• poznanie sposobu poprawnej wykładni przepisów prawa publicznego i prywatnego regulujących problematykę odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych
 • analiza orzecznictwa i omówienie praktycznych przykładów
 • zwrócenie uwagi na istotę odpowiedzialności urzędników na trzech płaszczyznach – z tytułu rażącego naruszenia prawa, odpowiedzialności służbowej i cywilnoprawnej

 

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji
 1. Istota odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.
  • Odpowiedzialność funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa.
  • Zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.
  • Rażące naruszenie prawa i jego znaczenie.
  • Postępowanie wyjaśniające i postępowanie przed sądem.
 2. Odpowiedzialność służbowa.
  • Zasady odpowiedzialności majątkowej
  • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
  • Wyrządzenie szkody przez kilku pracowników
  • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej.
 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa
 4. Istota odpowiedzialności ze stosunku pracy w administracji publicznej.
 5. Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej.
  • Istota odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej.
   • Podmiot ponoszący odpowiedzialność
   • Zadania zlecone
   • Odpowiedzialność solidarna
   • Sprawca szkody i poszkodowany
  • Szkoda wyrządzona wydaniem orzeczenia lub decyzji
   • Decyzja administracyjna niezgodna z prawem
   • Prawomocne orzeczenie niezgodne z prawem
   • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem
  • Szkoda wyrządzona w skutek niewydania decyzji lub orzeczenia
   • Bezczynność organu administracji
   • Bezczynność sądu powszechnego
   • Skarga o wymierzenie grzywny organowi
 6. Case study.
 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study