Prawo pracy dla managerów

Znajomość prawa pracy leży w naszym interesie. Należy znać swoje prawa i obowiązki wobec podwładnych. Oni również powinni poznać przepisy, które obowiązują ich w pracy. Nieznajomość prawa przez menadżerów można porównać do sytuacji ucznia, który przyszedł na lekcję nieprzygotowany. Jedyne co może zrobić to nie rzucać się w oczy nauczycielowi i liczyć na to, że nie zostanie wywołany do tablicy. Gdyby tak się stało- jego brak wiedzy zostałby negatywnie oceniony.

Podobnie jest w przypadku menadżerów. Nieznajomość prawa pracy oznacza, iż powinni funkcjonować tak, aby nie rzucać się w oczy, gdyż ich wiedza zostanie zweryfikowana. W tej sytuacji menadżer nie będzie mógł poprowadzić  prestiżowego projektu, nie zwróci uwagi na niewłaściwe warunki pracy, gdyż nie będzie wiedział, że jego prawa są łamane, albo będzie łamał prawa swoich podwładnych.

Firma AVENHANSEN zaprasza na szkolenie ,,Prawo pracy dla managerów" pracowników różnego szczebla, przedstawicieli komórek wspierających menadżerów w zarządzaniu ludźmi w organizacji oraz osób odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie polityki personalnej. Dzięki temu szkoleniu menadżer nabędzie wiedzę dzięki której wywołany do tablicy- będzie potrafił zarządzać pracownikami w organizacji. Podczas szkolenia trenerka Magdalena Kuba - specjalistka prawa pracy i ochrony danych osobowych przeprowadzi analizę konkretnych instytucji prawa pracy pod kątem ich praktycznego zastosowania, adekwatnie do potrzeb organizacji. Uczestnicy dokonają przeglądu praw i obowiązków stron stosunku pracy, zapoznają się z uwarunkowaniami zarządzania czasem pracy pracowników, a także trenerka zwróci uwagę na to w jaki sposób budować oraz wdrażać praktyki antydyskryminacyjne i antymobbingowe .

[MOBILE]

 

 

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 


 

AVENHANSEN Sp. z o.o. zezwala na kopiowanie i wklejanie na inne strony internetowe powyższego artykułu pod warunkiem dodania pod artykułem poniższego tekstu i dodania linka do tej strony:

Artykuł jest własnością firmy szkoleniowej AVENHANSEN Sp. z o.o.

Link do artykułu »

Prawo pracy dla managerów
Oceny: 3 z 5 z 34 głosów