Szkolenie ma za zadanie przybliżyć w praktyce treści takie jak: cel finansowy zarządzania przedsiębiorstwem, budżetowanie kapitałów, budżetowanie gotówki, koszty w cyklu operacyjnym, zarządzanie kosztami: koszty stałe czy koszty zmienne, zarządzanie kosztami: koszty osobowe czy koszty utrzymywania majątku, zarządzanie kosztami: outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić), zarządzanie kosztami finansowymi (więcej długu czy więcej kapitału własnego), zarządzanie kosztami braku zapasów, zarządzanie kosztami obsługi należności, zarządzanie kosztami obsługi środków pieniężnych.
 

Szkolenie polecamy dla:

 • kadry zarządzającej przedsiębiorstwem: niefinansowej i finansowej,
 • pracowników decyzyjnych mających wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracowników mających pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit,
 • małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników chcących zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy,
 • menedżerów wyższego i średniego szczebla, podejmujących decyzje dotyczące budżetów, kosztów i rentowności, a także specjalistów tworzących i administrujących systemem controllingu i budżetowania kapitałowego (strategicznego zarządzania strukturą kapitałową),
 • osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż controlling finansowy, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse.


Cel szkolenia:

Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej, a nie księgowej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi budżetowania ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do rachunku kosztów istotnych od strony finansowej i zarządzania decyzjami wpływającymi na te koszty.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie budżetów gotówkowych i kapitałowych, kosztów finansowych i niefinansowych i rentowności, 
 • zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania płynnością finansową oraz poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania kapitałem pracującym,
 • wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost wartości przedsiębiorstwa.
 • zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem kapitałem i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

MODUŁ I. Cel finansowy zarządzania przedsiębiorstwem.

 • Przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów pieniężnych.
 • Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa.
 • Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
 • Poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

MODUŁ II. Budżetowanie kapitałów.

 • Docelowa struktura kapitału.
 • Szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych.
 • Szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego.
 • Szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych.
 • Szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów pieniężnych.
 • Ocena opłacalności i ryzyka projektów w oparciu o NPV, IRR.
 • Wykres IOS.
 • Wykres MCC.
 • Optymalny / docelowy budżet inwestycyjny.

MODUŁ III. Budżetowanie kosztów.

 • Koszty stałe i koszty zmienne.
 • Koszty wydatkowe i koszty bezwydatkowe.
 • Koszty utopione.
 • Koszty alternatywne.

MODUŁ IV. Budżetowanie gotówki.

 • Modele wyznaczania minimalnego - buforowego poziomu gotówki.
 • Model VB-LCL.
 • Modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki.
 • Model Beranka.
 • Model baumola-Alaisa-Tobina.
 • Model Millera-Orra.
 • Model Stone'a.
 • Model Behlera.
 • Przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę.

MODUŁ V. Koszty w cyklu operacyjnym.

 • 10 kroków tworzenia wartości.
 • Koszty tworzenia i utrzymywania zapasów.
 • Modele zarządzania zapasami.
 • Model ABC.
 • Model S,s.
 • Model VB-EOQ.
 • Model VB-POQ.
 • Koszty produkcji.
 • Koszty sprzedaży.
 • Koszty ściągnia należności.
 • Optymalizacja kosztów w procesie zarządzania należnościami.
 • Podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości).
 • Koszty opóźnień płatności - w jakich warunkach warto płacić w terminie.

MODUŁ VI. Zarządzanie kosztami.

 • Koszty stałe czy koszty zmienne: czy płacić pracownikom od godziny czy od rezultatów.
 • Koszty osobowe czy koszty utrzymywania majątku: zautomatyzować produkcję czy zatrudnić więcej pracowników.
 • Outsourcing czy bez outsourcingu: wytworzyć czy kupić.
 • Jak zamieniać koszty wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
 • Jak zmienią się koszty przy outsourcingu: czy prawdą jest, że przed kryzysem outsorcing opłacał się bardziej, a po kryzysie jest nieopłacalny?
 • Zarządzanie kosztami finansowymi: więcej długu czy kapitału własnego.
 • Zarządzanie kosztami braku zapasów.
 • Zarządzanie kosztami obsługi należności.
 • Zarządzanie kosztami obsługi środków pieniężnych.

Metody pracy:

 • Dyskusja
 • Analiza
 • Casy study
 • Ćwiczenia
 • Prezentacja