Jak ekonomicznie organizować szkolenia w firmie

Szkolenia możemy organizować na wiele różnych sposobów. Ważne jest to, aby sposób dobrać należycie do zapotrzebowań danej firmy. Podczas szkolenia ukazane zostaną tematy, które bardzo przystępnie zobrazują podstawy organizacji szkoleń firmowych. Zostanie przedstawione, jak w czasie kursu ogromną rolę może odegrać dział personalny we wspieraniu rozwoju pracownika. Przekazane zostaną informację jak szkolenia przekształcić w element systemu motywacyjnego i narzędzie kształtowania zasobów ludzkich.

Uczestnik szkolenia nauczy się, jak przedstawiać w sposób prosty cele strategiczne i możliwości szkoleniowe danej firmy. Będzie on potrafił rozpoznawać i analizować potrzeby szkoleniowe w danym zakładzie pracy. Taką osobę nauczymy, jak opracowywać wewnętrzne procedury potrzeb szkoleniowych. Dostanie on narzędzia badające poziom potrzeb organizacyjnych i analizujące ich wyniki. Zostanie tu ukazane, jak przeprowadzać wywiady, konstruować ankiety, kwestionariusze, prowadzić wywiady grupowe, analizować prace, obserwować, wprowadzać testy. Wszystko to będzie w oparciu o najnowsze trendy i zapotrzebowanie rynkowe.

Pracownik, biorący udział w szkoleniu, zostanie nauczony konstruowania planów szkoleniowych danej firmy zgodne z normami jakości. Ważnym elementem pozyskanym podczas szkolenia będzie umiejętność prowadzenia kursów w zakładzie pracy. Człowiek, który weźmie w tym udział, na pewno będzie potrafił budować zarówno krótko, jak i długoterminowe plany szkoleniowe dla firm. Opanuje on dokumentację i przepisy dotyczące szkoleń, które będą zgodne z ówcześnie panującymi normami.

Każda firma posiada własne finansowe warunki organizacji przedsięwzięć szkoleniowych i edukacyjnych. Analizowane wtedy wówczas będzie jak sprawdzać koszty i konstruować budżety kursów. Będziemy ustawiać parametry, dotyczące szkoleń i rozwoju zawodowego tak zwane matryce. Przedstawimy jak można finansować szkolenia w oparciu o fundusze unijne. Przekażemy wiedzę na temat zasady współpracy z instytucjami, organizacjami szkoleniowymi finansowanymi z Unii Europejskiej. Przeanalizujemy temat, które ukaże jak obliczyć wskaźnik zwrotu z inwestycji.

Szkolenie jest metodą rozwoju kompetencji pracowników. Są różne rodzaje form szkoleniowych. Do tych głównych należą kursy otwarte i wewnętrzne. Różnią się tym, że otwarte przyjmują różnego typu osoby, a szkolenia wewnętrzne tylko określone grupy osób, najczęściej pracowników danej firmy.

 

Jedną z form szkoleniowych danej firmy jest coaching. Polega on na tym, iż osoba zwana trenerem trenuje wybrane jednostki pod wcześniej ustalonym kątem. Trener przekazuje wiedzę, a także sam ustala formy jej wyegzekwowania. Kolejnymi formami szkoleniowymi są mentoring, doradztwo i facylitacja, które też zostaną szczegółowo omówione na kursie przygotowawczym z ekonomicznej organizacji szkoleń we firmach. Przydatną umiejętnością uzyskaną na kursie będzie zdolność projektowania, a także wdrażania i kontroli ścieżek rozwoju i kariery zawodowej. Ukażemy jak skutecznie motywować i upowszechniać postawy proedukacyjne.

Istotne jest to, iż każdy uczestnik kursu będzie potrafił organizować szkolenia. Będzie on umiała wyłożyć na nich podstawy marketingu szkoleniowego. Sam będzie potrafił dobrać odpowiednie programy, formy, uczestników i trenerów. Jest to bardzo przydatna umiejętność, gdyż wtedy firma zaoszczędzi na przyszłym planowaniu procesów szkoleniowych. Uczestnik kursu nabędzie umiejętność samodzielnego wyboru firmy szkoleniowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ na dzisiejszym rynku jest mnóstwo firm, które oferują szeroką paletę szkoleń. Po ukończeniu kursu kursant będzie wyróżniał się samodzielnością w roli trenera wewnętrznego. Będzie on sam mógł pełnić tą funkcję, także przekazywać innym zdobyte umiejętności w tej dziedzinie. Pracownik posiądzie umiejętność przekazywania wiedzy, a także ukazywania innym jak ją efektywnie przyswajać.

Na forum kursu zaprezentujemy się jak istotną rolę ma nauka w grupach. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, jeśli chodzi o szkolenie w firmie, gdyż osoby w grupie mogą przekazywać sobie nawzajem różnego typu wiedzę, informacje, czy też umiejętności. Zostaną mu zaprezentowane metody pracy z grupami uczącymi się. Samodzielnie będzie mógł układać sesje szkoleniowe. Nauczy się jak bez niczyjej pomocy organizować sobie materialne zaplecze pracy trenera.

Są różnorakie metody szkoleniowe panujące na dzisiejszym rynku. Jedną z nich jest technologia informacyjno - komunikacyjna. Na kursach zostaną przedstawione takie zagadnienia, w których pokażemy jak oceniać efektywność prowadzonych szkoleń w danej firmie. Zostaną pokazane sposoby podtrzymywania skutków przeprowadzone szkolenia, a także jak obliczyć zysk z kursu. Wszystkie te umiejętności pozyskasz odbywając kurs ekonomicznej organizacji szkolenia w firmie.

Maciej Firlit

Maciej Firlit

O autorze:
Założyciel i Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z.o.o. z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sekretarza, przez HR-Managera, po Dyrektora i Prezesa Zarządu. Duży nacisk kładzie na wysoką jakość obsługi klienta. Jego liberalne podejście do zarządzania, bazujące na partnerstwie, słuchaniu innych i dyscyplinie jakościowej, przyczyniło się do sukcesu firmy AVENHANSEN. Jest precyzyjny, nie akceptuje półśrodków i dróg na skróty. Prywatnie największą radość czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

Więcej informacji: Maciej Firlit

 


 

Powrót do strony z artykułami

 


 

Sprawdź teraz naszą ofertę

Szkolenia otwarte

Jak ekonomicznie organizować szkolenia w firmie
Oceny: 4 z 5 z 174 głosów