Cele szkolenia:
 

 1. Poznanie sposobów, metod i technik niwelowania strat i generowania korzy┼Ťci z zaistnienia sytuacji kryzysowej dla Organizacji gospodarczej
 2. Adekwatne do sytuacji komunikowanie pracownikom aktualnej sytuacji kryzysowej
 3. Os┼éabianie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej w oddzia┼éachi dzia┼éach Organizacji
 4. Powo┼éania sztabu antykryzysowego do kontaktów z pracownikami, dostawcami, instytucjami, klientami i ┼║ród┼éami informacji masowej
 5. Przekazywanie spójnych i w odpowiedniej formie komunikatów informuj─ůcych zatrudnionych o podejmowanych krokach i rozwi─ůzaniach w obliczu kryzysu
 6. Monitorowanie, ocenianie i kontrolowanie skutków ┼éagodzenia kryzysu i nastrojów zatrudnionych w danej organizacji
 7. Kalkulacja ryzyka i rozwi─ůza┼ä z punktu widzenia redukcji skutków kryzysu
 8. Okre┼Ťlenie profilu i cech osobowo┼Ťciowych osób,  które powinny tworzy─ç sztab antykryzysowy
 9. Zapobieganie negatywnym nastrojom i  panice w obliczu kryzysu.Korzy┼Ťci dla Uczestnika szkolenia:
 

 1. Rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci skutecznego komunikowania si─Ö w sytuacji zaistnienia sytuacji kryzysowej zarówno wewn─ůtrz jak i na zewn─ůtrz firmy,
 2. Zapoznanie z metodami radzenia sobie w trudnych rozmowach
 3. Wzmocnienie Uczestników, wykorzystanie ich silnych stron w sytuacji kryzysowej
 4. Wyposa┼╝enie Uczestników szkolenia w narz─Ödzia asertywnego reagowania oraz panowania nad stresem i emocjami w sytuacji kryzysowej

 


PROPOZYCJA HARMONOGRAMU SZKOLENIA:

08:45 - 09:00 - próba logowania 
09:00 - 12:00 - cz─Ö┼Ť─ç I szkolenia
12:00 - 12.45 - przerwa
12:45 - 15:45 - cz─Ö┼Ť─ç II szkolenia
 

 

Czas trwania szkolenia zamkni─Ötego on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkni─Ötego grupowego to ┼éacznie 5-6 godzin w zale┼╝no┼Ťci od tematu szkolenia (z mo┼╝liwo┼Ťci─ů podzia┼éu na sesje). Finalna d┼éugo┼Ť─ç, ilo┼Ť─ç i cz─Östotliwo┼Ť─ç sesji zostan─ů dopasowane do Pa┼ästwa oczekiwa┼ä i mo┼╝liwo┼Ťci.

Terminy sesji uzgadniane s─ů indywidualnie i dopasowane do Pa┼ästwa potrzeb, mo┼╝liwo┼Ťci i oczekiwa┼ä.


Przyk┼éadowy harmonogram: 7 sesji trwaj─ůcych od 1 do 3 godzin, daj─ůcych ┼é─ůcznie 14 godzin szkolenia.

 

Szkolenie to mo┼╝e by─ç równie┼╝ realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegó┼éy opiekuna szkolenia.


Cena szkolenia zamkni─Ötego on-line:

Średnio cena 1 godziny szkolenia grupowego on-line wynosi 290 PLN netto + 23% VAT

Finalna cena szkolenia uzale┼╝niona jest od ┼é─ůcznej liczby uzgodnionych godzin.

 


Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz nasz─ů ofert─Ö szkole┼ä on-line, które s─ů alternatyw─ů dla tradycyjnych szkole┼ä stacjonarnych Ôľ║

MODUŁ I. KRYZYS W ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ

 1. Zarz─ůdzanie kryzysowe – czym jest, a czym nie jest
 2. Obszary zarzadzania kryzysowego
 • Cel
 • Idea Dzia┼éania
 • Metody
 • Uczestnicy
 • Obszar Dzia┼éania
 1. Kryzys, a sytuacja kryzysowa
 2. Kryzys i co dalej…czyli b─ůd┼║ przygotowany!
 3. Gdy ju┼╝ kryzys nast─ůpi┼é…
 4. Najcz─Ö┼Ťciej kryzysy wybuchaj─ů poniewa┼╝…przyczyny kryzysów
   

MODUŁ II. FAZY SYTUACJI KRYZYSOWEJ
 

 1. Faza spokoju
 2. Faza eskalacji
 3. Faza deeskalacji
 4. Kryteria warunkuj─ůce powstanie sytuacji kryzysowej
   

MODUŁ III. KOMUNIKACJA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
 

 1. Komunikacja, a wizerunek i renoma firmy
 2. Rodzaje kryzysu wizerunkowego i komunikacyjnego
 3. Przygotowanie komunikatu o sytuacji kryzysowej i jej skutkach
 4. Obieg informacji wewn─Ötrznej i zewn─Ötrznej
 5. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przekazanie informacji pracownikom na temat sytuacji kryzysowej
 6. Organizacja spotkań sztabu kryzysowego
 7. Organizacja zebrań z pracownikami
 8. Technologia w służbie komunikacji antykryzysowej
 9. Pozytywny PR podczas wyst─ůpie┼ä publicznych – konferencja, wywiady, prasa,
 10. Jak si─Ö przygotowa─ç do wyst─ůpienia na konferencji prasowej – co mówi─ç, a czego nie mówi─ç
 11. Sposoby reagowania na niekorzystne informacje pojawiaj─ůce si─Ö w mediach
 12. Przygotowanie pracowników recepcji i sekretariatu do przekazu informacji o kryzysie i odpowiadaniu na pytania dziennikarzy/osób z zewn─ůtrz firmy – co i jak mówi─ç,
 13. Przygotowanie osoby/osób do kontaktów z mediami,
 14. Pytania i odpowiedzi – w jakim czasie i jak na nie odpowiada─ç?.
 15. Wyst─Öpowanie przed kamer─ů, mikrofonem i notesem dziennikarskim. Autoryzowanie wypowiedzi.
 16. Bariery komunikacyjne i przeciwdziałanie
 17. Techniki aktywnego słuchania i zadawania pytań
   

MODU┼ü IV. ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE KONFERENCJI PRASOWEJ, CZYLI  JAK ZAINTERESOWA─ć MERYTORYCZNYM PRZEKAZEM O KRYZYSIE DZIENNIKARZY
 

 1. Jak zaplanowa─ç spotkanie z dziennikarzami?
 2. Jak przygotować materiały dla dziennikarzy?
 3. Kiedy zorganizowa─ç konferencj─Ö prasow─ů?
 4. Kto powinien si─Ö wypowiada─ç przed mikrofonem i kamerami?
 5. Ukrywa─ç czy nie ukrywa─ç informacje?
 6. W jaki sposób przekazywa─ç informacj─Ö dziennikarzom?
 7. Jak odpowiada─ç na pytania dziennikarzy?
 8. Jak zako┼äczy─ç konferencj─Ö prasow─ů?
 9. Jak zmotywowa─ç dziennikarzy do rzetelnego przekazu informacji odbiorcom?


MODUŁ V. CZAS GOTOWOŚCI

 1. Informacja o zdarzeniu
 2. Zadysponowanie sił/alarmowanie
 3. Inne działania
 4. Ewakuacja/samoewakuacja
 5. Elementy charakteryzuj─ůce zdarzenie kryzysowe
 6. Ocena skuteczno┼Ťci wykorzystania si┼é i ┼Ťrodków w sytuacji kryzysowej
   

MODUŁ VI. PROCES ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
 

 1. Przygotowania
 2. Zdarzenie
 3. Reagowanie
 4. Odtwarzanie – przywrócenie stanu sprzed kryzysu
 5. Struktury zarzadzania kryzysowego – obszar techniczny, administracyjny, komórka zarzadzania kryzysowego, sekcje,
 6. Działania logistyczne w sytuacji kryzysowej
   

MODUŁ VII. PROCEDURY I PROCESY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

MODUŁ VIII. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W SYTUACJI WYSTĄPIENIA KRYZYSU

 1. Moje czynniki stresu
 2. Diagnoza własnego poziomu stresu
 3. Panowanie nad stresem i emocjami – reduktory stresu.
 4. Jakie s─ů moje reduktory stresu?
 5. Antystresory
 6. Zrozumienie własnych reakcji na stres
 7. Techniki relaksacyjne
 8. Panowanie nad emocjami

Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone b─Ödzie w aktywizuj─ůcej formie, która ma na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci z zakresu obj─Ötego szkoleniem.

 1. Mini wyk┼éad  – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnie┼ä.
 2. Metody kszta┼écenia aktywnego: ─çwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:
 • Analiza przypadków
 • Rozpatrywanie przyk┼éadów z do┼Ťwiadcze┼ä uczestników
 • Odgrywanie ról
 • Symulacje
 • Praca w grupach
 • Dyskusja
 • „Burza mózgów”
 • ─ćwiczenia indywidualne
 • Wnioskowanie po ─çwiczeniach