Cele i korzy┼Ťci:

 • Omówienie ┼Ťcie┼╝ki post─Öpowania dla zamówie┼ä realizowanych poprzez zasad─Ö konkurencyjno┼Ťci
 • Omówienie obszarów szczególnego ryzyka w kontek┼Ťcie definicji nieprawid┼éowo┼Ťci oraz zasad kwalifikowalno┼Ťci wydatków
 • Omówienie wp┼éywu „specustawy funduszowej” oraz ustawy o szczególnych rozwi─ůzaniach zwi─ůzanych z zapobieganiem, przeciwdzia┼éaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka┼║nych oraz wywo┼éanych nimi sytuacji kryzysowych na post─Öpowania oraz realizowane zamówienia publiczne
 • Przekazanie u┼╝ytecznej wiedzy z zakresu zamówie┼ä publicznych przez do┼Ťwiadczonego kontrolera projektów unijnych i jeszcze bardziej do┼Ťwiadczonego „zamówieniowca”, popartej praktycznymi przyk┼éadami i propozycjach rozwi─ůza┼ä ukierunkowanych na przeciwdzia┼éanie mo┼╝liwo┼Ťci wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci w projekcie

   
Szkolenie skierowane jest do:  pracowników zajmuj─ůcych si─Ö realizacj─ů projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem post─Öpowa┼ä o udzielenie zamówie┼ä publicznych, jak równie┼╝ koordynatorów projektów unijnych.


PROPOZYCJA HARMONOGRAMU SZKOLENIA:

 • 08:45 - 09:00 - próba logowania
 • 09:00 - 12:00 - cz─Ö┼Ť─ç I szkolenia
 • 12:00 - 13:00 - przerwa
 • 13:00 - 16:00 - cz─Ö┼Ť─ç II szkolenia

 

Czas trwania szkolenia zamkni─Ötego on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkni─Ötego grupowego to ┼éacznie 5-6 godzin w zale┼╝no┼Ťci od tematu szkolenia (z mo┼╝liwo┼Ťci─ů podzia┼éu na sesje). Finalna d┼éugo┼Ť─ç, ilo┼Ť─ç i cz─Östotliwo┼Ť─ç sesji zostan─ů dopasowane do Pa┼ästwa oczekiwa┼ä i mo┼╝liwo┼Ťci.

Terminy sesji uzgadniane s─ů indywidualnie i dopasowane do Pa┼ästwa potrzeb, mo┼╝liwo┼Ťci i oczekiwa┼ä.


Przyk┼éadowy harmonogram: 7 sesji trwaj─ůcych od 1 do 3 godzin, daj─ůcych ┼é─ůcznie 14 godzin szkolenia.

 

Szkolenie to mo┼╝e by─ç równie┼╝ realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegó┼éy opiekuna szkolenia.


Cena szkolenia zamkni─Ötego on-line:

Średnio cena 1 godziny szkolenia grupowego on-line wynosi 290 PLN netto + 23% VAT

Finalna cena szkolenia uzale┼╝niona jest od ┼é─ůcznej liczby uzgodnionych godzin.

 


Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Do┼é─ůcz do nas! B─ůd┼║ na bie┼╝─ůco! Znajd┼║ promocje! Odbieraj bezp┼éatne materia┼éy! Ôľ║

Zapisz si─Ö! Ôľ║

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz nasz─ů ofert─Ö szkole┼ä on-line, które s─ů alternatyw─ů dla tradycyjnych szkole┼ä stacjonarnych Ôľ║

MODU┼ü I. SZCZEGÓLNA SYTUACJA ZAMAWIAJ─äCYCH I WYKONAWCÓW W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA
 

 1. Regulacje dotycz─ůce zmian w prowadzonych post─Öpowaniach
 2. Zasady wprowadzania zmian do realizowanych zamówie┼ä publicznych
 3. Przes┼éanki zmiany umowy w kontek┼Ťcie kwalifikowania wydatków
 4. Zmiana zakresu zamówienia publicznego a cele i wska┼║niki okre┼Ťlone w projekcie


MODU┼ü II. PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIE┼â W PROJEKTACH UNIJNYCH W KONTEK┼ÜCIE RYZYKA NIEPRAWID┼üOWO┼ÜCI I NIEKWALIFIKOWALNO┼ÜCI WYDATKÓW
 

 1. Ustalenie podobie┼ästwa przedmiotu zamówienia w zwi─ůzku z zapewnieniem prawid┼éowego oszacowania warto┼Ťci zamówienia:
 • Definiowanie tzw. „zamówie┼ä podobnych” na podstawie to┼╝samo┼Ťci przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej
 • To┼╝samo┼Ť─ç przedmiotowa w zakresie dostaw i us┼éug
 • To┼╝samo┼Ť─ç przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontek┼Ťcie definicji obiektu budowlanego w ┼Ťwietle orzecznictwa TSUE, s─ůdów administracyjnych oraz wyników kontroli
 • To┼╝samo┼Ť─ç czasowa z uwzgl─Ödnieniem konieczno┼Ťci udzielania zamówie┼ä nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalno┼Ť─ç, nowa okoliczno┼Ť─ç nieznana w momencie wszcz─Öcia post─Öpowania, jak traktowa─ç zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiaj─ůcy nie mo┼╝e okre┼Ťli─ç – mimo ┼╝e s─ů okre┼Ťlone w projekcie)
 • To┼╝samo┼Ť─ç podmiotowa – jak bada─ç rynek wykonawców/dostawców
 • Metody obliczania warto┼Ťci zamówienia
 • ┼╣ród┼éa pozyskiwania danych w procesie szacowania warto┼Ťci zamówienia
 • Szacowanie warto┼Ťci a ┼║ród┼éa finansowania wydatków
 • Szacowanie zamówie┼ä polegaj─ůcych na powtórzeniu podobnych us┼éug lub robót budowlanych
 1. Wybór trybu i zakresu procedury dla zamówienia publicznego:
 • Zbieg ró┼╝nych przepisów do tych samych czynno┼Ťci - wybór przepisów Pzp w przypadku post─Öpowa┼ä, których przedmiot obejmuje tzw. zamówienia, do których mia┼éyby zastosowanie ró┼╝ne przepisy ustawy Pzp
 • Udzielanie zamówienia w cz─Ö┼Ťciach w orzecznictwie i wynikach kontroli - uprawniony oraz niedopuszczalny podzia┼é zamówienia na cz─Ö┼Ťci
 • Post─Öpowanie z mo┼╝liwo┼Ťci─ů sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych
 • Agregowanie (┼é─ůczenie) przedmiotu zamówienia w kontek┼Ťcie ryzyka ograniczenia konkurencji
 • Mo┼╝liwo┼Ť─ç podzia┼éu zamówienia w trybie art. 6a
 • Prawo opcji
 • Zasada prymatu trybów przetargowych - wybór trybu lub procedury post─Öpowania
 • Przes┼éanki umo┼╝liwiaj─ůce stosowanie trybów innych ni┼╝ podstawowe
 • Zamówienia wy┼é─ůczone z obowi─ůzku stosowania ustawy
 1. Zasada konkurencyjno┼Ťci – ┼Ťcie┼╝ka post─Öpowania:
 • Szacowanie warto┼Ťci zamówienia
 • Zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawiera─ç, gdzie zamieszczamy
 • Opis przedmiotu zamówienia – jak unikn─ů─ç ryzyka naruszenia zasad równego traktowania oraz uczciwej konkurencji
 • Kryteria oceny ofert
 • Termin sk┼éadania ofert
 • Wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawc─ů
 • Obowi─ůzki informacyjne po udzielonym zamówieniu
 1. Rozeznanie rynku:
 • Cel rozeznania rynku
 • Rozeznanie rynku a procedura wyboru oferty
 • Sposób przeprowadzenia oraz dokumentowanie
 1. Obszary szczególnego ryzyka w zamówieniach obj─Ötych ustaw─ů Prawo zamówie┼ä publicznych:
 • Publikacja og┼éoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Termin i miejsce sk┼éadania ofert (to wcale nie jest takie oczywiste) - konsekwencje braku precyzji
 • Otwarcie ofert
 • Zmiana tre┼Ťci og┼éoszenia oraz SIWZ – konsekwencje zmian dla przebiegu post─Öpowania
 • Jak zapewni─ç jednoznaczny i wyczerpuj─ůcy opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniecha┼ä
 • Jak unikn─ů─ç dyskryminuj─ůcego opis przedmiotu zamówienia – kiedy u┼╝ycie znaku towarowego b─Ödzie dopuszczalne
 • Zasady dotycz─ůce „równowa┼╝no┼Ťci” przy opisie przedmiotu zamówienia
 • Adekwatne i proporcjonalne warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu
 • Katalog dokumentów jakich zamawiaj─ůcy mo┼╝e za┼╝─ůda─ç od wykonawcy - kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien z┼éo┼╝y─ç na potwierdzenie spe┼énienia warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu
 • Kryteria oceny ofert - zwi─ůzek kryteriów z przedmiotem zamówienia
 • Wyj─ůtek od regu┼éy – kiedy mo┼╝liwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium
 • Oferta w zamówieniach publicznych - czy formularz ofertowy to oferta?
 • O┼Ťwiadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spe┼énienia warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
 • Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym
 • Wezwanie wykonawcy do wyja┼Ťnienia tre┼Ťci oferty
 • Poprawianie omy┼éek w ofertach
 • Badanie ra┼╝─ůco niskiej ceny
 • Obligatoryjne oraz fakultatywne przes┼éanki wykluczenia wykonawcy z post─Öpowania
 • Przes┼éanki odrzucenia oferty
 • Wzwanie wykonawcy, którego oferta zosta┼éa najwy┼╝ej oceniona do z┼éo┼╝enia dokumentów potwierdzaj─ůcych spe┼énienie warunków udzia┼éu oraz braku podstaw do wykluczenia
 • Uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego – jak poprawnie zdefiniowa─ç przes┼éanki
 • Tre┼Ť─ç umowy i termin zawarcia
 • Kiedy dopuszczalna b─Ödzie zmiana umowy i w jakim zakresie
 • Zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy
 • Konsekwencje uchylania si─Ö stron od zawarcia umowy
 1. Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówie┼ä publicznych:
 • Definicja b┼é─Ödu i nieprawid┼éowo┼Ťci – w kontek┼Ťcie prawa unijnego
 • Czy ka┼╝dy b┼é─ůd (niezgodno┼Ť─ç) w zamówieniu skutkuje korekt─ů finansow─ů
 • Skutki w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków
 • Konsekwencje na gruncie ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych – przed Prezesem UZP
 • B┼é─Ödy i nieprawid┼éowo┼Ťci w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Odpowiedzialno┼Ť─ç karna i dyscyplinarna w zwi─ůzku z udzielaniem zamówie┼ä publicznych

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja multimedialna
 • Wyk┼éad
 • Dyskusje
 • Analiza case study