Szkolenie obejmuje omówienie m.in. tzw. pakietu uszczelniającego podatek VAT :

 • nowe zasady odliczeń VAT,
 • modyfikacja zasad odwrotnego obciążenia,
 • ograniczenia w zwrotach VAT, formalnie bezgraniczne przedłużanie terminów zwrotów VAT
 • likwidacja rozliczeń kwartalnych VAT, poszerzenie metody kasowej VAT,
 • odpowiedzialność pełnomocnika do 500 tys zł za zobowiązania podatnika,
 • dodatkowe sankcje (20% i 30%) za nierzetelne rozliczanie VAT,
 • nowe obowiązki informacyjno-sprawozdawcze w 2017r.,
 • kontrole krzyżowe w całym łańcuchu dostaw,
 • wykreślanie podatników z siedzibą w tzw. wirtualnych biurach,
 • omówienie zmian w KKS

Omówienie  ustawy z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 •  I. Zmiany w podatku VAT
 1. 1 Modyfikacja zakresu mechanizmu odwróconego obciążenia VAT - art. 1 pkt 1, 22 i 24 (art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1c–1e i 1h oraz 2a, załącznik nr 11 i nr 14 do ustawy o VAT),
 • srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,
 • złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych (obecnie odwróconym obciążeniem jest objęte wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej oraz – na określonych warunkach – złoto inwestycyjne),
 • biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota
  o ww. próbie, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (obecnie odwróconym obciążeniem są objęte wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej),
 • platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,
 • procesory ( limit kwotowy 20 tys zł)
 1. 2 Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem ( zał. Nr 14 do ustawy)
 • WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi (grupy usług)

1

bez względu na symbol PKWiU

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542)

2

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

3

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

4

42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

5

42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

6

42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

7

42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

8

42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

9

42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

10

42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

11

42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

12

42.22.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

13

42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

14

42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

15

42.99.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

16

42.99.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

17

42.99.29.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

18

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

19

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę,
z wyłączeniem robót ziemnych

20

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

21

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

22

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

23

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

24

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

25

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

26

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

27

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

28

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

29

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

30

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

31

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

32

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

33

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

34

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

35

43.34.10.0

Roboty malarskie

36

43.34.20.0

Roboty szklarskie

37

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

38

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

39

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

40

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

41

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

42

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

43

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

44

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

45

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

46

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

47

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

48

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

 1. 3 Pozycja podwykonawcy usług budowlanych po nowelizacji ustawy VAT- w przypadku usług wymienionych w poz. 2–48 załącznika nr 14 (a więc usług budowlanych), przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).
 2. Likwidacja obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej za dystrybucję energii elektrycznej Art. 1 pkt 2 (art. 29a ust. 15 pkt 3 ustawy)
 3. Likwidacja zwolnień dla usług likwidacji szkód:
 • usługi call center obsługi likwidacji szkód,
 • ustalanie przyczyn i okoliczności powstania szkód,
 • szacowanie wysokości szkód (dokonanie wyceny, przygotowanie dokumentacji fotograficznej),
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia,
 • podejmowanie decyzji merytorycznych w sprawach szkodowych,
 • zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, naprawa uszkodzonych rzeczy,
 • wynajem samochodu zastępczego,
 • holowanie uszkodzonego pojazdu,
 • rezerwacja miejsca w hotelu,
 • lustracja miejsca zdarzenia,
 • udzielanie poszkodowanym informacji o warunkach ubezpieczenia i wszelkie inne czynności natury technicznej.

       4. Modyfikacja zasad związanych z rozliczaniem VAT naliczonegoz tytułu WNT Art. 1 pkt 4 (art. 86 ust. 10b i 10i ustawy o VAT)

Nowe zasady zwrotu podatku VAT Art. 1 pkt 5 (art. 87 ustawy o VAT)

 1. Przedłużenie do 3 miesięcyterminów zwrotu VAT na wniosek Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami.
 2. Zmiany w zasadach prowadzenia kontroli krzyżowych - 274c Ordynacji podatkowej § 1c-możliwośćprzeprowadzania czynności sprawdzających, również do wszystkich podmiotów uczestniczących pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub świadczeniu usługi (dostawcy i nabywcy w całym łańcuchu obrotu).
 3. Zmiany w zakresie zwrotów VAT w terminie do 25 dni:
 • należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostaną zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym i podatnik przedstawi dokumenty potwierdzające taką zapłatę,
 • łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (innych niż uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekroczy 15 000 zł,
 • podatnik przez rok (kolejne dwanaście miesięcy) poprzedzający okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał deklaracje podatkowe; okres ten jest skorelowany z okresem zawartym w  przepisie nakładającym obowiązek rozliczeń za okresy miesięczne.
 1. Brak możliwości otrzymania zwrotu w przyspieszonym terminie, jeżeli kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji przekroczyła kwotę 3 000 zł.
 2. Usunięcie ust. 6 w art. 89b ustawy o VAT, ustanawiającego sankcje za naruszenie obowiązków związanych z instytucją tzw. ulgi za złe długi Art. 1 pkt 6 i art. 11 (art. 89b ustawy o VAT)
 3.  
 4. Zmiany w zakresie weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Art. 1 pkt 8 (art. 96 ustawy o VAT) i art. 12
 5. Uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego w zakresieodmowy rejestracji podatnika, jeżeli okaże się, że podane dane w zgłoszeniu rejestracyjnym są nieprawdziwe (zmiana w ust. 4a).
 6. Odmowa rejestracji podmiotów, które złożyły zgłoszenie rejestracyjne, a w wyniku dokonywanej w trakcie procesu rejestracji weryfikacji informacji zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym, okazuje się, że podmiot ten nie istnieje lub mimo podjęcia udokumentowanych prób, nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo z jego pełnomocnikiem.
 7. W przypadku rejestracji podmiotu przez pełnomocnika, wprowadzenie w art. 96 ustawy o VAT ust. 4b, którym zostanie nałożona odpowiedzialność na takiego pełnomocnika za zaległości podatkowe nowo zarejestrowanego podatnika VAT.
 8. Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika wraz z zarejestrowanym podatnikiem.
 9. Odpowiedzialność pełnomocnika za podatnika dokwoty 500 000 zł.
 10. Zasady wykluczenia z rejestru podatników VAT (wykreślenie z rejestru podatników VAT) podmiotów, które:
 • zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub
 • obowiązane do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie złożyły takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub
 • składały przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazały sprzedaży oraz nabyć towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub
 • wystawiały faktury lub faktury korygujące dokumentujące czynności, które nie zostały faktycznie dokonane (tzw. „puste” faktury),
 • prowadząc działalność gospodarczą wiedziały lub miały uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że uczestniczą w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa.
 1. Zasady wykreślania podatnika z rejestru podatników VAT UE, gdy za 3 kolejne miesiące lub 1 kwartał złoży on deklaracje, w których nie wykaże sprzedaży oraz nabyć towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, a także, gdy przez okres 3 kolejnych miesięcy nie złoży deklaracji podsumowujących, o których mowa w art. 100. Art. 1 pkt 9 (art. 97 ustawy o VAT)
 2. Likwidacja rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy (zmiana brzmienia ust. 3)
 3. Brak możliwości rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników, którzy rejestrują się jako podatnicy VAT czynni (rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych) w okresie 12 miesięcy (okresów rozliczeniowych) począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT czynni (zmiana brzmienia ust. 3a) Art. 1 pkt 10 (art. 99 ustawy o VAT) i art. 13–15
 4. Obowiązek składania deklaracji z zakresu podatku VAT drogą elektroniczną:
 • podatnicy obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
 • będący dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, oraz nabywcami tych towarów lub usług,
 • obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. Obowiązek składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji podsumowujących (dotyczy to transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT UE) oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym (dotyczy informacji składanych przez dostawców towarów i świadczących usługi objęte odwrotnym obciążeniem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8), a także korekt tych informacji. Art. 1 pkt 11–13 (art. 100–101a ustawy o VAT)
 2. Zmiany w art. 103, który określa termin obliczania i wpłacania podatku na rachunek urzędu skarbowego, Art. 1 pkt 14 (art. 103 ustawy o VAT)
 3. Zmiany w instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywców towarów wymienionych w załączniku nr 13.Art. 1 pkt 15 i 23 (art. 105a i załącznik nr 13 do ustawy o VAT)
 4. Zmiany w zakresie wnoszenia kaucji gwarancyjnej.
 5. Brak możliwości wniesienia kaucji przezpodatnika, który na dzień składania kaucjijest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574), postępowania upadłościowego albo w trakcie likwidacji (projektowany art. 105b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).Art. 1 pkt 16 i 17 (art. 105b i art. 105c ustawy o VAT)
 6. Rozszerzenie przypadków stosowania oznaczenia „metoda kasowa” Art. 1 pkt 18 (art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy)- dostosowanie do art. 226 pkt 7a dyrektywy 2006/112/WE Rady
 7. Reaktywowanie sankcji30%za zaniżenie zobowiązania, zawyżenie kwoty podatku VAT do odliczenia Art. 1 pkt 19 (art. 110a i art. 110b ustawy o VAT) i art. 10
 8. Nowa sankcja za złożenie korekt deklaracji podatkowych- 30% inowość:20% (vide: TSUE w sprawie C–518/14 Senatex, zgodnie z art. 273 dyrektywy VAT)
 9. Nowy limit zwolnienia kwotowego do 200 tys zł Art. 1 pkt 20 (art. 113 ustawy o VAT) i art. 18
 10. Utrzymanie stawek 8% i 23% do 31 grudnia 2018r. Art. 1 pkt 21 (art. 146a ustawy o VAT)
 • II. Zmiany w zakresie ustawy – Ordynacja podatkowa
 1. Art. 2 pkt 1 (art. 56b ustawy – Ordynacja podatkowa), w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego (art. 110a i 110b) stawka odsetek za zwłokę do zaległości w podatku od towarów i usług w określonych w tym przepisie okolicznościach nie będzie podwyższona w przypadku, gdy ustala się to dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

 

 1. Art. 2 pkt 2–4 (art. 73, art. 77 i art. 78 ustawy – Ordynacja podatkowa), konsekwencja likwidacji możliwości rozliczania się podatników podatku od towarów i usług innych niż mali podatnicy za okresy kwartalne.

 

 1. Art. 2 pkt 5–8 (art. 117c, art. 118 § 1 i art. 133 § 1 i 1c w art. 274c ustawy – Ordynacja podatkowa)- rozszerzenia instytucji odpowiedzialności solidarnej na pełnomocnika podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało przez niego złożone, powoduje uzupełnienie w Ordynacji podatkowej regulacji dotyczących osób trzecich
 • III. Zmiany w zakresie ustawy – Kodeks karny skarbowy
 1. Art. 3 pkt 1 (art. 9 ustawy – Kodeks karny skarbowy)- Skreślenie w kks zapisu „której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną” (art. 9 § 3 in fine) spowoduje, iż przepis ten będzie stanowił również podstawę odpowiedzialności osoby fizycznej za uszczuplenia spółki cywilnej w zakresie podatku do towarów i usług czy podatku akcyzowego, a zatem czyny takie nie pozostaną bezkarne.
 2. Art. 3 pkt 2 (art. 37 ustawy – Kodeks karny skarbowy)- przepis art. 62 § 2 kks dotyczy czynów formalnych, do znamion których nie należy uszczuplenie podatkowe, a zatem w odniesieniu do nich przepis art. 37 § 1 pkt 1 kks obecnie nie znajduje zastosowania
 3. Zmiany w art. 37 § 1 dotyczące wskazania nowej okoliczności nadzwyczajnego obostrzenia kary w sytuacji popełnienia przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 kks, jeżeli podatek wynikający z tych faktur jest dużej wartości (dodany pkt 1a)
 4. Wyłączenie nadzwyczajnego obostrzenia kary, gdy w związku z przestępstwem
  z art. 62 § 2 kks doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnej, jednak wymagana należność została uiszczona (przede wszystkim kwota z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT)
 5. Art. 3 pkt 3 (art. 38 ustawy – Kodeks karny skarbowy)-nadzwyczajne obostrzenia kar za wystawianie „pustych faktur” , „ o połowę” lub „podwójnie” ( za nierzetelne faktury)
 6. Art. 3 pkt 4 (art. 50 § 2 ustawy – Kodeks karny skarbowy)- możliwość wyrokowania kar łącznych za przestępstwa podatkowe i celne, uchylenie przepisu art. 50 § 2 kks
 7. Art. 3 pkt 5 i pkt 7 (art. 56 § 4 i art. 80a § 2 ustawy – Kodeks karny skarbowy)- zmiana w art. 56 § 4 kks wprowadza odpowiedzialność karną za wykroczenie skarbowe polegające na złożeniu deklaracji z pominięciem zastosowania środków komunikacji elektronicznej, który to obowiązek ustanawia nowy ust. 11a w art. 99 nowelizowanej ustawy o VAT.
 8. Art. 3 pkt 6 (art. 62 ustawy – Kodeks karny skarbowy)- wprowadzenie typu podstawowego i uprzywilejowanego w wadliwych fakturach , modyfikacja wysokości stawek dziennych grzywny, kary ograniczenia i pozbawienia wolności
 • IV. Przepisy przejściowe i końcowe
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja
 • Case study