Szkolenie pozwoli na doprecyzowanie i zaplanowanie niezbędnych kroków do wdrożenia IF i zrozumienia potencjału różnych instytucji na rynku do pełnienia określonych ról w IF.

 • Zdolność przygotowania działań wdrożeniowych w zakresie IF na podstawie analiz ex-ante IF i stworzonych na tej podstawie Strategii Inwestycyjnych
 • Zrozumienie zakresu działań i ról poszczególnych instytucji w systemie IF
 • Możliwość wstępnej samo-oceny zdolności pełnienia określonej roli w IF oraz dokonania przeglądu brakujących kompetencji
 • Przedstawienie i wytłumaczenie zasad przygotowania głównych elementów niezbędnych do zaprojektowania i uruchomienia IF

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

DZIEŃ 1

9:30-10:00 Przedstawienie prowadzącego i uczestników, przedstawienie założeń do procesu przygotowania do wydatkowania środków publicznych i wdrażania IF według nowych paradygmatów, podstawowe cele szkolenia

10:00-10:30 Główne elementy analizy ex-ante IF i powstałej na tej podstawie Strategii Inwestycyjnej niezbędne do rozpoczęcia projektowania IF

10:30-11:30 Zasady wyboru instytucji działających w Instrumencie Finansowym

Analiza dokumentów stworzonych przez Europejski Bank Inwestycyjny do wyboru pośredników finansowych w Instrumencie JESSICA – jako podstawa dla podobnych procesów i dokumentów tworzonych na poziomie krajowym dla środków EFSI 2014-2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:30-11:45 Coffee-break

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:45-12:45 Procesy doradcze i decyzyjne w IF – sposoby realizacji pozwalające na zachowanie zasad bezstronności i równego traktowania - w tym rola Rady Inwestycyjnych i Rad Projektowych

12:45-13:45 Zasady łączenia produktów finansowych z grantami w IF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:45-14:45 Przerwa na lunch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14:45-16:30 Zasady tworzenia systemów finansowania, w tym podział ryzyka

Przykłady schematów finansowania mieszanego dla EFSI 2014-2020 (Słowacja, Litwa, Irlandia)

 

DZIEŃ 2

9:00-9:45 Obieg pieniądza w IF, zasady kwalifikowalności wydatków

9:45-10:30 Zasady przyznawania funduszy za zarządzanie IF oraz pokrywania kosztów zarządzania (management costs and management fees)

10:30-11:00 Podaż finansowania w latach 2014-2020 a portfolio projektów (kwestie dozwolonej pomocy publicznej i potencjalne konsekwencje wzajemnego wypychania się środków publicznych)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:00-11:15 Coffe-break

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:15-11:45 Zasady wyboru projektów, zasady trwałości projektów

11:45-12:30 Tworzenie portfolio projektów oraz benchmarking procesów inwestycyjnych w celu doprecyzowania przepływów finansowych w IF

12:30-13:30 Podstawowe kwestie dotyczące umów między instytucjami w IF (instytucja zarządzająca, pośrednicy finansowi, końcowi odbiorcy)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:30-14:30 przerwa na lunch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14:30-15:00 Podstawy z zakresu sprawozdawczości i monitoringu oraz zarządzania ryzykiem w IF

15:00-17:00 Ćwiczenie – przygotowania założeń do wyboru pośrednika finansowego oraz umów w IF na podstawie przykładowych wyników analizy ex-ante IF

 • Prezentacja treści metodologii i innych dokumentów wdrażających publikowanych przez KE w sposób schematyczny i obrazowy
 • Prezentacja metodologii przygotowania analitycznego poszczególnych elementów systemu IF
 • Prezentacja głównych zagrożeń dla powyższych działań implementacyjnych na podstawie dotychczasowych doświadczeń i istniejących stereotypów oraz przedstawienie potencjalnych konsekwencji
 • Możliwość obrazowania szczególnie trudnych kwestii (zależy od grupy i potrzeb) poprzez zastosowanie dodatkowych, dobranych przykładów z całej UE
 • Przeprowadzenie prac w grupach pozwalających na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy