Czasu nie da się zatrzymać, spowolnić, czy przyspieszyć - możemy jedynie lepiej nim gospodarować.

Na ogół w standardowych sytuacjach zawodowych radzimy sobie bez wspomagania w postaci technik poprawiających efektywność. Problem zaczyna się, gdy zadań jest zbyt wiele, w pracę wkrada się chaos, zobowiązania nakładają się na siebie lub wykluczają wzajemnie, czujemy spadek formy, efekty pracy są niewspółmierne do poniesionego trudu, a proces twórczy staje się  stresującym doświadczeniem. Do tego dochodzi czynnik ludzki – przełożeni, współpracownicy, klienci ze swoimi oczekiwaniami, ponaglaniem, zadaniami „na wczoraj”. Wtedy z pomocą przychodzą proste i bardziej wyrafinowane techniki zarządzania sobą (napięciem, automotywacją) i zadaniami w czasie.

Szkolenie w przystępny i bardzo praktyczny sposób pozwala na przyjrzenie się przyczynom 
i mechanizmom spadku wydajności w pracy oraz przećwiczenie różnorodnych metod lepszego gospodarowania zasobem, jakim jest czas.

 

Szkolenie polecamy dla:

 • liderów i pracowników chcących podnieść swoją efektywność zawodową i osobistą w obszarze lepszego planowania i realizacji zadań.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia

 • poznają przyczyny nieefektywnego gospodarowania czasem oraz reguły zarządzania nim
 • dokonają autodiagnozy indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej oraz swoich mocnych stron oraz obszarów rozwojowych w zakresie planowania i realizacji zadań pod presja czasu
 • zwiększą swoją efektywność zawodową dzięki lepszemu wyznaczaniu celów,  dokonają analizy  priorytetów oraz planowania działań w ramach swoich obowiązków zawodowych
 • dowiedzą się jak motywować siebie i innych do bardziej wydajnego działania oraz jak przeciwdziałać prokrastynacji
 • nauczą się strategii asertywnego radzenia sobie z naciskiem społecznym

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. IDENTYFIKACJA POTRZEB GRUPY DOTYCZĄCYCH TEMATU, KONTRAKT ORAZ ĆWICZENIE INTEGRUJĄCE ZESPÓŁ

 

MODUŁ II. METAFORY CZASU

 1. subiektywne postrzeganie czasu jako zasobu
 2. presja zadań, czasu i ludzi w zmiennym środowisku zawodowym
 3. właściwa i niewłaściwa alokacja czasu

 

MODUŁ III. CZAS JAKO ŹRÓDŁO STRESU

 1. zadania wykonywane pod presją czasu jako czynniki stresogenne; konsekwencje zdrowotne oraz psychiczne związane z pracą w chaosie oraz pod presją czasu
 2. naturalne mechanizmy obronne chroniące przed przeciążeniem zadaniowym
 3. grupa współpracowników jako źródło napięć lub wsparcia w realizacji zadań
 4. blaski i cienie wielozadaniowości

 

MODUŁ IV. AUTODIAGNOZA WŁASNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM

 1. chronotyp i krzywa wydajności a planowanie zadań
 2.  indywidualne strefy wpływu w kontekście zadań, kontaktów z innymi (np.  o charakterze współpracy), realizacji własnych potrzeb (np. rozwój osobisty)
 3. kontrola czynności bezkierunkowych („złodzieje czasu”)
 4. budżet czasu w wymienionych obszarach z uwzględnieniem zasady Pareto i reguły Parkinsona

 

MODUŁ V. ELEMENTY ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

 1. ustalanie priorytetów - czy zawsze wiesz co jest ważne?
 2. najczęstsze błędy planowania  - jak ich unikać?
 3. prawidłowe estymowanie czasu
 4. monitorowanie efektów działań

 

MODUŁ VI. PROCESY UWAGOWE A SUBIEKTYWNA PERCEPCJA ZADAŃ

 1. hamowanie, przełączanie, odświeżanie w pamięci roboczej oraz planowanie - funkcje wykonawcze mózgu poprawiające szybkość i efektywność działań
 2. pułapki percepcyjne a realizacja zadań

 

MODUŁ VII. PROCES WYTYCZANIA CELÓW I PRIORYTETÓW - NARZĘDZIA SKUTECZNEGO PLANOWANIA ZADAŃ I OCENY SWOICH MOŻLIWOŚCI W ICH REALIZACJI

 1. Metoda wyznaczania celów SMART
 2. zarządzanie priorytetami ABC
 3. Macierz Eisenhowera
 4. Wykres Gannta
 5. Metoda Alpen
 6. Pomodoro, Boxing, Checklist
 7. GTD: Get Things Done

 

MODUŁ VIII. MECHANIZM PROKRASTYNACJI I SPOSOBY JEJ PRZEZWYCIĘŻANIA

 1. zmiana błędnych nawyków
 2. dekompozycja zadań
 3. ustalanie sensownej kolejności ich wykonywania, delegowanie
 4. metody przezwyciężania prokrastynacji

 

MODUŁ IX. ZRÓB SOBIE PRZERWĘ

 1. jak sensownie odpoczywać?
 2. typy odpoczynku a efektywność wykonywania różnych zadań
 3.  kiedy odreagowanie a kiedy relaksacja - profilaktyka antystresowa
 4. długofalowe metody obniżania napięcia
 5. podstawy work - life balance

 

MODUŁ X. KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ JAKO CZYNNIK POPRAWIAJĄCY EFEKTYWNOŚĆ PRACY INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ

 1. postawa proaktywna jako klucz do efektywności osobistej i zespołowej
 2. jasne komunikowanie swoich potrzeb, trudności w realizacji zadań
 3. asertywne dbanie o granice w kontaktach ze współpracownikami, chroniące przed przeciążeniem zadaniowym

 

MODUŁ XI. PERCEPCJA CZASU I SAMOORGANIZACJA A STYLE KOMUNIKACYJNE WEDŁUG METODOLOGII EXTENDED DISC

 

MODUŁ XII. ANALIZA SWOT - MÓJ POTENCJAŁ I OBSZARY ROZWOJU

 1. budowanie świadomej postawy wobec poprawy samo skuteczności
 2. korzyści z budowania współpracy oraz delegowania zadań

 

MODUŁ XIII. WNIOSKI ORAZ ZADANIA DO REALIZACJI PO SZKOLENIU W RAMACH WDRAŻANIA POZNANYCH METOD ZARZĄDZANIA SOBĄ I ZADANIAMI W CZASIE

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • ćwiczenia na przykładach (case study)
 • praca w parach, podgrupach
 • gry i symulacje
 • testy samopoznania
 • dyskusja z elementami miniwykładu
 • filmiki instruktażowe