Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego. Podstawowym narzędziem służącym osiąganiu tych celów będzie prezentowana na szkoleniu metodyka – standard zarządzania projektami PMI – PMBOK Guide stworzona na bazie dobrych praktyk po analizie wielu projektów, zarówno tych, które zakończyły się sukcesem jak i tych, które zakończyły się porażką. Metodyka ta, prezentuje brytyjskie podejście do Zarządzania Projektami. Uczestnikom szkolenia zostanie ona przedstawiona z uwzględnieniem polskiej specyfiki oraz wymogów określonych regulacjami Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • Czym jest projekt, na czym polegają jego cechy charakterystyczne i co z tego wynika dla praktyki realizacyjnej?
 • Co jest najistotniejsze w zarządzaniu projektem?
 • Czym jest i na czym polega standard PMI?
 • Jak wykorzystywać w praktyce obszary wiedzy i grupy procesów standardu, PMI?
 • Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu?
 • Za pomocą, jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych?
 • Z czego wynikają kłopoty i porażki projektów?
 • Jak stosować standard PMI w projektach typu soft i hard?
 • Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne?
 • Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu?
 • Jak wykorzystywać standard PMI w połączeniu z standardami wymaganymi przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej?

Oficjalny podręcznik PMBOK Guide Third Edition 2006, jest bardzo obszerny (417 stron A4) jest napisany w sposób zrozumiały, choć mocno sformalizowany, dlatego może sporo „namieszać” i wywołać sporą dozę frustracji. Dlatego uczestnicy szkolenia otrzymają 120 stronicowy Skrypt Szkoleniowy, opracowany z uwzględnieniem specyfiki warunków realizacji projektów w Polsce i wymogów EU, który ( mamy taką nadzieję) w sposób jasny i funkcjonalny pomoże w praktycznym wykorzystywaniu tego standardu - metodyki w realizowanych w przyszłości projektach, przez biorących udział w szkoleniu.

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami z zastosowaniem metodyki – standardu PMI, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy. Poznanie technik definiowania celów, zakresu, kosztów projektu i umiejętności ich wykorzystania w praktyce w powiązaniu z wiedza o zarządzaniu projektami. Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu. Kolejną korzyścią z poznania i stosowania PMI w firmie, instytucji, organizacji jest z promowanie efektywności działania, z nastawieniem na uzyskane wyniki.

Efektem szkolenia będzie:

 • Poznanie dobrych praktyk zarządzania projektami za pomocą PMI (porównanie standardów)
 • Opanowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami w odniesieniu do metodyki PMI
 • Zdobycie umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi wspierających zarządzanie projektami; Poznanie metodyki PMI w zastosowaniach praktycznych.

Uczestnik po szkoleniu powinien umieć między innymi:

 • potrafić założyć nowy projekt,
 • zdefiniować fazy, działania, zadania oraz kamienie milowe projektu,
 • dopasowywać cele i założenia projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu,
 • opracowywać strukturę podziału pracy,
 • stawiać realistyczne, wymierne cele i zapewniać pozytywne efekty,
 • szacować koszty i terminy przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik,
 • opracowywać i wdrażać niezawodny system kontroli projektu,
 • zdefiniować zależności pomiędzy zadaniami;
 • ustalać harmonogram realizacji zadań,
 • zdefiniować ścieżkę bazową i krytyczną projektu,
 • zdefiniować zasoby projektu oraz przyporządkować dla nich zadania,
 • rozliczyć projekt.

Celem praktycznym szkolenia jest prezentacja zsynchronizowanego systemu zarządzania ryzykiem uwzględniającego model organizacyjny zapewniający hierarchicznie uporządkowany i drożny przepływ informacji od Zarządu Grupy kapitałowej do realizatorów w jednostkach biznesowych w relacjach zwrotnych. Przygotowanie zaplecza kadrowego do wdrożenia standardów zarządzania ryzykiem, oceny, monitoringu i rozliczania końcowego osiągniętych efektów. Zostanie to przedstawione w ścisłym związku ze specyfiką branży, przy uwzględnieniu w sposób kompleksowy cech charakterystycznych poszczególnych obszarów działania. Dotyczy to w szczególności ich pozycji i warunków funkcjonowania na rynku usług outsourcingowych oraz specyfiki prawnej, organizacyjnej i finansowej.


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z efektywnego zarządzania projektami w oparciu o PMI-PMBOK w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Zarządzanie projektami – moda, czy konieczność?
 2. Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek
 3. Podstawowe definicje zarządzania projektami (przedsięwzięciami)
 4. Charakterystyka i definicja projektu i klasyfikacja i rodzaje projektów; przykłady
 5. Podstawy zarządzania projektami i ograniczenia projektu
 6. Uwarunkowania „Trójkąta projektu”
 7. Ćwiczenie: modyfikowanie „Trójkąta projektu”
 8. Obszary zarządzania projektami – krótka charakterystyka
 9. Procesy w PMI – przegląd wprowadzający
 10. Ćwiczenie: Cel główny i cele pośrednie projektu
 11. Analiza projektu – podejście PMI na tle innych standardów - przedstawienie - porównanie standardów
 12. Identyfikacja najczęstszych źródeł sukcesów i porażek projektów
 13. Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe Metoda matrycy logicznej – relacje z PMI oraz wnioski dla projektów UE
 14. Drzewo problemów i drzewo celów
 15. Cykl życia projektu wg PMI - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze
 16. Ćwiczenie: Identyfikacja cykli projektu na omówionym projekcie: „Metoda sześciu kapeluszy”
 17. Wpływ otoczenia na projekt – interesariusze, udziałowcy, konkurencja
 18. Środowisko klient - dostawca
 19. Struktura organizacyjna projektu a struktura organizacyjna firmy – pola synergii i pola konfliktów. Zespół Zarządzania Projektem – podstawowe reguły budowy zespołu zarządzania projektem
 20. Rola i zadania kierownika projektu – porównanie standardów sytuacji w różnych kulturach organizacyjnych firm
 21. Pozycja kierownika projektu w strukturze organizacyjnej
 22. Kwalifikacje i cechy kierownika projektu
 23. Określenie ról w projekcie
 24. Konstruowanie Zespołu Zarządzania Projektem – fazy „dojrzałości zespołu, pułapki i najczęstsze błędy
 25. Statut zespołu – rozwiązania standardowe i ich modyfikacje
 26. Test: Podatność na działania manipulacyjne
 27. Style zarządzania Zespołem - role grupowe
 28. Cykl życia zespołu
 29. Ćwiczenie: Metoda Delficka
 30. Strukturalizacja przedsięwzięcia: definiowanie celów - produktów projektu
 31. Opisy Produktów – studium przypadku ( projekty twarde i miękkie)
 32. Ćwiczenie: Karta Projektu
 33. Procesy planowania i realizacji projektu
 34. Zarządzanie zakresem projektu – WBS
 35. Ćwiczenie: studium przypadku WBS
 36. Zarządzanie zamówieniami w projekcie
 37. Plan Komunikacji – zasady, procedury, problemy
 38. Adaptowany Test Kilmana – współdziałanie w zespole projektowym
 39. Zarządzanie kosztem projektu
 40. Szacowanie kosztów, budżetowanie, kontrola
 41. Koszty bezpośrednie i pośrednie
 42. Analiza opłacalności inwestycji w odniesieniu do uzasadnienia biznesowego
 43. Wartość zaplanowana Planned Value - PV
 44. Metoda wartości wypracowana Earned Value – EV
 45. Koszt rzeczywisty Actual Costs – AC
 46. Szacowany koszt do ukończenia Estimate to Complete ETC
 47. Ćwiczenie: obliczanie wartości wypracowanej
 48. Zarządzanie czasem projektu
 49. Monitorowanie projektu
 50. Harmonogramowanie projektu - kontrola harmonogramu – kompresja
 51. Model harmonogramu
 52. Wykres Gantta
 53. Diagram sieciowy
 54. Ścieżka krytyczna – Critical Path Method
 55. Odchylenie od planu bazowego
 56. Zintegrowana kontrola zmian
 57. Ćwiczenie: metodyka zmiany
 58. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 59. Definicja i wartościowanie ryzyka – metody analizy ilościowej i jakościowej- Planowanie ryzyka - Identyfikacja i analiza ryzyka- Planowanie reakcji na ryzyko- Monitorowanie ryzyka
 60. Ćwiczenie: klasyfikacja i szacowanie ryzyka
 61. Test: skłonność do ryzyka
 62. Zamykanie Projektu - fazy procesu zamykania projektu
 63. Bezpieczne zamknięcie - Raport końcowy projektu - Raporty doświadczeń - Przegląd oceniający projekt - Działania następcze - Plany wycofania
 64. Skonsolidowanie wiedzy o metodyce – standardzie PMI
 65. Podsumowanie szkolenia – wnioski do dalszej pracy

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów. Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji PowerPoint z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.