Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zapoznanie się z najnowszymi zmianami w zakresie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, 
 • poznanie najważniejszych zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych, 
 • zdobycie kompleksowej wiedzy na temat zasiłków w 2022 roku i innych problemów z zakresu ubezpieczen społecznych.

 

 

 

 

 

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia ze zmian w zasiłkach i ubezpieczeniach społecznych, jakie zaszły w 2022 roku, w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

Moduł 1. Podstawy zmian w zasiłkach od stycznia 2022 roku, okres obowiązywania.
Moduł 2. Nowe zasady obowiązujące w zakresie rozliczenia w zasiłkach z ubezpieczenia chorobowego:

 • Ustalanie podstawy wypłaty zasiłków,
 • Zmiany w zakresie zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
 • Krótszy okres zasiłku chorobowego przypadającego po ustaniu ubezpieczenia
 • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia
 • Nowa wysokość zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu- zasady ustalania i przyznawania. 
 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, w jakich przypadkach czyli zasiłek macierzyński także w razie śmierci pracodawcy. 
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,

Moduł 3. Obowiązek pracodawcy w zakresie dostarczenia do ZUS niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Moduł 4. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty
Moduł 5. Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym i możliwościach ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego:

 • Uproszczone zasady ustalania podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom 
 • Warunki korzystania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
 • Kogo można zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego –krąg ubezpieczonych mogących skorzystać z ubezpieczenia;
 • Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia oraz okres objęcia ubezpieczeniem,
 • Zmiana możliwości ubiegania się o świadczenia (zasiłki) z ubezpieczenia chorobowego,
 • Zaleganie z opłacaniem składek ZUS, a ubieganie się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. 

Moduł 6. Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego

 • Okres przez który świadczenie przysługuje, 
 • Wysokość świadczenia, 
 • Podstawa wymiaru świadczenia oraz zasady jej waloryzacji.

Moduł 7. Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych:

 • Katalog osób, które korzystać z dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych,
 • Zasady obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi,
 • Zmiany w ustawaniu tytułu i ich konsekwencje dla ubezpieczonych.

Moduł 8. Zasiłek macierzyński.

 • Prawo do zasiłku i okres przysługiwania
 • Wysokość
 • Niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku 
 • Obliczenie podstawy wymiaru

Moduł 9. Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania. 
Moduł 10. Dokumentowania uprawnień do świadczeń chorobowych, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA.

 • Przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
 • Obowiązki płatników nie posiadających profilu płatnika składek.

Moduł 11. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich.
Moduł 12. Inne zmiany dot. ubezpieczeń społecznych.
Moduł 13. Pytania uczestników, kazusy.

Metody pracy:

 • prezentacja multimedialna,
 • dyskusja, 
 • case study.