Pierwsze szkolenia otwarte AVENHANSEN na Śląsku

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych potencjalnych klientów postanowiliśmy wprowadzić do naszej oferty szkolenia otwarte w Katowicach. Stolica Śląska dołącza tym samym do innych dużych ośrodków miejskich w Polsce, w których można brać udział w tego typu szkoleniach adresowanych do różnych firm, instytucji i urzędów.

 

Dla kogo szkolenia otwarte?

Szkolenia otwarte są okazją do swobodnej wymiany informacji pomiędzy różnymi uczestnikami, którzy zajmują podobne stanowiska pracy w firmach, mają tożsame problemy i sukcesy zawodowe. Atutem szkoleń tego typu jest ułatwienie swobodnej wymiany pomysłów, idei i rozwiązań. Uczestnikom takich spotkań czasem łatwiej jest się „otworzyć” niż wewnątrz własnej firmy i znanych sobie współpracowników.

Organizowane przez nas szkolenia otwarte prowadzone są w niewielkich, kameralnych grupach liczących do 10 osób. W ramach szkoleń oferujemy bezpłatne doradztwo potrzeb szkoleniowych oraz możliwość wpływania na przebieg i tematykę spotkań.

 

Atrakcyjne szkolenia w profesjonalnej atmosferze

Pracownicy sfery budżetowej wynagradzani są na nieco innych zasadach, niż pracownicy firm prywatnych. Mogą oni liczyć między innymi na tzw. 13-stą pensję, która jest jednym z przywilejów pracowników urzędów państwowych i samorządowych oraz dla osób zatrudnionych w samorządowych jednostkach budżetowych, m.in. w szkołach. Przepisy polskiego prawa wskazują, że wysokość trzynastki to 8,5 proc. rocznego wynagrodzenia za pracę, łącznie z nadgodzinami, premiami i nagrodami. Dodatkowa pensja przysługuje wyłącznie tym pracownikom, którzy pracują co najmniej sześć miesięcy. Jakie są pozostałe zasady wypłaty trzynastek? O tym można porozmawiać i uzyskać pożądane informacje podczas szkolenia otwartego w Katowicach, organizowanego w hotelu Silesian.

Również i tam będzie można zapoznać się z technikami sprzedaży i skutecznej komunikacji w obsłudze klienta. Znajomość takich technik pozwala nie tylko skłonić klienta do dokonania zakupu, ale również nawiązać z nim trwałą, owocną relację, która będzie procentowała w przyszłości. Klient oczekuje profesjonalnej, zindywidualizowanej obsługi na każdym etapie zakupowym. Warto dowiedzieć się o arkanach technik sprzedaży, aby jeszcze lepiej obsługiwać klientów.

Zawiłością charakteryzują się także kwestie odnoszące się do postępowania egzekucyjnego w administracji. Działanie właściwych organów jest w tym przypadku ukierunkowane na wyegzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty w drodze wydanej decyzji. Jakie środki przymusowe można przy tym stosować i jak zorganizować ciąg czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne? O tym będą mogli porozmawiać uczestnicy szkolenia otwartego w Katowicach w hotelu Silesian.

 

Zapraszamy na szkolenia otwarte do Katowic.

Pierwsze szkolenia otwarte AVENHANSEN na Śląsku
Oceny: 4 z 5 z 39 głosów