Dr Rafał Solecki

Trener

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse. Temat dysertacji: „Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce”.

wyślij zapytanie do trenera
Trener AVENHANSEN | Rafał Solecki

Absolwent trzech studiów podyplomowych na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - „Gospodarka przestrzenna”, Uniwersytecie Jagiellońskim - „Prawo Unii Europejskiej” oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym - „Prawo gospodarcze”.

Praktyk, z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w administracji publicznej. Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (Instytucji Wdrażającej dla RPO 2007-13 / Instytucji Pośredniczącej dla RPO 2014-2020) - od początku powstania tej instytucji.

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów, Członek Komitetu Monitorującego RPO, Członek Rady Innowacji. Autor publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej. 

Profesjonalne szkolenia mogę prowadzić odkąd uzyskałem uprawnienia trenera europejskiego - akredytacja przy Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych w efekcie uczestnictwa w rocznym kursie organizowanym przez Fundację Edukacji Ekonomicznej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Finansów oraz Instytutu Polityki Europejskiej i Carl Duisberg Gesellschaft.

Specjalizuję się w tematyce wdrażania projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (rozliczanie, kontrola, nieprawidłowości i windykacja nieprawidłowo wykorzystanych środków funduszy Unii Europejskiej), instrumentów finansowych (pożyczki i poręczenia) a także zarządzania projektami i zasobami ludzkimi.