Cele szkolenia online z zarządzania zespołem produkcyjnym w czasie pandemii  

Menedżerowie  - dyrektorzy produkcji, kierownicy, mistrzowie, brygadziści nie mogą w obecnej, trudnej  sytuacji odejść od swoich stanowisk i pracować zdalnie w domu. Ich obecność i wykonywane obowiązki są potrzebne i konieczne na hali produkcyjnej dla zachowania ciągłości produkcji. W sytuacji kryzysu związanego z kryzysem pandemii potrzebne są inne niż dotychczas zachowania, sposoby zarządzania,planowania i komunikowania się z ludźmi na hali produkcyjnej. I o tym będziemy rozmawiali podczas webinarium.

To dla nich dedykowane jest to szkolenie jako pole do wymiany wiedzy doświadczeń, wypracowania i sprawdzenia nowych sposobów zarządzania na liniach produkcyjnych w obecnej,  trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

 

Kurs z zarządzania produkcją w czasie pandemii - na jakich zagadnieniach koncentruje się program szkolenia online i stacjonarnego? 

Program szkolenia z zarządzania produkcją koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 1. Szybkie reagowanie na pojawiające się negatywne zjawiska w zarządzaniu ludźmi na hali produkcyjnej
 2. Umiejętne korzystanie z rodzajów władzy przez team liderów, brygadzistów, kierowników i pracowników produkcyjnych
 3. Adekwatne do sytuacji komunikowanie zasad i procedur obowiązujących w zespole produkcyjnym na czas trwającego kryzysu
 4. Wykorzystanie instrumentów redukcji stresu w zespołach produkcyjnych
 5. Jak wpływać na pracowników produkcyjnych, redukujących niepokój i emocje związane z kryzysem
 6. Umiejętne rozwiązywanie konfliktów w zespołach produkcyjnych
 7. W jasny, klarowny i spokojny sposób wyznaczanie celów i zadań pracownikom produkcyjnym
 8. Doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na zmiany  i elastycznego dopasowania się do sytuacji w zespole produkcyjnym
 9. Zapewnienie adekwatnych do sytuacji narzędzi i środków ochrony dróg oddechowych i dezynfekujących skórę rąk na produkcji 
 10. Rozwijanie i wykorzystanie umiejętności liderskich w nowej, trudnej sytuacji kryzysu
 11. Celowa, oparta na faktach i prawdziwa komunikacja aktualnej i zmieniającej się sytuacji w firmie i poza nią
 12. Pokazanie „ludzkiej twarzy” menedżera – empatycznego, wrażliwego, rozumiejącego emocje i niepokój pracowników, a jednocześnie konsekwentnego, sprawiedliwego i dostępnego dla ludzi
 13. Budowanie autorytetu w zespole produkcyjnym w czasach kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa

Do kogo kierujemy szkolenie z zarządzania linią produkcyjną? 

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej na hali produkcyjnej  - dyrektorów produkcji, kierowników produkcji,  mistrzów,  brygadzistow, liderów, team liderów – aktualnych i nowo mianowanych.


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zarządzania zespołami na liniach produkcyjnych w sytuacji kryzysu wywołanego pandemią w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Jak skutecznie zarządzać zespołem produkcyjnym w czasach koronawirusa? Program szkolenia 

MODUŁ I. BUDOWANIE AUTORYTETU – jak przewodzić zespołowi pracowników na hali produkcyjnej

 1. Jak skutecznie zbudować autorytet kierownika budowy wśród podwładnych
 2. W jaki sposób utrzymać autorytet w oczach zespołu – zestaw sprawdzonych zasad, których koniecznie należy przestrzegać i tych, które w wyjątkowych sytuacjach można odpuścić, aby nie wpłynęło to na zmniejszenie autorytetu
 3. Jakie relacje kierownik powinien nawiązywać z pracownikami – gdzie leży granica tzw. „zarządzania z ludzką twarzą”, czy lepiej być kolegą, czy wprowadzać rządy „twardej ręki”?
 4. Czy poczucie humoru pomaga w kierowaniu pracownikami w zespole produkcyjnym, czy może wpłynąć negatywnie na odbiór kierownika przez pracowników?
 5. Autorytet szefa, a wpadki – kiedy przyznać się do błędów, a kiedy lepiej to przemilczeć, by nie stracić autorytetu?

MODUŁ II. KOMUNIKACJA – co robić, żeby pracownicy produkcyjni prawidłowo rozumieli swojego szefa

 1. Zestaw najważniejszych zasad komunikowania się z zespołem – kiedy i w jaki sposób wyrażać swoje oczekiwania, jak przygotować wystąpienie, które zainspiruje pracowników do zwiększenia zaangażowania i wydajności?
 2. Za pomocą jakich sformułowań komunikować złe wiadomości, aby nie demotywować pracowników tylko zmusić ich do lepszej pracy?
 3. Jakim językiem przekazywać polecenia, aby były zrozumiałe i jakich technik wpływu używać, aby skutecznie zaangażować zespół w realizację celów?
 4. Jak prawidłowo przekazywać krytyczną opinię, aby pracownik nie zniechęcił się do swojej pracy i zrozumiał, które rzeczy wymagają poprawy i zaczął pracować lepiej?

MODUŁ III. MOTYWOWANIE I DYSCYPLINOWANIE – inspirujące narzędzia skutecznego kierownika zespołu produkcyjnego

 1. Jakie warunki w firmie i dziale muszą być spełnione, żeby móc skutecznie motywować pracowników produkcyjnych, dlaczego w niektórych przypadkach ani motywowanie ani dyscyplinowanie nie przynoszą efektów?
 2. Przegląd gotowych do wykorzystania motywatorów finansowych i pozapłacowych pod kątem ich skuteczności w zależności od typu osobowości pracownika, po jakim czasie warto sprawdzać moc motywacyjną poszczególnych narzędzi?
 3. Jak na pracowników produkcyjnych wpływają alternatywne sposoby motywowania takie jak np. rywalizacja, jakie zagrożenia mogą się wiązać z ich stosowaniem i od czego warto uzależniać decyzję o ich wprowadzeniu?
 4. W jakich sytuacjach koniecznie należy sięgnąć po środki dyscyplinujące pracowników, które z nich mają największą skuteczność?

MODUŁ IV. KONFLIKTY – Przyczyny konfliktów, rodzaje i sposoby kierowania konfliktem w zespole produkcyjnym

 1. Najczęściej występujące konflikty na placu budowy, ich przyczyny
 2. Sposoby kierowania konfliktem w zespole produkcyjnym – przykłady, zyski i straty, mediacje, negocjacje, procedury postepowania
 3. Rzeczywista  symulacja konfliktu na hali produkcyjnej i ćwiczenie w jego rozwiązaniu (procedura)
 4. Jak można wykorzystać konflikt do podniesienia dynamiki pracy i poprawy skuteczności osiągania celów w zespole produkcyjnym

MODUŁ V. DZIELENIE ZADAŃ I OCENA WYNIKÓW – jak właściwie wykorzystać potencjał pracowników produkcyjnych

 1. Sprawdzone sposoby dzięki którym szybko zidentyfikujesz mocne i słabe strony swoich pracowników i efektywnie wykorzystasz ich potencjał w wykonywanych zadaniach
 2. Jak dzielić role w zespole i dopasować zadania do możliwości pracowników, by osiągnąć najlepsze wyniki i uniknąć konfliktów wewnętrznych na produkcji?
 3. Przegląd metod i narzędzi oceny podwładnych za efekty pracy i podejmowane działania – w praktycznym podziale na listy sprawdzające, arkusze wyników oraz scenariusze rozmów kontrolnych, oceniających i podsumowujących rocznych
 4. Nadzorować, czy zaufać? – jaki styl i poziom kontroli stosować w zależności od charakteru pracowników i wykonywanej pracy?  

Jakie metody stosujemy podczas szkolenia online i stacjonarnego z planowania i zarządzania produkcją w czasach pandemii koronawirusa? 

Metody szkoleniowe wykorzystywane podczas szkoleń dla firm produkcyjnych:

 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Symulacje
 • Analiza przypadków
 • „Burza mózgów”
 • Wymiana doświadczeń
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Szkolenie z zarządzania zespołem produkcyjnym w pełni interaktywne i aktywizujące Uczestnika.