Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu zespołem, czyli EQ w pracy menadżera

IndoorInteligencja emocjonalna jest tym, co powinien rozwijać każdy menadżer. Jest to zdolność do rozpoznawania nie tylko własnych stanów emocjonalnych, ale również uczuć innych osób oraz umiejętność radzenia sobie z nimi.

Wysoki poziom EQ znacznie ułatwia zarządzanie zespołem - pozwala prowadzić efektywne negocjacje, skuteczniej komunikować się z pracownikami i osiągać wcześniej zamierzone cele.

Menadżer idealny a inteligencja emocjonalna
Rola inteligencji emocjonalnej w pracy menadżera
Jak rozwijać inteligencję emocjonalną w zarządzaniu zespołem?

Menadżer idealny a inteligencja emocjonalna

"Psychological Science" opublikował wnioski z badania, z których wynika, że to, jaki powinien być idealny menadżer, w dużej mierze jest uzależnione od osobowości pracowników. Psycholodzy z Amsterdamu dowiedli, iż nie wszystkim pracuje się dobrze, kiedy mają nad sobą ugodowego przełożonego. Naukowcy początkowo założyli, że ugodowość powinna być cechą pożądaną u osoby kierującej grupą ludzi. Aby to potwierdzić, dokonano eksperymentu, podczas którego zestawiono ze sobą dwie grupy uczestników. Zespoły składające się z osób wykazujących niski stopień ugodowości wolały, aby zwierzchnik był podobny do nich - z pazurem i despotyczny. Grupa utworzona z uczestników charakteryzujących się przyjaznym nastawieniem lepiej reagowała na życzliwego przełożonego. Wyniki eksperymentu zaskoczyły naukowców. Okazało się, iż nie zawsze cenimy menadżerów ugodowych i przyjaznych. Jedno jest jednak pewne: idealny przełożony powinien być świetnym psychologiem, gdyż powinien zintegrować osoby o różnym typie charakteru.

Rola inteligencji emocjonalnej w pracy menadżera

Poziom inteligencji emocjonalnej odgrywa dużą rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Pomaga w organizacji zarówno pracy własnej, jak i czyjejś. Sprzyja też budowaniu pozytywnych relacji i sieci zewnętrznych kontaktów.

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu zespołem

Zarządzanie zespołem to specyficzny kontakt z innymi - polega on bowiem na delegowaniu zadań i kontrolowaniu postępów pracy. Aby zespół był zgrany, a jednocześnie efektywny, dobry menadżer powinien tworzyć określoną atmosferę w zespole, a także na bieżąco rozwiązywać sporne kwestie i konflikty. Tego typu działania nie są możliwe bez dość wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej.

EQ a relacje zewnętrzne

Dzięki inteligencji emocjonalnej dobry menadżer wie, komu może zaufać. Przekłada się to na współpracę z osobami dotrzymującymi terminów, rzetelnie wykonującymi swoją pracę. EQ to cenne narzędzie przy budowaniu relacji z Klientami. Menadżer kierujący zespołem powinien wiedzieć, kto jest cennym klientem, który kontrahent często przysparza problemów i jak radzić sobie ze współrozmówcami o różnych charakterach.

Inteligencja emocjonalna a cele menadżera

Wyróżnia się trzy bardzo ważne obszary inteligencji emocjonalnej. Są to:

  • ocena emocji,

  • ekspresja,

  • kierowanie emocjami.

Pierwsze dwa obszary dotyczą rozpoznawania i wyrażania emocji - wbrew pozorom umiejętności te nie wszystkim przychodzą z łatwością, wymagają bowiem wysokiego poziomu samoświadomości. Kierowanie emocjami zaś jest o tyle ważne w pracy menadżera, iż - jeśli zostaje umiejętnie przeprowadzone - otwiera drogę do realizacji celów. Umożliwia bowiem wywieranie pożądanego wpływu na innych (co oznacza np. motywowanie, nie zaś manipulację) czy zwiększanie własnej efektywności.

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną w zarządzaniu zespołem?

Inteligencja emocjonalna nie jest ściśle zdefiniowanym pojęciem - opiera się na zdolności empatii, wymaga jednak kompetencji osobistych oraz umiejętności komunikacyjno-negocjacyjnych. We wszystkich tych aspektach można rozwijać się samodzielnie, jednak w przypadku menadżerów szczególnie dobre efekty może przynieść profesjonalny mentoring i doradztwo. Szkolenie z zarządzania zespołem w firmie organizowane przez firmę AVENHANSEN przeznaczone jest dla osób, które na co dzień pełnią funkcje menadżerskie, dyrektorskie i kierownicze. Marzena Szczepanik - certyfikowany coach ICC - omówi z uczestnikami, w jaki sposób mobilizować podwładnego w przypadku zarówno odniesionych porażek, jak i sukcesów. Trenerka wskaże również, jakie są sposoby przekazywania trudnych informacji oraz podejmowanych decyzji, scharakteryzuje typy psychologiczne pracowników oraz podpowie, w jaki sposób dobierać członków zespołu.

 


 

Powrót do strony z artykułami

 


 

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu zespołem, czyli EQ w pracy menadżera
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów