Dla kogo?

Grupa docelowa to studenci I stopnia studiów inżynierskich , kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 

Cel szkolenia:
Wzmocnienie poziomu kompetencji wybranych studentów w zakresie efektywnego przywództwa i budowania zespołów o wysokiej wydajności.
 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z przywództwa i budowania zespołu wysokiej wydajności w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. ŚWIADOMY SWOJEJ ROLI I REALIZUJĄCY STAWIANE CELE LIDER

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 • Ćwiczenie wprowadzające
 • Prezentacja programu
 • Oczekiwania uczestników

Moduł ma na celu zbudowanie atmosfery otwartości i wzajemnego zaufania, jako podstawy dalszej efektywnej pracy. Uczestnicy poznają podczas tego modułu cele warsztatu i proponowany sposób realizacji celów: program szkolenia. Omówione zostaną też zasady współpracy i kwestie organizacyjne, pozwalające na umocowanie się każdego z uczestników w sytuacji szkoleniowej.

 1. Powiązanie celów i strategii pracodawcy z celami podwładnych
 • Postawa Lidera jako reprezentanta ,,góry’’
 • Zasada identyfikowania się z celem
 • Komunikacja z pracownikami w procesie zmian organizacyjnych
 • Postawa proaktywna Lidera i jego pracownika

Uzgadniamy jaka postawa Lidera podczas przekazywania podwładnym decyzji, informacji czy zadań do zrealizowania, sprzyja efektom a jaka hamuje efektywność zespołu.

 

 

MODUŁ II.  EFEKTYWNIE ZARZĄDZAJĄCY LIDER CZ. 1

 1. Podstawowe zadania Lidera - Motywowanie, inspirowanie, angażowanie i budowanie efektywnych zespołów pracowniczych w oparciu o indywidualną, narzędziową osobowość pracownika.
 • Jak efektywnie w oparciu o narzędziową typologię pracowników stworzyć i zarządzać wydajnym zespołem
 • Narzędzia przełożonego
   
  •  metody rozpoznawania osobowości pracownika
  • zasady budowania efektywnej relacji przełożony-pracownik
  •  informowanie i motywowanie
  • przekonywanie i argumentowanie
  • zapobieganie konfliktom
  • efektywne delegowanie
  •  przeprowadzanie przez zmianę
 • Analiza mocnych stron osobowości uczestników warsztatu i ich obszarów do rozwoju

Blok o osobowościach zawiera narzędzia wspierające rozwój indywidualny i efektywność samego Lidera i jego pracowników. By otrzymać profil indywidualny każdy uczestnik w trakcie szkolenia wypełnia kwestionariusz/ test osobowościowy. Wynikiem jest udostępniona na szkoleniu indywidualna informacja o osobowości, która daje możliwość analizy mocnych stron uczestnika warsztatu jako Lidera i obszarów do dalszego rozwoju lub niwelowania ich negatywnego wpływu. Podczas szkolenia uczymy się jak podczas krótkiej rozmowy z pracownikiem rozpoznać elementy składowe jego osobowości i tym samych wiedzieć na co zwracać uwagę w kontekście formy i treści prowadzonej rozmowy. Uczestnicy zorientują się, że wiedza o osobowości rozmówcy i dostosowanie się do niej jest jednym z kluczowych wyznaczników efektywności każdego lidera zarządzającego pracownikami.

 1. Podstawowe zadania Lidera – budowanie autorytetu lidera grupy

 • Idealny szef - portret
 • Autorytet w oczach pracowników
 • Rodzaje autorytetu w oczach pracowników

Podczas burzy mózgów uczestnicy tworzą portret idealnego Lidera z autorytetem i konfrontują z nim siebie samych. Pracując w grupach omawiają umiejętności lidera oraz czynniki budujące jego autorytet. Test autoanalizy określa ich dominujący rodzaj intuicyjnego autorytetu.

 1. Podstawowe zadania Lidera – dopasowanie stylu zarządzania do dojrzałości pracownika

 • Style zarządzania i dojrzałość zawodowa/ zadaniowa pracowników
 • Dopasowanie stylu zarządzania do typu pracownika i sytuacji

Uczestnicy w oparciu o wnioski z sesji poświęconej typologii stylów zarządzania i typów pracowników, wg Herseya i Blancharda analizują własny styl zarządzania oraz typy pracowników, a następnie ustalają plan efektywnego oddziaływania na podległy zespół w oparciu o dopasowanie stylu zarządzania do dojrzałości zawodowej i zadaniowej pracownika.

 

 

MODUŁ III. EFEKTYWNIE ZARZĄDZAJĄCY LIDER CZ. 2

 1. Podstawowe zadania Lidera – motywowanie
 • Oznaki motywacji i demotywacji
 • Praktyczne pomysły na motywowanie
 • Pieniądze czynnikiem motywującym?

W krótkich scenkach uczestnicy uczą się w motywujący sposób rozmawiać z pracownikiem. Podczas dyskusji tworzą listę motywatorów dostępnych w typowych organizacjach. Tworzą też listę pytań służących poznaniu czynników motywacyjnych ich pracowników.

 1. Podstawowe zadania Lidera – planowanie i organizacja pracy swojego zespołu
 • Budowanie wizji dla własnego zespołu
 • Wykorzystanie reguły SMART
 • Cele ilościowe i jakościowe
 • Cele „twarde” i „miękkie”

Zaczynamy od zbudowania/ skonfrontowania istniejącej wizji dla swojego zespołu, wizji z której jasno będzie wynikał cel do osiągnięcia przez cały zespól jak i pojedynczych pracowników. Następnie omawiamy sposób efektywny sposób pracy z celami własnymi jak i pracowników.

 1. Podstawowe zadania Lidera – udzielanie informacji zwrotnej

 • Przygotowanie się do rozmowy
 • Zmotywowanie pracownika do rozmowy
 • Zasady udzielania motywującej informacji zwrotnej
 • Koncentracja na efektach pracy a nie na osobowości pracowników

Kilka ćwiczeń wprowadzających pozwala uczestnikom odczuć i zrozumieć typowe błędy menedżera podczas przekazywania feedbacku. Na tej podstawie budują zbiór zasad dotyczących informacji zwrotnej. Krótka prezentacja wprowadza strukturę kanapki informacji zwrotnej a uczestnicy ćwiczą praktycznie udzielenie feedbacku.

 1. Podsumowanie warsztatu – przyszłe działania

 • Syntetyczne podsumowanie treści merytorycznych
 • Opracowanie indywidualnego planu dalszego wzmocnienia pozycji Lidera
 • Prezentacja indywidualnych zadań - planów wdrożeniowych

 

METODY SZKOLENIOWE:
Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w Ich codziennej pracy. Pracujemy metodami, które dają możliwość opanowania nowych umiejętności, zachowań i nawyków w łatwy i skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość i poczucie komfortu. Nasze szkolenie jest zorientowane na osiąganie pożądanych rezultatów, wprowadzając zmiany z poszanowaniem odrębności i wartości świata drugiej osoby. Kładziemy nacisk na myślenie kreatywne i metody integrowania wiedzy z  doświadczeniem. Wykorzystujemy doświadczenia i umiejętności uczestników wynikające z Ich obecnej i wcześniejszej pracy zawodowej.

Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: multimedialne wprowadzenia i podsumowania ;moderowane dyskusje; ćwiczenia pojedyncze i w parze; studia przypadków; dzielenie się najlepszymi praktykami; scenki jeżeli będzie taka potrzeba to praca z kamerą.