Zatrudnianie cudzoziemców dla wielu podmiotów jest procedurą skomplikowaną, biurokratyczną oraz przysparza wielu problemów. Często z tego powodu pracodawcy rezygnują z zatrudnienia kandydata będącego cudzoziemcem, obywatelem krajów niebędących w Unii Europejskiej czy EOG. Jednakże zatrudnienie cudzoziemca nie musi być skomplikowane i trudne.

Warto przed przystąpieniem do formalności, skorzystać z naszego szkolenia, aby dowiedzieć się jak przebrnąć przez procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców i poznać najważniejsze zasady. 

Korzyści dla uczestników:

 • usystematyzowanie wiedzy na poziomie zaawansowanym z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce
 • zweryfikowanie poprawności zasad i dokumentacji zatrudnienia cudzoziemca,
 • poznanie praktycznych przykładów w oparciu o pytania uczestników,
 • uzupełnienie wiedzy o nowe zasady zatrudnienia cudzoziemców
 • zapoznanie się z nowymi wzorami formularzy.

 

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z efektywnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ 1. Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemca w Polsce 

 • warunki wjazdu  na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
 • pobyt czasowy oraz stały: warunki, dokumenty, procedury, terminy
 • wydłużenie maksymalnego okresu zezwolenia na pobyt czasowy


MODUŁ 2. Legalizacja wjazdu, pobytu i zatrudnienia osób pochodzących z Ukrainy - na podstawie specustawy (moduł realizowany na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu szkolenia)

 • szczególne zasady wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy - specustawa
 • szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy - specustawa
 • cudzoziemiec posiadający status uchodźcy a legalne powierzenie pracy
 • udzielenie zwolnienia pracownikowi celem czasowego powrotu na Ukrainę
 • porozumienie o tymczasowym rozwiązaniu stosunku pracy
 • zapomoga losowa dla pracownika (z ZFŚS, z środków obrotowych)
 • zbiórka pieniężna w zakładzie pracy – warunki formalne
 • odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a legalizacja pobytu
 • zatrudnienie obywatela Ukrainy po 30.06.2024 r. 


MODUŁ 3. Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce 

 • oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy
 • praca krótkoterminowa i sezonowa a oświadczenia – zasady


MODUŁ 4. Legalizacja świadczenia pracy przez cudzoziemca: zezwolenie na pracę

 • przypadki zwolnienia cudzoziemca z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
 • warunki uzyskania zezwolenia na pracę: wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, wymagania dla cudzoziemca, opłaty z tytułu uzyskania pozytywnej decyzji, procedura, terminy, praktyka
 • zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • uproszczenie procedury wydawania zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca
 • zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (co to jest praca sezonowa, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe; procedura uzyskania zezwolenia; treść, okres, zmiana, przedłużenie, odmowa zezwolenia
 • elektroniczne zezwolenie na pracę
 • „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu 
 • procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach („stempel”)


MODUŁ 5. Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca

 • umowa o pracę z cudzoziemcem: kiedy pracodawca może podpisać z pracownikiem z zagranicy umowę o pracę, a kiedy umowę zlecenia lub o dzieło?
 • zgodność sposobu wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę) z zezwoleniem na pracę
 • obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie
 • obowiązki pracodawcy: zmiana pracodawcy, niepodjęcie pracy, brak powrotu do pracy, rezygnacja z pracy


MODUŁ 6. Pracodawca użytkownik – zatrudnienie pracownika za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej


MODUŁ 7. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca: konsekwencje

 • dokumenty wymagane przez organy kontrolujące wykonywanie pracy przez cudzoziemców
 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców
 • ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • pozostałe konsekwencje: wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę


MODUŁ 8. Opodatkowanie przychodów uzyskanych przez cudzoziemców

 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym)
 • miejsce zamieszkania i certyfikat rezydencji
 • opodatkowanie pracowników najemnych
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
 • praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu
 • obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców


MODUŁ 9. Oskładkowanie przychodów uzyskanych przez cudzoziemców


MODUŁ 10. Wzory dokumentów (formularzy i wniosków) – omówienie wzorów i zasad wypełniania 


MODUŁ 11. Planowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców 

 • likwidacja „testu pracy”
 • brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pracę
 • umowa zawarta z cudzoziemcem: zmiany 
 • elektronizacja postępowań i procedur administracyjnych związanych z legalizacją pracy
 • zezwolenie na pracę dla cudzoziemca: nowe wymogi 
 • odpowiedzialność pracodawcy
   

Metody szkoleniowe:

 • wykład,
 • zajęcia praktyczne,
 • omówienie przykładów uczestników,
 • omówienie formularzy i wzorów wniosków.