W wielu organizacjach następuje właśnie moment, w którym zespoły na nowo spotykają się w biurze. Jest to dobry czas, na to, żeby skoncentrować uwagę lidera na potrzebach psychologicznych pracowników, ustaleniu kontraktu na nowy czas i zbudowaniu atmosfery zaufania, która w czasie pracy online-owej funkcjonowała na zupełnie innych warunkach. 

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • potrafili wprowadzić kontraktowania do pracy z zespołem
 • zastosować narzędzia pracy zespołowej, które wzmacniają zaufanie, odpowiedzialność i dobre podejście do sytuacji konfliktowych
 • przedstawić dysfunkcje pracy zespołu i sposoby na ich przezwyciężenie
 • pracować z zespołem na psychologicznym poziomie wzmacniając atmosferę zaufania i otwartości
 • odpowiadać na potrzeby pracowników, również te nie wypowiedziane

 

 1. Budowanie zespołu

  Podczas tego modułu uczestnicy przeanalizują model dysfunkcji pracy zespołowej i wspólnie przejdziemy przez wszystkie kroki, które pomogą te dysfunkcje przezwyciężać.  

  • Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej
  • Budowanie zaufania i atmosfery otwartości – konkretne narzędzia i techniki
  • Przezwyciężanie obawy przed konfliktem – sposoby na rozwiązywanie konfliktów i szybie dostrzeganie toksyn komunikacyjnych
    
 2. Kontraktowanie

  Ten moduł pokaże jak na nowo budować kontrakty z zespołem. Jak zadbać, aby wszystkie poziomy kontraktów zostały „zaopiekowane”. 

  • Poziomy kontraktowania
  • Praca z oporem na poziomie psychologicznym
  • Rozpoznawanie potrzeb i rozmawianie o nich
  • Praca z przekonaniami
    
 3. Wspieranie samoorganizacji i przejmowania odpowiedzialności przez członków zespołu

  W tym module pokażemy czym jest samoorganizacja, jak ja kształtować i wspierać. Będziemy też analizować sposoby, które pomagają członkom zespołu przejmować inicjatywę i odpowiedzialność. 

  • Różnorodność pracy w zespole
  • Sztuka zadawania pytań, a nie podawania odpowiedzi
  • Techniki na prace zespołową, które wzmacniają odpowiedzialność

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.:

 • dyskusje,
 • studium przypadku,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • kwestionariusze i testy zachowań,
 • gry symulacyjne,
 • burze mózgów.

Szkolenie skierowane do: liderów (menedżerów, teamleaderów, scrum masterów, kierowników…) zespołów, które wracają do pracy stacjonarnej (lub hybrydowej).