Zatrudnianie cudzoziemców - szkolenie online i stacjonarne - cel:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i sytuacje gdy nie jest ono wymagane), podleganie podatkom, ubezpieczeniom społecznym ( ZUS).

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Usystematyzowanie wiedzy na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce, oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce, prowadzenia dokumentacji. 

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. 
 

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zatrudniania cudzoziemców w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. WYMÓG POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO JAKO PRZESŁANKA NEGATYWNA ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

MODUŁ II. TRUDNOŚCI W „ZDEFINIOWANIU” POJĘCIA CUDZOZIEMIEC

MODUŁ III. POJĘCIE I KATEGORIE CUDZOZIEMCÓW Z PUNKTU WIDZENIA DOSTĘPU DO RYNKU PRACY

MODUŁ IV. OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ

MODUŁ V. CUDZOZIEMCY KORZYSTAJĄCY Z OCHRONY NA TERYTORIUM RP

MODUŁ VI. CUDZOZIEMCY POSIADAJĄCY STAŁY POBYT

MODUŁ VII. POSIADACZE KARTY POLAKA

MODUŁ VIII. CUDZOZIEMCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

MODUŁ IX. CUDZOZIEMCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI

MODUŁ X. PRAWO WJAZDU I POBYTU CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM POLSKI JAKO WSTĘPNY WARUNEK DOSTĘPU DO PRACY

MODUŁ XI. WIZA I JEJ RODZAJE

MODUŁ XII. ZEZWOLENIE NA PRACĘ (TYPY)

MODUŁ XIII. NIEBIESKA KARTA UE

MODUŁ XIVI. OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO CUDZOZIEMCA

MODUŁXVI. NUMER PESEL DLA CUDZOZIEMCA

MODUŁ XVI. PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

MODUŁ XVII. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

MODUŁ XVIII. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYMAGANE DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ

MODUŁ XIX. CHARAKTER PRAWNY ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA

MODUŁ XX.  DEFINICJA ZATRUDNIENIA NIELEGALNEGO 

MODUŁ XXI. KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA

MODUŁ XXII. KONSEKWENCJE NIELEGALNEGO WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

MODUŁ XXIII. ASPEKTY PODATKOWE ORAZ UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ZATRUDNIONEGO CUDZOZIEMCA:

 1. Zasada Ograniczonego I Nieograniczonego Obowiązku Podatkowego W Polsce
 2. Składki Na Ubezpieczenia Społeczne I Zdrowotne Cudzoziemców Przy Umowach O Pracę, Zleceniach, O Dzieło
 3. „samozatrudnienie” Cudzoziemca
 4. Stawka Godzinowa

MODUŁ XXIV. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG

MODUŁ XXV. ZMIANY W ASPEKCIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

MODUŁ XXVI. „NOWE” ZEZWOLENIA: NA PRACĘ SEZONOWĄ I NA PRACĘ KRÓTKOTERMINOWĄ

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.