Jednym z warunków do sukcesu w tym zakresie jest zdobycie wiedzy o metodach zarządzania projektami i umiejętności praktycznego działania w stosowaniu własnej metodyki, pozwalającej skutecznie realizować projekty.

Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie obszar wiedzy, a w szczególności: zarządzanie integracją (reguły realizacji projektu, nadzór nad zmianami w planie, zarządzanie zakresem (identyfikacja, rozdział, kontrola i weryfikacja). Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami: zarządzania czasem (zależności, terminowość, kolejność, spójność działań), zarządzania kosztami (kontrola realizacji budżetu - podejście procesowe), zarządzanie jakością (walidacja dostaw, przeglądy projektu). Omówione zostaną i przećwiczone na bazie studiów przypadków metody i procedury: zarządzania zasobami ludzkimi (pozyskiwanie zasobów, rozwój kompetencji, zarządzanie relacjami) , zarządzania komunikacją i ryzykiem -podejście procesowe.

Przedstawione podczas tego szkolenia techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego.

 

Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • Czym jest projekt, na czym polegają jego cechy charakterystyczne i co z tego wynika dla praktyki realizacyjnej?
 • Co jest najistotniejsze w zarządzaniu projektem?
 • Czym są i na czym polegają standardy zarządzania projektami?
 • Jak wykorzystywać w praktyce wiedzę, dotyczącą procesów biznesowych w projekcie?
 • Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu?
 • Za pomocą jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych?
 • Z czego wynikają kłopoty i porażki projektów?
 • Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne?
 • Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu?
 • Istota i znaczenie zmiany w organizacji.
 • Planowanie i wdrażanie zmian.
 • Zarządzanie zmianą organizacji.
 • Komunikacja w procesie zmian.
 • Zarządzanie reakcjami na zmianę w organizacji.

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z miękkich umiejętności zarządzania projektem w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Co to jest zarządzanie projektem – wprowadzenie.
 • Cykl życia projektu.
 • Budowanie zespołu wg koncepcji ról zespołowych.
  • ćwiczenie zespołowe: „Konstruktor”, kwestionariusz indywidualny.
 • Współpraca w zespole projektowym.
 • Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań.
 • Agile – „zwinne” zarządzanie projektem.
 • Tworzenie harmonogramów i struktury podziału prac (WBS).
  • ćwiczenie zespołowe: „Moje wesele”.
 • Kamienie milowe.
 • Pakiety pracy.
 • Zarządzanie zmianą w projekcie.
  • Co motywuje ludzi w zmianie?
   • kwestionariusz indywidualny.

MODUŁ II. KOMUNIKACJA W ZESPOLE PROJEKTOWYM

 • Umiejętności społeczne menedżera projektu.
  • Przywództwo.
  • Motywowanie zespołu.
  • Umiejętności komunikacyjne (sztuka dyskusji, udzielanie informacji zwrotnej).
   • ćwiczenie w grupach: „Krzyżówka”.
 • Techniki komunikacyjne przy wypracowywaniu nowych pomysłów.
  • Burza mózgów.
  • Wypracowywanie nowych rozwiązań.
   • ćwiczenie: „Burza mózgów”.
 • Płaszczyzny przekazu i źródła konfliktów.
  • Koncepcja płaszczyzn von Thuna.
  • Sposoby rozwiązywania konfliktów.
  • Rola menedżera projektu przy rozwiązywaniu konfliktów.
   • ćwiczenie w grupach: „Co oni powiedzieli”, case study: „Lucy”.

MODUŁ III. AKTYWNE PODEJŚCIE DO ORGANIZACJI PRACY W PROJEKCIE

 • Organizacja pracy własnej poprzez wyznaczanie priorytetów.
 • Sposoby ustalania priorytetów.
  • Eisenhower.
  • Metoda ABC.
   • ćwiczenie w grupach: „List” lub ćwiczenie w grupach: „Menadżer”.
 • Zysk i strata w planowaniu zadań – szacowanie czasu.
 • Analiza celów i kontrola ich realizacji.
 • Praktyka metody wyznaczania celów – SMART.
  • ćwiczenie zespołowe: „Kolorowy ludzik”.
 • Obrany cel a elastyczność w działaniu.
 • Złodzieje czasu” - czynności, sytuacje, które nie sprzyjają efektywnemu zarządzaniu czasem.
  • ćwiczenie w grupach: „Złodzieje czasu”.

MODUŁ IV. DELEGOWANIE ZADAŃ

 • Proces delegowania i jego procedura.
  • ćwiczenie w parach: „Sympozjum”.
 • Czynniki sukcesu w delegowaniu.
 • Elementy, które można delegować.
 • Granice delegowania.
 • Opory przeciwko delegowaniu.
 • Błędy w delegowaniu i sposoby ich przezwyciężania

Metody pracy podczas szkolenia:

 • ćwiczenia w grupach i całym zespole,
 • kwestionariusze indywidualne,
 • arkusze prac własnej,
 • dyskusje i burze mózgów,
 • case study (studia przypadku),
 • mini-wykłady trenera,
 • symulacje w parach i podgrupach.