Szkolenie zostało opracowane na podstawie doświadczeń w uruchomianiu procedury weryfikacji rażąco niskiej ceny w trybie art. 90 ustawy Prawa zamówień publicznych, praktyce w orzekaniu w sprawach odwołań na wybór oferty z rażąco niską ceną, odwołań od zarzutu złożenia oferty z rażąco niską ceną.

Uwaga !

Urząd Zamówień Publicznych opublikował  komunikat m.in. w  sprawie możliwych  dla użytkowników ustawy konsekwencji zaistniałego opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE  do porządku krajowego.  Skutkiem  bowiem takiego  stanu rzeczy jest to, iż uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw - w odniesieniu do  postępowań o tzw. progu unijnym - wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. – niektóre przepisy nowej dyrektywy klasycznej i sektorowej stosuje się bezpośrednio.

W związku z tym, informujemy, iż programy naszych szkoleń będą na bieżąco aktualizowane. Ponadto,  co najistotniejsze ich realizacja będzie zawsze uwzględniać aktualny stan prawny lub odpowiednio zapowiedź zmian - tak żeby odpowiednio przygotować uczestników do zmian w Prawie zamówień publicznych a także pomóc im w realizacji zamówień teraz w kontekście tej skomplikowanej sytuacji prawnej, gdzie część przepisów nowych dyrektyw obowiązuje bezpośrednio.

Uczestnicy szkolenia:

 • dowiedzą się: jak odrzucić ofertę z rażąco niską ceną – co zainteresuje szczególnie Zamawiających,
 • dowiedzą się: jak obronić się przed zarzutem rażąco niskiej ceny lub jak zakwestionować wybór oferty z rażąco niską ceną – co zainteresuje szczególnie Wykonawców,
 • Zamawiający doskonalą umiejętności potrzebne do prawidłowego zweryfikowania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny, co przyczyni się do zminimalizowania błędów w tym zakresie,
 • Wykonawcy zostaną zaopatrzeni w praktyczne wskazówki jak sformułować odpowiedź na wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny,
 • wszyscy otrzymają ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Problem rażąco niskiej - negatywne konsekwencje tego zjawiska dla Zamawiających i Wykonawców.
 2. Pojęcie rażąco niskiej ceny:
  • pojęcie rażąco niskiej ceny:
   • w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej,
   • w orzecznictwie Sądów Okręgowych.
  • zagrożenia związane z przyjęciem oferty z rażąco niską ceną,
  • konsekwencje nieuprawnionego odrzucenia oferty z rzekomo rażąco niską ceną,
  • analiza przepisów i opinii prawnych.
 3. Błędy Zamawiającego sprzyjające składaniu ofert z rażąco niską ceną:
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
  • konstruowanie wzorów umów i określanie istotnych postanowień umowy,
  • kształtowanie warunków ew. zmian umowy.
 4. Etapy procedury określonej w art. 90 Ustawy Pzp.:
  • uzasadnienie domniemania rażąco niskiej ceny,
  • wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień ( zakres, forma wezwania, wyznaczenie terminu na złożenie wyjaśnień),
  • złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę (błędy Wykonawców),
  • ocena wyjaśnień (błędy Zamawiających),
  • rozstrzygnięcie postępowania,
  • reakcje Wykonawców,
  • procedura odwoławcza,
  • orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej,
  • orzecznictwo Sądów Okręgowych,
  • orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
 5. Usystematyzowanie treści wykładu i podsumowanie spotkania.
 • prezentacja
 • wykład
 • analiza przypadku