Cel szkolenia:

Wzmocnienie stałej efektywności sprzedażowej uczestników warsztatu ze szczególnym uwzględnieniem maksymalizowania zysków z jednej transakcji.

Korzyści szczegółowe dla uczestników szkolenia:

Możliwość zdobycia i doskonalenia umiejętności z zakresu:

 • Rozwoju komunikacyjno- sprzedażowego ukierunkowanego na wzrost sprzedaży i zysków z jednej transakcji

 • Budowania swoją postawą wizerunku profesjonalnej i godnej zaufania Firmy

 • Tworzenia profesjonalnego, pozytywnego pierwszego wrażenia

 • Praktycznego wykorzystywania technik ułatwiających komunikację z Klientem

 • Rozpoznawania preferencji komunikacyjnych Klientów

 • Efektywnego prowadzenia rozmowy sprzedażowej przez telefon i bezpośrednio

 • Aktywnego słuchania i dopasowywania swoich komunikatów do potrzeb Klienta

 • Stosowania skutecznych technik zadawania pytań

 • Kreowania / wzbudzania potrzeb klientów

 • Sprzedaży w oparciu o analizę potrzeb Klienta

 • Odpowiedniego dobierania treści i formy komunikatów podczas składania droższej lub szerszej propozycji /oferty

 • Wywierania wpływu na Klienta

 • Przełamywania zastrzeżeń Klientów

 • Efektywnego komunikowania się z trudnym Klientem

 • Przekonującego mówienia

Możliwość pogłębienia, nabycia i utrwalenia wiedzy z zakresu:

 • Roli i odpowiedzialności jaka spoczywa na uczestnikach warsztatu w procesie kształtowania pozycji rynkowej firmy

 • Przejawów postawy proaktywnej w pracy

 • Korzyści dla Klientów jakie niesie ze sobą dodatkowa oferta

 • Zasad budowania dobrych relacji biznesowych

 • Powodów określonego zachowania Klientów

 • Zasad prowadzenia komunikacji sprzedażowej gwarantującej sukces sprzedażowy

 • Do-sprzedaży, jako metody zwiększania sprzedaży i osiągania satysfakcji Klienta

 • Socjotechnik, reguł wywierania wpływu w procesie sprzedaży

 • Mocnych stron uczestnika warsztatu i obszarów do rozwoju

 

Adresaci szkolenia:

Na szkolenie zapraszamy Pracowników działu obsługi Klienta; Sprzedawców; Recepcjonistów; Kelnerów i Barmanów; Serwisantów, dla pracowników przyjmujących zamówienie od Klienta który już zdecydował się na zakup produktu/usługi a których zadaniem jest namówienie klienta do zakupu droższej opcji lub równolegle innych produktów/usług.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Wiem jakich efektów się ode mnie oczekuje i jestem zmotywowany do pracy
 • Czego ode mnie oczekują? – Klient i mój Przełożony

 • Strefy wpływu uczestników szkolenia w odniesieniu do oczekiwań stron

 • Korzyści z profesjonalnego podejścia do procesu sprzedaży

 1. Analiza moich mocnych stron

 • Osobowościowy test autoanalizy

 • ,,Przekonaj mnie’’ – gra sprzedażowa

 • Indywidualna informacja zwrotna

  • Mocne strony – obszary na których Uczestnik warsztatu może budować

  • Pięty achillesowe - obszary do niwelowania negatywnego wpływu lub do dalszego rozwoju

      3.  Zwiększam wolumen i wartość sprzedaży przez dostosowanie się do osobowości Klienta

 • Narzędziowa osobowość Klienta i Sprzedawcy

 • Na co zwracać uwagę żeby rozpoznać osobowość Klienta?

  • Podczas spotkania bezpośredniego

  • Podczas rozmowy telefonicznej

 • Narzędzia wywierania wpływu na Klientów o poszczególnych osobowościach w procesie:

  • Zjednywania sobie Klienta podczas pierwszego kontaktu

  • Przekonywania

  • Argumentowania

  • Zapobiegania konfliktom

  • Motywowania do droższego zakupu

  • Składania dodatkowej oferty

  • Zamykania sprzedaży

 1. Wywieram wpływ sprzedażowy za pomocą własnej mowy ciała

 • Komunikacja niewerbalna w rozmowie z Klientem

 • Robienie profesjonalnego pierwszego wrażenia

 • Budowanie relacji

 • Wzmacnianie i akcentowanie wypowiedzi

 • Spójność sygnałów werbalnych i niewerbalnych

 1. Wiem jakie ma powody Klient żeby kupić drożej i więcej

 • Proszę powiedzieć…? – pytania pierwszym filarem do-sprzedaży

 • Lista pytań nakierowujących Klienta

 1. ,,To jest dokładnie to, czego oczekuję’’ – myśli Klient

 • Model: Cecha – Zaleta – Korzyść – Dowód

 • Kody językowe -Tworzenie przekonującej argumentacji

 • Propozycja dodatkowej / uzupełniającej oferty - ćwiczenie

 1. ,,To jest za drogie’’

 • Podłoże obiekcji Klientów

 • Obiekcja Klienta, jako nasze wsparcie w procesie sprzedaży

 • Lista rzeczywistych obiekcji i metody postępowania z nimi

 • Scenki warsztatowe

 1. Trudny klient

 • Jak rozmawiać ze zdenerwowanym czy agresywnym Klientem?

 • Zasady rozmowy z reklamacyjnym Klientem

 • Gry i manipulacje Klientów

 • Asertywne budowanie relacji w sprzedaży z ,,trudnym’’ Klientem

 1. Podsumowanie szkolenia

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia

 • Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce

 • Zadanie wdrożeniowe

 • Ewaluacja szkolenia

 

Metody pracy:

Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: moderowane dyskusje; ćwiczenia pojedyncze i w grupach; studia przypadków; dzielenie się najlepszymi praktykami, scenki i grę szkoleniową.