Jednym z warunków do sukcesu w tym zakresie jest zdobycie wiedzy o metodach zarządzania projektami i umiejętności praktycznego działania w stosowaniu własnej metodyki, pozwalającej skutecznie realizować projekty.

Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie obszar wiedzy, a w szczególności: zarządzanie integracją (reguły realizacji projektu, nadzór nad zmianami w planie, zarządzanie zakresem (identyfikacja, rozdział, kontrola i weryfikacja). Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami: zarządzania czasem (zależności, terminowość, kolejność, spójność działań), zarządzania kosztami (kontrola realizacji budżetu - podejście procesowe), zarządzanie jakością (walidacja dostaw, przeglądy projektu). Omówione zostaną i przećwiczone na bazie studiów przypadków metody i procedury: zarządzania zasobami ludzkimi (pozyskiwanie zasobów, rozwój kompetencji, zarządzanie relacjami) , zarządzania komunikacją i ryzykiem -podejście procesowe.

Przedstawione podczas tego szkolenia techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego.

Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • Czym jest projekt, na czym polegają jego cechy charakterystyczne i co z tego wynika dla praktyki realizacyjnej?
 • Co jest najistotniejsze w zarządzaniu projektem?
 • Czym są i na czym polegają standardy zarządzania projektami?
 • Jak wykorzystywać w praktyce wiedzę, dotyczącą procesów biznesowych w projekcie?
 • Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu?,
 • Za pomocą jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych?
 • Z czego wynikają kłopoty i porażki projektów?
 • Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne?
 • Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu?
 • Istota i znaczenie zmiany w organizacji
 • Planowanie i wdrażanie zmian
 • Zarządzanie zmianą organizacji
 • Komunikacja w procesie zmian
 • Zarządzanie reakcjami na zmianę w organizacji

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

1. Zarządzanie projektem

 • Co to jest zarządzanie projektem – wprowadzenie

 • Cykl życia projektu

 • Budowanie zespołu wg koncepcji ról zespołowych

(ćwiczenie zespołowe: „Konstruktor”, kwestionariusz indywidualny)

 • Współpraca w zespole projektowym

 • Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań

 • Agile – „zwinne” zarządzanie projektem

 • Tworzenie harmonogramów i struktury podziału prac (WBS)

(ćwiczenie zespołowe: „Moje wesele”)

 

 • Kamienie milowe

 • Pakiety pracy

 • Zarządzanie zmianą w projekcie

  • Co motywuje ludzi w zmianie

(kwestionariusz indywidualny)


2. Komunikacja w zespole projektowym

 • Umiejętności społeczne menedżera projektu

  • Przywództwo

  • Motywowanie zespołu

  • Umiejętności komunikacyjne (sztuka dyskusji, udzielanie informacji zwrotnej)

(ćwiczenie w grupach: „Krzyżówka”)

 • Techniki komunikacyjne przy wypracowywaniu nowych pomysłów

  • Burza mózgów

  • Wypracowywanie nowych rozwiązań

(ćwiczenie: „Burza mózgów”)

 • Płaszczyzny przekazu i źródła konfliktów

  • Koncepcja płaszczyzn von Thuna

  • Sposoby rozwiązywania konfliktów

  • Rola menedżera projektu przy rozwiązywaniu konfliktów

(ćwiczenie w grupach: „Co oni powiedzieli”, case study: „Lucy”)

3.   Aktywne podejście do organizacji pracy w projekcie

 • Organizacja pracy własnej poprzez wyznaczanie priorytetów

 • Sposoby ustalania priorytetów

  • Eisenhower

  • Metoda ABC

(ćwiczenie w grupach: „List” lub ćwiczenie w grupach: „Menadżer”)

 • Zysk i strata w planowaniu zadań – szacowanie czasu

 • Analiza celów i kontrola ich realizacji

 • Praktyka metody wyznaczania celów – SMART

(Ćwiczenie zespołowe: „Kolorowy ludzik”)

 • Obrany cel a elastyczność w działaniu

 • „Złodzieje czasu” - czynności, sytuacje, które nie sprzyjają efektywnemu zarządzaniu czasem

(ćwiczenie w grupach: „Złodzieje czasu”)

4.   Delegowanie zadań

 • Proces delegowania i jego procedura

(ćwiczenie w parach: „Sympozjum”)

 • Czynniki sukcesu w delegowaniu

 • Elementy, które można delegować

 • Granice delegowania

 • Opory przeciwko delegowaniu

 • Błędy w delegowaniu i sposoby ich przezwyciężania

Metody pracy podczas szkolenia:

 • Ćwiczenia w grupach i całym zespole
 • Kwestionariusze indywidualne
 • Arkusze prac własnej
 • Dyskusje i burze mózgów
 • Case study (studia przypadku)
 • Mini-wykłady trenera
 • Symulacje w parach i podgrupach