Magdalena Kuba

Trener

Doktor prawa specjalizujący się w obszarach: prawa pracy i ochrony danych osobowych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych i szkoleniowych. Zajmuje się obsługą pracodawców w zakresie prawa pracy oraz wdrażaniem standardów ochrony danych osobowych w organizacjach.

wyślij zapytanie do trenera
trener Magdalena Kuba

O mnie

Doktor prawa specjalizujący się w obszarach: prawa pracy i ochrony danych osobowych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych i szkoleniowych. Zajmuje się obsługą pracodawców w zakresie prawa pracy oraz wdrażaniem standardów ochrony danych osobowych w organizacjach.

 

Dlaczego szkolę:

Ponieważ szkolenia pozwalają mi na realizację moich pasji zawodowych i osobistych. W obszarze, w którym szkolę, czuję się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”, toteż chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniami. Wiele satysfakcji daje mi możliwość kreowania indywidualnych rozwiązań na potrzeby moich Klientów. Towarzyszący mi nieustannie entuzjazm wynika z faktu, iż kontakt z ludźmi sprawia mi wiele radości i powoduje, że praca jest dla mnie prawdziwą przygodą.

 

Wykształcenie:


Doktor nauk prawnych w zakresie prawa – prawa pracy.

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Autor rozprawy doktorskiej pt. „Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy”.

 

Doświadczenie:


Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze szkoleń, doradztwa i konsultacji w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych. Autor blisko 300 opinii dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy. Konsultuje i opracowuje rozwiązania z zakresu prawa pracy, wdraża standardy ochrony danych osobowych i przeprowadza audyty zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Przez wiele lat zajmowała się doradztwem prawnym w organizacjach pozarządowych oraz była związana z instytucjami rynku pracy.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją.

Wykładowca uznanych studiów podyplomowych na kierunkach typu: prawo pracy, kadry i płace, BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR Business Partner oraz ochrona danych osobowych. Trener szkoleń z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jej autorskie projekty szkoleniowe to połączenie pasji dziedziną prawa pracy i zainteresowań sferą zarządzania ludźmi w organizacji.

Wielokrotny prelegent konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej. Autor publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawa rynku pracy i ochrony danych osobowych.

 

Wybrane publikacje:

 • Kontrola stanu trzeźwości pracownika, [w:] Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne (red. Z. Góral), Wolters Kluwer 2010, s. 153-172
 • Dopuszczalność e-kontroli pracownika, Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 1 /2011, s. 101-111
 • Dopuszczalność pozyskiwania przez pracodawcę informacji o nałogach pracownika - uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, (red. T. Wyka, A. Nerka), Wolters Kluwer - Warszawa 2012, s.110-129
 • Środki przeciwdziałania mobbingowi w świetle prawa pracy, [w:] Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy (red. C. Szmidt, T. Wyka), POLTEXT – Warszawa 2012, s. 155-168
 • Prawne uwarunkowania zastosowania technik biometrycznych w procesie kontroli pracownika, Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 3 /2013, s. 63-74
 • Zatrudnianie i aktywizacja osób bezrobotnych, [w:] Meritum Prawo Pracy 2014 (red. K. Jaśkowski), Wolters Kluwer 2014, s. 973-1002

 

Obszary specjalizacji:

Prawo pracy – m.in.:

 • typowe i atypowe formy zatrudniania ludzi w organizacjach
 • procedury kontroli pracownika
 • rozwiązania antydyskryminacyjne i antymobbingowe w organizacjach
 • systemy czasy pracy i metodologia ich wdrażania w zakładach pracy (planowanie i rozliczanie czasu pracy)
 • prawne uwarunkowania udzielania urlopów pracowniczych
 • systemy wynagradzania pracowników i możliwości ich zastosowania
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • odpowiedzialność stron stosunku pracy
 • zasady rozwiązywania stosunków pracy (w tym przeprowadzania zwolnień ekonomicznych)
 • tworzenie dokumentacji wewnątrzzakładowej
 • zagadnienia z zakresu prawa rynku pracy, m.in. nowelizacje ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Ochrona danych osobowych – m.in.:

 

 • zasady przetwarzania danych osobowych w sektorze prywatnym i publicznym
 • ochrona danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
 • ochrona danych osobowych w praktyce funkcjonowania jednostek administracji samorządowej (w tym urzędów pracy)
 • obowiązki administratora danych osobowych i administratora bezpieczeństwa informacji
 • zabezpieczanie danych osobowych
 • opracowywanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz pozostałej dokumentacji związanej z przestrzeganiem standardów ochrony danych osobowych

 

Moje najciekawsze szkolenie:

Każde szkolenie to nowe, niezwykle cenne doświadczenie. Doświadczenie, które wzbogaca o wiedzę i umiejętności praktyczne. Pozwala spojrzeć na dane zagadnienie z nowej perspektywy, a jednocześnie służy rozwijaniu kontaktów międzyludzkich. Założeniem każdego z przygotowywanych przeze mnie szkoleń jest połączenie teorii z praktyką, tak by uczestnik szkolenia potrafił samodzielnie zastosować uzyskaną w ten sposób wiedzę. W odniesieniu do szkoleń prawniczych szczególnie trafiona wydaje się maksyma Goethego: „Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją zastosować”. To założenie staram się zawsze realizować!
 

Hobby:

muzyka (różne gatunki), książka (thriller, kryminał, psychologia), podróże, historia

Opinie uczestników szkoleń trenera

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie
"Szkolenie profesjonalne. Wykładowca przygotowany super do zajęć, bogata wiedza wykladowcy."
"Było OK"
"Buło O.K."
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie"
"Profesjonalne przedstawienie tematu"
"Wspaniała elokwencja prowadzącego."
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie."
"Biegłość prowadzącego w poruszanych obszarach szkolenia."
"Szkolenie jest wyczerpujące i spełniło moje oczekiwania. Prowadząca szkolenie jest osobą kompetentną, posiada dużą wiedzę"
"Osoba prowadząca szkolenie posiada dużą wiedzę o tym zagadnieniu"
"Bardzo skondensowane informacje"
"Bardzo miła prowadząca"
"Szeroki zakres wiedzy teoretycznej w połączeniu z przykładami"
"Bardzo profesjonalnie przekazana wiedza"
Szkolenie bardzo bogate merytorycznie. Cenne i służące wykonywaniu obowiązków służbowych
Świetne szkolenie dla kogoś więcej niż laika w tematyce ochrony danych osobowych
Ciekawa tematyka
Dołącz do zadowolonych uczestników szkoleń