Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z zarządzaniem ludźmi, organizacją pracy podwładnych oraz umiejętnościami psychologicznymi szefa. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z etapami powstawania zespołów, teorią ról, przepływem informacji w zespole, komunikacją, zarządzaniem zespołem.

Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę przećwiczenia teoretycznej wiedzy w praktycznych, laboratoryjnych warunkach.

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:

 • Praktycznie tworzyć zespoły, w oparciu o teorię ról
 • Przedstawić niezbędne cechy, charakterystyczne dla efektywnego zespołu
 • Zastosować zasady przewodzenia zespołami i budowania własnego wizerunku „szefa”
 • Przygotować i przeprowadzić profesjonalne wystąpienie do zespołu
 • Zastosować w praktyce zasady komunikacyjne, związane z przepływem informacji w zespole (pomiędzy współpracownikami i na płaszczyźnie szef - pracownik)
 • Efektywnie budować relacje w swoich zespołach
 • Przyjmować i udzielać informację zwrotną
 • Zapobiegać i rozwiązywać pojawiające się sytuacje konfliktowe
 • Przeprowadzić analizę swojego zespołu pod kątem rozwoju kompetencji i motywacji poszczególnych pracowników i dostosować działania kierownicze do indywidualnych osób

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. „Szef” to zawód
  • Budowanie autorytetu
   • Budowanie autorytetu w sytuacji awansu we własnej grupie
  • Zestaw psychologicznych narzędzi szefa
   • Informacja zwrotna
   • Słuchanie innych – szef w roli terapeuty
   • Przełożony w roli coacha
   • Pytania i parafrazy
   • Stawianie granic i sztuka mówienia „NIE”
  • Sztuka czynienia ustępstw - wykorzystanie potencjału pracowników
   • Skrzynka pomysłów
   • Pomysły zespołu
  • Przekazywanie trudnych decyzji
  • Radzenie sobie z narzekającymi pracownikami
  • Nagradzanie i karanie
 2. Organizacja pracy zespołu
  • Etapy formowania się zespołów
  • Cechy efektywnych zespołów
  • Teoria ról pełnionych w zespole zgodnie z założeniami M. Belbina
  • Analiza własnej roli pełnionej w zespole
  • Expose szefa – jako skuteczne narzędzie zarządzania zespołem
  • Techniki skutecznego zarządzania czasem innych i organizacji pracy
   • Spotkania zespołu
   • Ustalanie harmonogramu prac
   • Delegowanie zadań jako proces rozwojowy podwładnych
 3. Kształtowanie kultury pracy
  • Współpraca czy rywalizacja? – czyli w jaki sposób budować relacje
  • Przepływ informacji w firmie
  • Wpływ komunikacji na kształtowanie postaw i zachowań
  • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 4. Skuteczne motywowanie pracowników
  • Automotywacja jako filar motywowania innych
  • Podstawowe teorie motywacyjne i ich praktyczne zastosowanie
  • Zasady motywowanie pracowników
  • Motywowanie pracownika w oparciu o model kierowania Blancharda
  • Dostosowanie działań zarządczych do indywidualnych zachowań pracowników
  • Prowadzenie rozmów motywująco-oceniających z pracownikiem

Wybrane opinie uczestników na temat szkolenia:

„Uporządkowałem pewne intuicyjne zachowania i dosłałem dużo tematów do przemyśleń.”

„Super prowadzone – bardzo kompetentne osoba prowadząca.”

Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • dyskusje
 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • kwestionariusze i testy zachowań
 • odgrywanie scenek/ról
 • gry symulacyjne
 • burze mózgów