Asertywność dla wielu osób jest po prostu sztuką mówienia „nie”. Rzadko kiedy zwraca się uwagę na drugą stronę asertywności. Na fakt, że osoba asertywna potrafi słuchać, że jest gotowa na ustępstwa - pod warunkiem, że nie zmusza się jej do rezygnowania ze swoich praw. W relacjach biznesowych asertywność oznacza po prostu mądre dbanie o interes własny i szanowanie interesów drugiej strony. Dzięki takiej postawie właściwe budowanie relacji ze współpracownikami, klientami i kontrahentami przychodzi bez trudu.

Jeśli jesteśmy asertywni, istotne jest dla nas nie to, jak dana rzecz będzie wykonana: na mój sposób, czy na twój sposób. Ważne jest to, żeby efekt był dobry dla wszystkich. O tym między innymi mówi to szkolenie. Pokazuje też, jak powinna komunikować się osoba asertywna w różnych sytuacjach: gdy musi skrytykować, gdy sama jest krytykowana, gdy chce kierować rozmową lub wreszcie gdy ktoś próbuje wywrzeć na niej presję. Podczas szkolenia przeanalizujemy techniki skutecznej i uczciwej komunikacji. Pokażemy, jak panować nad emocjami. Kładziemy na to szczególny nacisk, gdyż samokontrola jest niezbędną umiejętnością do budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy – ze współpracownikami i klientami. Skupimy się także na technikach prowadzenia asertywnej dyskusji, właściwego argumentowania, a także odpowiedniej reakcji w przypadku konfliktu. Wbrew pozorom bowiem konflikt nie jest zjawiskiem negatywnym. Właściwe zachowanie w trudnych sytuacjach potrafi sprawić, że taka konfrontacja przynosi ciekawe, nowe rozwiązania, korzystne dla wszystkich zaangażowanych w sprawę stron.

Przy wszystkich tych zagadnieniach będzie powracać temat poczucia własnej wartości. W asertywności jest to coś innego niż poczucie własnej ważności. Poczucie własnej wartości powinniśmy mieć duże. Jak to zrobić, jak nad tym pracować? Pomogą nam tu ćwiczenia coachingowe. Natomiast poczucie własnej ważności związane jest z postawą agresywną i nie służy nikomu ani niczemu. Naszym celem jest sprawdzenie, które z obszarów asertywnych działają u nas znakomicie, które wymagają pewnych korekt. Z całą pewnością jednak nie ma osób w stu procentach asertywnych, dlatego zawsze znajdziemy coś, co możemy poprawić. Bo asertywność to styl komunikacji. Nabyta umiejętność społeczna. A także umiejętność do nabycia - w razie potrzeby.  

Po szkoleniu Uczestnicy będą:

 • Umieli stosować poznane techniki asertywne odpowiednio do sytuacji
 • Właściwie reagowali na krytykę, pamiętając o poczuciu własnej wartości
 • Prawidłowo udzielali krytyki, dbając, by miała ona formę konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Wiedzieli, jak przyjmować pochwały i jak ich udzielać
 • Znali zasady prowadzenia uczciwej dyskusji
 • Umieli bronić własnych granic
 • Odpowiednio reagowali w sytuacji konfliktowej
 • Rozumieli, że postawa „ja jestem w porządku, ty jesteś w porządku” jest kluczowa dla budowania zachowań asertywnych
 • Wiedzieli jak zamienić postawę reaktywną (gdy myślę, że coś złego mi się przytrafia) na proaktywną (gdy to ja stwarzam nowe okoliczności, jeśli obecne mi nie odpowiadają)
 • Wiedzieli, że nie zawsze  i nie wobec wszystkich należy stosować wyuczone techniki asertywne, gdyż prawdziwa asertywność to nieustanne myślenie o konsekwencjach własnego zachowania

Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Wstęp
 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę
 1. Czym naprawdę jest asertywność?
 • Analiza fragmentu filmu – czym jest, a czym nie jest asertywność? Granice asertywności.
 • Cztery typy zachowań – asertywność, agresja, uległość i manipulacja
 • Koszty zachowań nieasertywnych. Koszty i korzyści wynikające z zachowań asertywnych.
 • Kiedy wybrać uległość albo agresję?
 • Pięć zasad asertywności
 • Postawa życiowa: Ofiara kontra Gracz.
 • Ćwiczenie indywidualne -  MAPA ASERTYWNOŚCI – diagnoza obszarów problematycznych oraz mocnych stron
 1. Jak mówić asertywnie?
 • Kluczowe założenia dotyczące otwartej, uczciwej komunikacji
 • Analiza Transakcyjna Erica Berne’a - dlaczego nie warto wypowiadać się z pozycji Dziecka lub Rodzica. Jak wyglądają wypowiedzi Dorosłego?
 • Studia przypadków, wspólna analiza, wnioski. 
 1. Zakłócenia w komunikacji a asertywność
 • Co się dzieje, gdy włączamy własne filtry ochronne?
 • Studia przypadków  - wspólna analiza, wnioski
 • Jak wyciszyć własne interpretacje?
 • Mowa ciała a asertywność – gesty, postawa, kontakt wzrokowy – co świadczy o braku  asertywności?
 • Ćwiczenia z kamerą  
 1. Co robi osoba asertywna, gdy ja krytykują?
 • Przyznanie racji jako sposób na budowanie autorytetu
 • Technika zamglenia  - zachowanie w sytuacji, gdy krytykujący ma tylko częściową rację.
 • Sondowanie, czyli co robić jeśli nie wiadomo, po czyjej stronie leży racja 
 • Ćwiczenia w trzech grupach: zespoły przygotowują po jednym opisie sytuacji: gdy jedna ze stron ma rację częściową, całkowitą lub racja jest sporna. Sytuacje powinny być rzeczywiste i dotyczyć wydarzeń związanych z sytuacją w pracy. Następnie osoby krytykujące opowiadają, jak oceniają reakcje osoby krytykowanej.
 1. Jak udzielać krytyki?
 • Model FUOK, kanapki, komunikat „JA” i „TY”
 • Ćwiczenie w grupach: wypisujemy problemy (między pracownikami, z klientami), które pojawiają się w pracy zawodowej. Następnie problemy przydzielamy określonym grupom, które przygotowują scenariusz rozmowy. Trzeba skrytykować czyjeś postępowanie według modelu FUOK. Pozostali uczestnicy szkolenia oceniają rozmowę (biorą pod uwagę następujące kryteria: czy krytykujący stworzył właściwą atmosferę do rozmowy, czy jasno przedstawił problem, czy wystarczająco jasno nakreślił konsekwencje, jakie dany problem wywiera na pracę zespołu, czy zapytał, jak ten problem widzi druga strona, czy określił oczekiwania,  czy podsunął rozwiązanie problemu, czy budował wspólną płaszczyznę porozumienia, czy wysłuchał propozycji drugiej strony, czy doszło do ustaleń)
 1. Pochwała – jak chwalić i przyjmować pochwały
 • Zasady prawidłowej pochwały
 • Jak przyjmować?  - zestaw typowych, błędnych reakcji, których należy unikać oraz reguły prawidłowej odpowiedzi  
 • Ćwiczenie z kartami z flipcharta – ZWIERCIADŁO ZESPOŁU  - udzielamy i przyjmujemy pochwały według określonych reguł. 
 1. Asertywne kierowanie rozmową
 • Cechy asertywnej dyskusji
 • Najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia dyskusji – czego zdecydowanie unikać?
 • Ćwiczenia w trójkach zadaniowych – dyskusje na kontrowersyjne tematy; analiza, wnioski
 • Gra zespołowa „BARONOWA”  - zadaniem tego ćwiczenia jest pokazanie technik, które pomagają przekonać do swoich racji bez ranienia innych osób
 • Techniki: z treści na proces, chwila na oddech, odkładanie na później
 • Największy kłopot, czyli co zrobić z dystansem do problemu?
 • Ćwiczenie: Trzy pozycje „JA, TY, ON” – uzyskujemy trzy perspektywy widzenia problemu.
 1. Co robi osoba asertywna, gdy narusza się jej prawa?
 • Asertywna odmowa, asertywne wyznaczanie granic, zdarta płyta.
 • Studium przypadku: praca w grupach: grupy przygotowują opis trudnych sytuacji, a następnie scenariusz rozmowy z wykorzystaniem technik asertywnych.
 • Emocje – jak powstają i jak sobie z nimi radzić. Metoda ABCD emocji. 
 • Uprowadzenie emocjonalne – syndrom Mike’a Tysona.
 • Ćwiczenie – przedefiniowanie emocji. 
 1. Konflikty – jak je rozwiązywać?
 • Test – mój własny sposób rozwiązywania konfliktów
 • Dlaczego w sytuacji konfliktu nie ma złotego środka? Czyli jak dopasować sposób reagowania na konflikt do sytuacji?
 1. Podsumowanie

 

 • Testy
 • Gry zespołowe
 • Odgrywanie ról
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Praca w grupach zadaniowych 
 • Studia przypadków
 • Dyskusje moderowane
 • Analiza fragmentów filmów
 • Ćwiczenia coachingowe
 • Możliwe ćwiczenia z kamerą (dla chętnych)