Szkolenie online i stacjonarne z zarządzania w sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwie - cele szkolenia

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie sposobów, metod i technik niwelowania strat i generowania korzyści z zaistnienia sytuacji kryzysowej dla Organizacji gospodarczej
 • Adekwatne do sytuacji komunikowanie pracownikom aktualnej sytuacji kryzysowej
 • Osłabianie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej w oddziałach i działach Organizacji
 • Powołania sztabu antykryzysowego do kontaktów z pracownikami, dostawcami, instytucjami, klientami i źródłami informacji masowej
 • Przekazywanie spójnych i w odpowiedniej formie komunikatów informujących zatrudnionych o podejmowanych krokach i rozwiązaniach w obliczu kryzysu 
   
 • Monitorowanie, ocenianie i kontrolowanie skutków łagodzenia kryzysu i nastrojów zatrudnionych w danej organizacji
 • Kalkulacja ryzyka i rozwiązań z punktu widzenia redukcji skutków kryzysu w organizacji 
 • Określenie profilu i cech osobowościowych osób,  które powinny tworzyć sztab antykryzysowy
 • Zapobieganie negatywnym nastrojom i  panice w obliczu kryzysu.

Szkolenie online i stacjonarne z zarządzania kryzysowego w firmie - co zyskasz?

 1. Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w sytuacji zaistnienia sytuacji kryzysowej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy,
 2. Zapoznanie z metodami radzenia sobie w trudnych rozmowach podczas sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie. 
 3. Wzmocnienie Uczestników, wykorzystanie ich silnych stron w sytuacji kryzysowej
 4. Wyposażenie Uczestników szkolenia w narzędzia asertywnego reagowania oraz panowania nad stresem i emocjami w sytuacji kryzysowej w organizacji

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zarządzania kryzysowego w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego w organizacji - program szkoleniowy

MODUŁ I. KRYZYS W ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ

 1. Zarządzanie kryzysowe – czym jest, a czym nie jest
 2. Obszary zarzadzania kryzysowego
 • Cel
 • Idea Działania
 • Metody
 • Uczestnicy
 • Obszar Działania
 1. Kryzys, a sytuacja kryzysowa
 2. Kryzys i co dalej…czyli bądź przygotowany!
 3. Gdy już kryzys nastąpił…
 4. Najczęściej kryzysy wybuchają ponieważ…przyczyny kryzysów

MODUŁ II. FAZY SYTUACJI KRYZYSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 1. Faza spokoju
 2. Faza eskalacji
 3. Faza deeskalacji
 4. Kryteria warunkujące powstanie sytuacji kryzysowej w firmie

MODUŁ III. KOMUNIKACJA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ W ORGANIZACJI 

 1. Komunikacja, a wizerunek i renoma firmy
 2. Rodzaje kryzysu wizerunkowego i komunikacyjnego
 3. Przygotowanie komunikatu o sytuacji kryzysowej i jej skutkach
 4. Obieg informacji wewnętrznej i zewnętrznej
 5. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przekazanie informacji pracownikom na temat sytuacji kryzysowej
 6. Organizacja spotkań sztabu kryzysowego
 7. Organizacja zebrań z pracownikami
 8. Technologia w służbie komunikacji antykryzysowej
 9. Pozytywny PR podczas wystąpień publicznych – konferencja, wywiady, prasa,
 10. Jak się przygotować do wystąpienia na konferencji prasowej – co mówić, a czego nie mówić
 11. Sposoby reagowania na niekorzystne informacje pojawiające się w mediach
 12. Przygotowanie pracowników recepcji i sekretariatu do przekazu informacji o kryzysie i odpowiadaniu na pytania dziennikarzy/osób z zewnątrz firmy – co i jak mówić,
 13. Przygotowanie osoby/osób do kontaktów z mediami,
 14. Pytania i odpowiedzi – w jakim czasie i jak na nie odpowiadać?.
 15. Występowanie przed kamerą, mikrofonem i notesem dziennikarskim. Autoryzowanie wypowiedzi.
 16. Bariery komunikacyjne i przeciwdziałanie
 17. Techniki aktywnego słuchania i zadawania pytań

MODUŁ IV. ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE KONFERENCJI PRASOWEJ, CZYLI  JAK ZAINTERESOWAĆ MERYTORYCZNYM PRZEKAZEM O KRYZYSIE DZIENNIKARZY

 1. Jak zaplanować spotkanie z dziennikarzami?
 2. Jak przygotować materiały dla dziennikarzy?
 3. Kiedy zorganizować konferencję prasową?
 4. Kto powinien się wypowiadać przed mikrofonem i kamerami?
 5. Ukrywać czy nie ukrywać informacje?
 6. W jaki sposób przekazywać informację dziennikarzom?
 7. Jak odpowiadać na pytania dziennikarzy dotyczące wystąpienia sytuacji kryzysowej w firmie?
 8. Jak zakończyć konferencję prasową?
 9. Jak zmotywować dziennikarzy do rzetelnego przekazu informacji odbiorcom?

MODUŁ V. CZAS GOTOWOŚCI NA WYPADEK WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ W FIRMIE

 1. Informacja o zdarzeniu
 2. Zadysponowanie sił/alarmowanie
 3. Inne działania
 4. Ewakuacja/samoewakuacja
 5. Elementy charakteryzujące zdarzenie kryzysowe
 6. Ocena skuteczności wykorzystania sił i środków w sytuacji kryzysowej

MODUŁ VI. PROCES ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO W ORGANIZACJI

 1. Przygotowania
 2. Zdarzenie
 3. Reagowanie
 4. Odtwarzanie – przywrócenie stanu sprzed kryzysu
 5. Struktury zarzadzania kryzysowego – obszar techniczny, administracyjny, komórka zarzadzania kryzysowego, sekcje,
 6. Działania logistyczne w sytuacji kryzysowej

MODUŁ VII. PROCEDURY I PROCESY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

MODUŁ VIII. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W SYTUACJI WYSTĄPIENIA KRYZYSU

 1. Moje czynniki stresu
 2. Diagnoza własnego poziomu stresu
 3. Panowanie nad stresem i emocjami – reduktory stresu.
 4. Jakie są moje reduktory stresu?
 5. Antystresory
 6. Zrozumienie własnych reakcji na stres
 7. Techniki relaksacyjne
 8. Panowanie nad emocjami

Kurs z zarządzania kryzysowego w firmie - metody szkoleniowe:

Szkolenie z zarządzania kryzysowego w organizacji prowadzone będzie w aktywizującej formie, która ma na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu objętego szkoleniem.

 1. Mini wykład  – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
 2. Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:
 • Analiza przypadków
 • Rozpatrywanie przykładów z doświadczeń uczestników
 • Odgrywanie ról
 • Symulacje
 • Praca w grupach
 • Dyskusja
 • „Burza mózgów”
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Wnioskowanie po ćwiczeniach