• uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie  konstruowania umów gospodarczych
 • pozyskanie umiejętności poprawnego kształtowania treści umów ze szczególnym uwzględnieniem elementów zabezpieczających wykonanie zobowiązania
 • nabycie wiedzy w zakresie skutków naruszenia postanowień umowy
 • zapoznanie się z formami szczególnymi oświadczeń woli oraz skutkami niedochowania tych form
 • pozyskanie wiedzy  zakresu świadczeń ubocznych
 • do dyspozycji uczestników - materiały szkoleniowe

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Umowa gospodarcza (handlowa)
  • Pojęcie umowy gospodarczej
  • Typologia umów gospodarczych
  • Klasyfikacja umów
 2. Czynności poprzedzające zawarcie umowy
  • Ogłoszenia, reklamy, cenniki
  • Listy intencyjne
  • Umowa przedwstępna jako zapowiedź umowy głównej
 3. Tryby zawarcia umowy
  • Oferta
  • Rokowania
  • Aukcja i przetarg
  • Umowa przedwstępna
  • Negocjacje
 4. Formy zawierania umów i skutki prawne niezachowania przepisanej formy
  • Zwykła forma pisemna
  • Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty
  • Forma pisemna z urzędowo poświadczonym podpisem
  • Forma aktu notarialnego
 5. Treść umowy
  • Zasada swobody kształtowania treści i jej ograniczenia
  • Elementy obligatoryjne
  • Elementy fakultatywne (klauzule umowne)
  • Niedozwolone postanowienia umów
 6. Określenie stron umowy (komparycja umowy)
  • Zasady dotyczące przedsiębiorców – wynikające z kodeksu cywilnego
  • Zasady dotyczące podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Zasady dotyczące osób fizycznych- wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.
 7. Reprezentacja stron umowy i pełnomocnictwo
  • Reprezentacja spółek kapitałowych
  • Reprezentacja stowarzyszenia
  • Reprezentacja fundacji
  • Reprezentacja w oparciu o wybrane przepisy szczególne
 8. Wady oświadczeń woli
  • Brak świadomości lub swobody
  • Pozorność
  • Błąd
  • Podstęp
  • Groźba
  • Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza oraz dochodzenie roszczeń
  • Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  • Kary umowne
  • Dochodzenie roszczeń
  • Dodatkowe klauzule umowne
 10. Analiza treści wybranych umów gospodarczych
  • Umowy o przedstawicielstwo i pośrednictwo gospodarcze
  • Umowy w obrocie towarowym
  • Umowy transportowe
  • Inne
 11. Samodzielne konstruowanie wybranych umów gospodarczych – zajęcia warsztatowe
 • interaktywny wykład
 • prezentacja w PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study