 głosów