Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z zarządzaniem ludźmi, organizacją pracy podwładnych oraz umiejętnościami psychologicznymi szefa. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z etapami powstawania zespołów, teorią ról, przepływem informacji w zespole, komunikacją, zarządzaniem zespołem.

Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę przećwiczenia teoretycznej wiedzy w praktycznych, laboratoryjnych warunkach.

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:

 • Praktycznie tworzyć zespoły, w oparciu o teorię ról.
 • Przedstawić niezbędne cechy, charakterystyczne dla efektywnego zespołu.
 • Zastosować zasady przewodzenia zespołami i budowania własnego wizerunku „szefa”.
 • Przygotować i przeprowadzić profesjonalne wystąpienie do zespołu.
 • Zastosować w praktyce zasady komunikacyjne, związane z przepływem informacji w zespole (pomiędzy współpracownikami i na płaszczyźnie szef - pracownik).
 • Efektywnie budować relacje w swoich zespołach.
 • Przyjmować i udzielać informację zwrotną.
 • Zapobiegać i rozwiązywać pojawiające się sytuacje konfliktowe.
 • Przeprowadzić analizę swojego zespołu pod kątem rozwoju kompetencji i motywacji poszczególnych pracowników i dostosować działania kierownicze do indywidualnych osób.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Moduł I
„Szef” to zawód.

 • Budowanie autorytetu.
  • Budowanie autorytetu w sytuacji awansu we własnej grupie.
 • Zestaw psychologicznych narzędzi szefa.
  • Informacja zwrotna.
  • Słuchanie innych – szef w roli terapeuty.
  • Przełożony w roli coacha.
  • Pytania i parafrazy.
  • Stawianie granic i sztuka mówienia „NIE”.
 • Sztuka czynienia ustępstw - wykorzystanie potencjału pracowników.
  • Skrzynka pomysłów.
  • Pomysły zespołu.
 • Przekazywanie trudnych decyzji.
 • Radzenie sobie z narzekającymi pracownikami.
 • Nagradzanie i karanie.


Moduł II
Organizacja pracy zespołu.

 • Etapy formowania się zespołów.
 • Cechy efektywnych zespołów.
 • Teoria ról pełnionych w zespole zgodnie z założeniami M. Belbina.
 • Analiza własnej roli pełnionej w zespole.
 • Expose szefa – jako skuteczne narzędzie zarządzania zespołem.
 • Techniki skutecznego zarządzania czasem innych i organizacji pracy.
  • Spotkania zespołu.
  • Ustalanie harmonogramu prac.
  • Delegowanie zadań jako proces rozwojowy podwładnych.


Moduł III
Kształtowanie kultury pracy.

 • Współpraca czy rywalizacja? – czyli w jaki sposób budować relacje?
 • Przepływ informacji w firmie.
 • Wpływ komunikacji na kształtowanie postaw i zachowań.
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej.


Moduł IV
Skuteczne motywowanie pracowników.

 • Automotywacja jako filar motywowania innych.
 • Podstawowe teorie motywacyjne i ich praktyczne zastosowanie.
 • Zasady motywowanie pracowników.
 • Motywowanie pracownika w oparciu o model kierowania Blancharda.
 • Dostosowanie działań zarządczych do indywidualnych zachowań pracowników.
 • Prowadzenie rozmów motywująco-oceniających z pracownikiem.

Wybrane opinie uczestników na temat szkolenia:

„Uporządkowałem pewne intuicyjne zachowania i dosłałem dużo tematów do przemyśleń.”

„Super prowadzone – bardzo kompetentne osoba prowadząca.”

Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • dyskusje,
 • studium przypadku,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • kwestionariusze i testy zachowań,
 • odgrywanie scenek/ról,
 • gry symulacyjne,
 • burze mózgów.