Warsztat przeznaczony jest dla osób, które są od niedawna lub w przyszłości planują zmierzenie się z rolą osoby zarządzającej personelem, lidera zespołu zadaniowego, kierownika projektu lub chcą pogłębić lub odświeżyć wiedzę z zakresu zarzadzania. Podczas zajęć poruszone zostaną podstawowe kwestie związane z przywództwem: rola  i zadania lidera w poprawie efektywności pracy zespołowej, komunikacja z pracownikami oraz motywowanie ich do wspólnych działań. Warsztatowe formy pracy umożliwią praktyczne ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych związanych z udzielaniem informacji zwrotnych i reagowaniem na zakłócenia pracy zespołowej. Pozwolą także zmierzyć się z kolizją ról, która następuje w momencie awansu wewnętrznego (z kolegi nowy lider zmienia się w przełożonego, co niekiedy stanowi dodatkowy czynnik zakłócający w realizacji wspólnych zadań).

Cel szkolenia:
Wzmocnienie kompetencji liderskich u młodych stażem managerów w obszarze budowania zespołu, motywowania, udzielania feedbacku rozwojowego oraz samorozwoju.

 

Korzyści z uczestnictwa:
Uczestnik podczas szkolenia:

 • Dokona analizy czynników oddziałujących na efektywność pracy zespołowej oraz pozna rolę lidera w uruchamianiu mechanizmów angażowania się pracowników w realizację wspólnych zadań
 • Zidentyfikuje własny potencjał liderski  i potrzeby rozwojowe w zakresie umiejętności  budowania i kierowania zespołem
 • Wzmocni umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom oraz motywowania ich do zmiany zachowań i samorozwoju
 • Poznana narzędzia wzmacniające pracę zespołową na etapie planowania i realizacji wspólnych zadań
 • Dokona analizy sytuacji zmiany z roli współpracownika na przełożonego oraz mocnych stron i niedogodności z taką zmianą związanych
 • Zapozna się ze sposobami pracy z zespołami w kryzysie
 • Zaplanuje własny rozwój  w obszarze zarzadzania ludźmi, w oparciu o swoje mocne strony i zdiagnozowane obszary rozwojowe.
   

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zarządzania zespołem w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. Wprowadzenie do szkolenia 

 1. Prezentacja programu, zebranie i odniesienie się do oczekiwań uczestników, kontrakt grupowy,  ćwiczenie integracyjne

MODUŁ II. Rola lidera w formowaniu zespołu, motywowania go do działania oraz kierowania zespołem w różnych sytuacjach zadaniowych

 1. Po co grupie lider ? – ćwiczenie unaoczniające rolę lidera w zespole
 2. Fazy procesu grupowego a zadania i odpowiedzialność lidera na różnych etapach pracy zespołu (wg. koncepcji Tuckmana)
 3. • Parametry efektywnie działającego zespołu vs dysfunkcje pracy zespołowej (wg. koncepcji  P. Leonciego)
 4. Motywowanie podwładnych o różnych aspiracjach i potrzebach do działania 

MODUŁ III. Lider – przywódca, czy osoba zarządzająca?

 1. Czym się różni zarządzanie od przywództwa?
 2. Style przywódcze a predyspozycje osobiste oraz potrzeby zespołu 
 3. Autodiagnoza własnego stylu zarządzania zespołem („Siatka stylów kierowania”)

MODUŁ IV.  Budowanie bezpieczeństwa i zaufania w zespole

 1. Zespół w sytuacji kryzysowej  - mechanizmy funkcjonowania członków grupy a działania podejmowane przez lidera w celu poprawy efektywności funkcjonowania
 2. Dopasowanie stylu kierowania do typu pracownika i sytuacji


MODUŁ V. Informacja zwrotna jako ważne narzędzie pracy lidera

 1. Cechy konstruktywnej informacji zwrotnej
 2. Modele udzielania feedbacku pracownikom
 3. Informacja zwrotna jako ważny element rozwijania kompetencji pracowników

MODUŁ VI. Planowanie i organizacja pracy zespołu 

 1. Budowanie wizji dla własnego zespołu 
 2. Narzędzia przydatne do planowania pracy zespołowej (technika wyznaczania celów SMART, Matryca Eisenhowera, wybrane techniki kreatywnego grupowego rozwiązania problemów 

MODUŁ VII. Współpraca w teamie zarządczym

 1. Blaski i cienie awansu wewnętrznego (z roli współpracownika w rolę przełożonego) 
 2. Ustalenie zasad współpracy pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za pracowników i procesy w firmie – „złote zasady”
 3. Delegowanie zadań i odpowiedzialności

MODUŁ VIII.  Podsumowanie warsztatu 

 1. Podsumowanie treści merytorycznych
 2. Planowanie indywidualnego rozwoju w obszarze kompetencji liderskich (Koło kompetencji)
 3. Sesja pytań i odpowiedzi 
 4. Podsumowanie i ewaluacja szkolenia


 

Metody szkoleniowe:
•    Praca indywidualna i w grupach 
•    Testy i kwestionariusze identyfikujące osobiste potencjały i obszary rozwojowe
•    Gry szkoleniowe/symulacyjne
•    Studia przypadków
•    Quizy i zadania badające na bieżąco poziom przyswojonej wiedzy
•    Dyskusja z prezentacją multimedialną