CEL:

Doskonalenie umiejętności kierowniczych w sytuacji zmiany, z uwzględnieniem etapów procesu zmiany i różnic osobowościowych jej uczestników

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

1. Proces i geneza zmiany

 • Podłoże zmiany - czynniki wewnętrzne i zewnętrzne

 • Zmiana – szansa czy zagrożenie?

 • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wywołujące zmiany

 • Przebieg procesu zmiany - modele zmian i ich fazy

 • Obszary zmian w organizacji

 • Mechanizmy rządzące zmianą

 • Typologia reakcji na zmianę

2. Psychologiczne aspekty zarządzania zmianą

 • Kondycja psychiczna współczesnego człowieka a reakcja na zmianę

 • Odczucia wobec zmiany i ich przyczyny

 • Orientacja temporalna i kontrola działania

 • Reakcje na zmiany różnych grup pracowników

 • Emocje, stres a postawa wobec zmiany

 • Emocje w relacji szef – podwładny. Stres w pracy menedżera i zarządzanie emocjami w zmianie.

3. Rola i zadania lidera zmiany

 • Przeprowadzenie przez fazy zmiany

 • Kierownik i jego reakcja na zmiany

 • Umiejętności menedżerskie użyteczne w zmianie

 • Wspierająca rola lidera zmiany

 • Zachowania przywódcze – idealny lider zmian

 • Prowadzenie rozmów wspierających z pracownikami

 • Zarządzanie procesem komunikacji

 • Prowadzenie spotkania z zespołem komunikującego zmianę

4. Zarządzania zespołem w zmianie z uwzględnieniem różnic osobowościowych członków zespołu

 • Charakterystyka i wpływ różnic osobowościowych a indywidualne reakcje na zmianę w poszczególnych fazach

 • Wpływ typologii zachowań na sposób komunikowania, motywowania i delegowania zadań.

 • Wywieranie wpływu przy angażowaniu pracowników do zmian - motywowanie i inspirowanie w zmianie

 • Pobudzanie ludzi w procesie zmiany do stałego ulepszania działalności

 • Dbanie o dyscyplinę wdrażania zmiany, versus tłumienie kreatywności

 • Angażowanie pracowników w procesie zmian

 • Opór jako siła napędowa zmiany

 • Przełożenie negatywów na pozytywy

 • Techniki przezwyciężania oporu pracowników

 • Błędy w zarządzaniu zmianą

5. Trudne rozmowy kierownika z pracownikami

 • Komunikowanie zmian zespołowi i przekazywanie trudnych decyzji podwładnym.

 • Złota zasada rozmowy

 • Zasady otwartego komunikowania zmian

 • Rola poszczególnych pracowników w kontekście zmiany (oponenci, agenci itd.)

 • Wprzęgniecie poszczególnych typów osób w proces zmiany

 • Emocje ludzi w procesie zmiany

 • Komunikacja zamieniająca negatywy na pozytyw, wyrażenia wywierające wpływ

 • Udzielanie informacji zwrotnej jako element motywujący w zmianie - konstruktywna krytyka, pochwala, rozmowa korygująca.

 • Postawa asertywna w trudnych sytuacjach wywołanych zmianą

 • Reakcja na krytykę – radzenie sobie z obiekcjami, wątpliwościami i zastrzeżeniami

 

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenia odbywają się głownie w formie warsztatowej z takimi metodami jak: wykład interaktywny, ćwiczenia indywidulane, ćwiczenia w grupach zadaniowych, dyskusja, wykorzystanie kwestionariuszy, case study, case method – opisy sytuacyjne i studium przypadku, elementy coachingowe – wykorzystanie metodologii GROW, burza mózgów.