W ramach szkolenia omówiony zostanie również temat skutecznego przygotowania się przez instytucje obowiązane do kontroli wykonywania przez nich poszczególnych obowiązków nałożonych ustawą, przeprowadzanej przez właściwe instytucje zewnętrzne.

 • Omówienie zmian w kodeksie postępowania administracyjnego oraz analiza orzecznictwa WSA, NSA przydatnego w pracy zawodowej.
 • Analiza przykładowych kazusów i ich rozwiązywanie.
 • Praktyczne nauczenie uczestników, w jaki sposób rozpatrzyć skargę i wniosek.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Międzynarodowe i krajowe przepisy prawa regulujące przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2. Podstawowe definicje przydatne dla poznania problemu praniu brudnych pieniędzy.
 3. Źródła brudnych pieniędzy.
 4. Etapy i metody prania brudnych pieniędzy.
 5. Obowiązki jednostek obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
 6. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych:
  • Identyfikacja klienta
  • Rejestracja transakcji
 7. Czynności podejmowane przez instytucje obowiązane po rozpoznaniu transakcji podejrzanej.
 8. Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanych umożliwiające wykonywanie ciążących na nich obowiązków.
 9. Nadzór nad instytucjami obowiązanymi.
 10. Generalny Inspektor Informacji finansowej – funkcje i kompetencje tego organu:
  • Zasady przekazywania stosownych informacji do GIIF przez jednostkę obowiązaną
 11. Różnice pomiędzy praniem brudnych pieniędzy a finansowaniem terroryzmu.
 12. Odpowiedzialność instytucji obowiązanych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nich obowiązków.
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • prezentacja PP
 • case study
 • interaktywny wykład