Szkolenie online i stacjonarne z informacji zwrotnej (feedbacku) w zarządzaniu zespołami - cele 

 • Poznanie własnych nawykowych przekonań na temat feedbacku oraz rozpoznanie ich wpływu na efektywność
 • Uświadomienie korzyści z feedbacku rozumianego jako współpraca
 • Pozyskanie informacji jakie elementy warto wzmocnić, a jakie zmienić
 • Poznanie rodzajów i funkcji feedbacku oraz możliwości tworzenia środowiska sprzyjającego funkcjonowaniu wielokierunkowego feedbacku
 • Zdobycie umiejętności stosowania feedbacku opartego na pracy pytaniami


Dla kogo szkolenie z przekazywania informacji zwrotnych? 

Szkolenie z feedbacku w pracy zdalnej i F2F przeznaczone jest dla menedżerów, kierowników, właścicieli, liderów w organizacjach zwinnych.


 

Szkolenie online i stacjonarne z informacji zwrotnej dla pracownika - co zyskasz? Efekty:

 • Zmiana paradygmatu z feedbacku rozumianego jak „udzielanie feedbacku” - wzmacniającego nieefektywną postawę szefów opartą na iluzji władzy i kontroli - na paradygmat feedbacku jako współpracy
 • Uczestnicy potrafią stosować 3 algorytmy feedbacku opartego na pytaniach, nieantagonizującego i budującego odpowiedzialność
 • Wzrost odpowiedzialności współpracowników za jakość pracy

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z udzielania informacji zwrotnej w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Informacja zwrotna w pracy zdalnej i F2F (,,face to face”). Program szkolenia online i stacjonarnego:

MODUŁ I. FAŁSZYWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE FEEDBACKU. FEEDBACK JAKO WSPÓŁPRACA.

 1. Iluzja władzy i kontroli a feedback
 2. Feedback jako współodpowiedzialność i współpraca
 3. W dobrym feedbacku nie ma miejsca na „negatywny feedback”.
 4. Feedback a delegowanie – punkty styczne (błędy na etapie delegowania)
 5. Wymogi efektywnego feedbacku – znajomość celów biznesowych, wartości, reguł współpracy, standardów pracy
 6. Feedback a emocje – jeśli zmienisz podejście, feedback przestanie budzić trudne emocje i opór
 7. Radykalna szczerość jako element wartościowego feedbacku i postawy menedżera

 

MODUŁ II. JAK UTRUDNIAMY SOBIE FEEDBACK

 1. Jak menedżerowie sabotują własne działania w zakresie feedback
 • Projekcje dotyczące możliwości wyrządzenia krzywdy pracownikowi
 • Paradygmat oceniania
 • Emocje i interpretacje vs fakty
 • „Nie robię trudnych rozmów”
 • „Pochwalę zanim skrytykuję”
 • „Nie mam czasu”
 • „Feedback może popsuć relacje”u:

 

MODUŁ III. DO CZEGO SŁUŻY FEEDBACK?

 1. Na czym polega feedback oparty na współpracy, wykorzystujący pytania
 2. 4 funkcje feedbacku i jak realizować je pracując pytaniami. Bank pytań:
 • Doceniająca
 • Usamodzielniająca
 • Angażująca
 • Motywująca

 

MODUŁ IV. RODZAJE FEEDBACKU W PRACY ZDALNEJ I F2F. ŚRODOWISKO DLA FEEDBACKU

 1. Rodzaje feedbacku i jak je wykorzystać:
 • Feedback korytarzowy
 • Feedback doceniający
 • Feedback korygujący
 1. Jak wykreować środowisko przyjazne dla procesu feedbacku

 

MODUŁ V. PRAKTYKA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNYCH (FEEDBACKU)

 1. Jakie są różnice w feedbacku przekazywanym tradycyjnie a on-line i jak je uwzględnić w praktyce?
 2. Motywacja do zmiany vs wysiłek szefa związany z pokonywaniem oporu, czyli różnice w skuteczności podejść feedbacku - podejście push vs pull
 3. Empatyczne słuchanie w wartościowym feedbacku i generowaniu rozwiązań.
 4. Jak przygotować się do feedbacku – checklista pytań.
 5. Konkretne wskazówki, jak sprawić, żeby feedback naprawdę dawał lepsze rezultaty i był sprężyną wzrostu dla pracownika
 6. Algorytmy feedbacku w zależności od rodzaju (autorskie narzędzia):
 • FEPLDTM - feedback doceniający
 • FOEPTM - korygujący, kiedy trzeba wyegzekwować zmianę zachowania
 • FPTM - korytarzowy feedback

Jakie metody stosujemy podczas szkolenia online i stacjonarnego z przekazywania informacji zwrotnych pracownikom?

Metody pracy zastosowane w treningu z feedbacku: 

 • symulacje
 • grupowe zadania koncepcyjne
 • inscenizacje sytuacji zawodowych 
 • dyskusje problemowe
 • wykłady interaktywne
 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne
 • filmy
 • prezentacja