Cele szkolenia:
 

 • Rozwój kompetencji uczestników zgodnie z modelem: Postawa, Zachowania, Umiejętności
 • Przekazanie metod i narzędzi prowadzenia efektywnej komunikacji z klientem, przekładających się na budowanie relacji, zwiększenie jego zadowolenia i lojalności
 • Kształtowanie i rozwijanie postaw osób kontaktujących się z klientami nastawionych na świadome i efektywne prowadzenie procesu obsługi klienta oraz ciągły rozwój własnych umiejętności 
 • Utrwalenie poznanych technik poprzez ich natychmiastowe praktyczne zastosowanie
 • Odpowiedź na wszelkiego rodzaju pytania, kwestie i problemy, z którymi uczestnicy warsztatu spotykają się w pracy z klientami
   


Najważniejsze korzyści wynikające z aktywnego uczestnictwa w szkoleniu:

 • Przećwiczenie i przyswojenie technik, narzędzi i rozwiązań związanych z profesjonalną obsługą klienta oraz budowaniem zadowolenia i rozwoju relacji
 • Rozwinięcie umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi w różnorodnych (trudnych) sytuacjach z klientami
 • Poprzez praktyczny charakter warsztatu, możliwość zastosowania poznanych narzędzi natychmiast po jego zakończeniu
   

Metodologia:
 
„Doskonała obsługa klienta …” to interaktywny warsztat, podczas którego uczestnicy w praktyczny sposób poznają, przyswoją i przećwiczą narzędzia związane z efektywną i skuteczną komunikacją i obsługą klienta. 

To warsztat, który:

 • buduje zaangażowanie i motywację uczestników do aktywnego udziału w samym warsztacie, jak również do pro aktywnego stosowania poznanych narzędzi – uczestnicy mówią: „chcę”
 • w praktyczny sposób przekazuje narzędzia związane z prowadzeniem efektywnego i skutecznego procesu sprzedaży – uczestnicy mówią: „potrafię”
 • przekłada poznane narzędzia na codzienną pracę uczestników, co prowadzi do wzrostu ich efektywności i skuteczności sprzedażowej – uczestnicy mówią: „robię”


Całość ćwiczeń osadzonych będzie w specyfice pracy uczestników warsztatu.
 

Osią merytoryczną warsztatu jest pięcioetapowy proces profesjonalnej obsługi klienta, prowadzący do budowania jego zadowolenia i rozwoju relacji: 

 1. Nawiązywanie kontaktu z klientem 
 2. Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klienta
 3. Prezentowanie odpowiednich rozwiązań
 4. Argumentowanie propozycji i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 5. Zamykanie kontaktu z klientem
   

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z obsługi klienta. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie kontaktu z uczestnikami warsztatu oraz dopasowane do specyfiki ich pracy. Będzie to dotyczyło w szczególności prowadzonych ćwiczeń, które będą miały za zadanie oddanie charakteru sytuacji klienckich, z którymi uczestnicy szkolenia się spotykają.
 
MODUŁ I. POSTAWA, ZACHOWANIA I UMIEJĘTNOŚCI SKUTECZNEGO DORADCY KLIENTA

 1. Mechanizmy psychologii i cyklu sukcesu (wewnętrzna gra psychologiczna)
 2. Nastawienie, przekonanie i zdrowa pewność siebie – zarządzanie własnym „stanem”
 3. Metody budowania i utrzymywania ciągłej pro aktywnej postawy i (auto)motywacji
 4. Analiza dotychczasowych: nastawienia, zachowań, umiejętności i przyzwyczajeń


MODUŁ II. PSYCHOLOGIA ZADOWOLENIA KLIENTA

 1. Korzyść i strata – fundamentalne motywatory działania klienta (i nie tylko)
 2. Sprawdzone metody profilowania i typologii klientów
 3. Trójkąt zadowolenia klienta
 4. Punkty kontaktu / momenty prawdy w kontakcie z klientem
 5. 10 zasad budowania zadowolenia klienta
 6. Metody i narzędzia mierzenia zadowolenia klienta


MODUŁ III. NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM: SKUTECZNE METODY BUDOWANIA RELACJI Z KLIENTEM

 1. „Rapport” – dobra relacja z klientem budująca jego zaufanie
 2. Dostrojona (auto)prezentacja – świetne (pierwsze) wrażenie, budowanie profesjonalnego wizerunku oraz wiarygodności
 3. Znaczenie i wykorzystywanie zasad skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontakcie z klientem (bezpośrednim, mailowym i telefonicznym)
 4. Nowoczesne standardy doskonałej obsługi klienta


MODUŁ IV. EFEKTYWNE ROZPOZNAWANIE (I KREOWANIE) POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTA

 1. Nastawienie na klienta
 2. Metody i narzędzia aktywnego słuchania
 3. Sztuka zadawania odpowiednich i kierunkowych pytań
 4. Efektywne zarządzanie oczekiwaniami klienta


MODUŁ V. SKUTECZNE PREZENTOWANIE PROPOZYCJI I ROZWIĄZAŃ

 1. Efektywne łączenie potrzeb klienta z proponowanymi rozwiązaniami oraz powiązanymi z nimi korzyściami dla klienta
 2. Sprawdzone modele prezentacyjne: reguła trzech elementów, potrzeba-cecha-korzyść, inne
 3. Przekonujące używanie języka korzyści oraz języka strat w komunikacji i współpracy z klientem


MODUŁ VI. TRUDNE SYTUACJE I ODNOSZENIE SIĘ DO ZASTRZEŻEŃ KLIENTA

 1. Sposoby radzenia sobie z trudnym klientem
 2. Obrona propozycji poprzez budowanie i argumentowanie jej wartości dla klienta
 3. Sprawdzony model efektywnego odnoszenia się do zastrzeżeń klienta
 4. Asertywność, zarządzanie emocjami i stresem w kontakcie z klientem
 5. Analiza i rozwiązania dotyczące trudnych sytuacji klienckich: przekazywanie złych wiadomości, egzekwowanie ustaleń, itp.


MODUŁ VII. PROWADZENIE KLIENTA DO DECYZJI/DEKLARACJI

 1. Pięć kluczowych kroków skutecznego wywierania wpływu na klienta
 2. Skuteczne techniki wywierania wpływu i prowadzenia klienta do decyzji
 3. Stosowanie kontr-technik wywierania wpływu jeśli stosuje je klient


MODUŁ VIII. ZAMYKANIE KONTAKTU Z KLIENTEM

 1. Metody upewniania się, że osiągnięte zostały: zadowolenie klienta oraz założone cele
 2. Efektywne zamykanie kontaktu z klientem
 3. Wywieranie zamykającego wrażenia w kontakcie z klientem

Metody aktywnego uczenia stosowane w trakcie warsztatu: 
 

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Analiza realnych trudnych sytuacji z klientami
 • Symulacje realnych sytuacji z klientami
 • Praca z kamerą i telefonem (praktyczne nagrywanie symulacji rozmów z klientami i ich analiza)
 • Analizy przypadków 
 • Przykłady dobrych praktyk