W natłoku zadań, w pogoni za realizacją KPI, pracując pod presją czasu i ludzi czasami umyka nam to, co w tych działaniach najważniejsze: „po co?”. Bez szerszej perspektywy pracownicy być może należycie wykonują swoje zadania, ale tracą zaangażowanie, wygaszają ambicje lub szybko się wypalają i poszukują nowych wyzwań poza organizacją.

Kluczem do efektywnego zarządzania zespołem jest umiejętność strategicznego myślenia - poza schematami, nielinearnego, do przodu, z perspektywy jednostek, zespołów i organizacji, uwzględniającego szerszy kontekst biznesowy. To wyciąganie wniosków z przeszłości po to, by mądrze kreować przyszłość. Przypomina pod wieloma względami grę w szachy - wymaga koncentrowania się nie na pojedynczych ruchach, ale na całych sekwencjach posunięć własnych jak i przeciwnika.  Różnica jest taka, że zamiast przeciwnika jest partner biznesowy, współpracownicy, podwładni, którzy z różnych powodów chcą lub mogą widzieć jedynie część obrazu sytuacji i potrzeb organizacji.

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się zarządzać ludźmi i procesami w oparciu o sprecyzowane cele i wartości.


Cel szkolenia:

Wzmocnienie myślenia strategicznego u liderów, doskonalenie umiejętności zarządzania procesami, celami i wynikami zespołów.

 

Korzyści:

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna rolę lidera w uruchamianiu mechanizmów angażowania się pracowników w realizację wspólnych zadań 
 • dowie się po co i w jaki sposób budować wizję i misję zespołu
 • dowie się na czym polega myślenie strategiczne w kontekście zespołu i organizacji oraz pozna podstawowe zasady budowania strategii
 • nauczy się korzystać z wybranych narzędzi analizy strategicznej, kalkulacji ryzyk, wyboru opcji
 • zapozna się ze sposobami planowania i kontroli strategicznej
 • wzmocni swoje kompetencje w zakresie komunikowania swoich strategii, przedstawiania opcji, radzenia sobie z obiekcjami otoczenia
 • dowie się jak wspólnie z zespołem ustalać cele i planować działania, aby poprawić efektywność pracy zespołowej
 • przyjrzy się swoim postawom, nawykom, kompetencjom, przekonaniom, które pomagają lub utrudniają zarządzanie przez cele
 • wzmocni umiejętność spójnego przekazywania informacji oraz wytyczania celów w duchu „dojrzałego delegowania”
 • pozna sposoby tworzenia umów na rezultat i prowadzenia rozmów z podwładnym
 • uświadomi sobie wagę wypracowywania wraz z zespołem kierunków działań dla zwiększenia zaangażowania i współodpowiedzialności 

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

WSTĘP

 1. Powitanie, agenda, kontrakt
 2. Poznanie się trenera i uczestników
 3. Ćwiczenie integracyjne 

MODUŁ I. ZACZYNAJ Z WIZJĄ KOŃCA CZYLI MISJA I WIZJA „OD KUCHNI

 1. Przydzielanie i kontrola wykonania zadań a myślenie strategiczne lidera – blaski i cienie obu podejść 
 2. Misja i wizja zespołu jako długofalowy pomysł na poprawę efektywności zespołowej – planowanie zmiany w oparciu o piramidę neurologiczną Diltsa
 3. Zasady współpracy zespołowej – kontrakt grupowy (cel, współtworzenie reguł, kalibracja)
 4. Budowanie współpracy z ludźmi w oparciu o wartości
 5. Sześciostopniowy model delegowania jako element motywowania i wzmacnianie odpowiedzialności pracowników za siebie, zadania i zespół 
 6. Długoterminowe budowanie spójnego, mocnego, transparentnego wizerunku lidera – trzy podstawowe błędy oraz przekłady „dobrych praktyk”

 
MODUŁ II. MYŚLENIE STRATEGICZNE

 1. Czym jest myślenie strategiczne i czym różni się od standardowego planowania pracy zespołu i reagowania na tzw. „bieżączkę”
 2. Moc myślenia nielinearnego - wpływ na rozumienie potrzeb wielu interesariuszy, motywację pracowników, budowania "wspólnoty celów"
 3. Analiza strategiczna zasobów zespołu (potencjał, kompetencje, zasoby organizacyjne) w kontekście rozumienia potrzeb organizacji
 4. Metody planowania scenariuszy działań zespołu i analizą opcji, wąskich gardeł, niewykorzystanych mocy
 5. Wyznaczenie celów strategicznych (lub kilku celów) w horyzoncie 1-5 lat funkcjonowania organizacji oraz wskaźników realizacji celów. Wypracowanie ścieżki dojścia do celu
 6. Komunikowanie strategii oraz dopracowywania jej z zespołem

MODUŁ III. ZARZĄDZANIE PROCESAMI 

 1. Czym jest zarządzanie procesami? Mapowanie procesów biznesowych
 2. Cykl Deminga (PDCA) – koncepcja cyklu skutecznego zarządzania. Analiza i planowanie działań
 3. Korygowanie planów i działań na przyszłość
 4. Jak pracować z jednorodnymi, a jak z niejednorodnymi utrudnieniami? Analiza blokad, „wąskich gardeł” oraz działań pozorowanych 
 5. Jak kontrolować jakość uruchamianych procesów? (filozofia KAIZEN)

MODUŁ IV. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

 1. Powiązanie celów i strategii lidera z celami pracowników – synergia, kompromis, rywalizacja, opór
 2. Korzyści wynikające z partycypacyjnego modelu zarządzania 
 3. Etapy wdrożenia zarządzania przez cele: określenie i spisanie strategii, zbudowanie misji i wizji przyszłych działań, przełożenie strategii na cele: długoterminowe strategiczne, taktyczne i operacyjne.
 4. Bieżący monitoring postępów w realizacji celów (dobór mierników realizacji celów, rolowanie celów, kaskadowanie, kontrola realizacji, system ocen pracownika jako wynik oceny realizacji celów
 5. System wczesnego ostrzegania, czyli informacja zwrotna o odchyleniach 
 6. Bariery i błędy przy wdrażaniu zarządzania przez cele 

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 1. Podsumowanie treści merytorycznych
 2. Sesja pytań i odpowiedzi 
 3. Ewaluacja szkolenia
   

Podczas szkolenia zastosujemy metody:

 • Praca indywidualna i w grupach 
 • Testy identyfikujące osobiste potencjały i obszary rozwojowe 
 • Studia przypadków (uczestników i trenera)
 • Quizy i zadania badające na bieżąco poziom przyswojonej wiedzy 
 • Dyskusja z prezentacją multimedialną 
 • Symulacje i gry szkoleniowe