Tworzenie analizy finansowej i studium wykonalności  - szkolenie online i stacjonarne


Cele i korzyści szkolenia: 
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom metod opracowania części finansowej skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego studium wykonalności.  









 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z tworzenia analizy finansowej i studium wykonalności w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.https://iok.nawigator-nieruchomosci.pl/content/InetObsKontr/login


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. ANALIZA WSKAŹNIKOWA, INTERPRETACJA DANYCH DOTYCZĄCYCH ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ W OCENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI

 1. Istota analizy wskaźnikowej
 2. Wskaźniki rentowności
 3. Wskaźniki płynności
 4. Wskaźniki zadłużenia

MODUŁ II. KLUCZOWE POZYCJE I WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI

 1. Weryfikacja form prognozy finansowej
 2. Prognoza bilansu
 3. Przewidywany wynik rachunku zysków i strat
 4. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
 5. Narzędzia oceny wiarygodności prognozy
 6. Poziom rentowności zysków
 7. Ciągłość wskaźników finansowych
 8. Analiza scenariuszy

MODUŁ III. ZASADY KONSTRUOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI

 1. Rola studium wykonalności w procesie ubiegania się o fundusze
 2. Ogólne zasady przygotowania projektu
 3. Przedstawienie podstawowej struktury studium wykonalności i omówienie kluczowych punktów:
 • Analiza otoczenia projektu
 • Analiza dokumentów strategicznych
 • Zidentyfikowane problemy i logika interwencji
 • Analiza techniczna i technologiczna inwestycji
 • Wpływ na polityki horyzontalne
 • Analiza popytu
 • Analiza instytucjonalna
 • Analiza finansowa
 • Analiza ekonomiczno - społeczna
 • Analiza wrażliwości i ryzyka

MODUŁ IV. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 1. Praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych elementów Studium
 2. Logika interwencji - matryca logiczna
 3. Analiza finansowa projektów
 4. Budowanie projekcji przepływów pieniężnych
 5. Płynność finansowa inwestycji
 6. Wskaźnik luki finansowej
 7. Określanie finansowej efektywności inwestycji
 8. Analiza ekonomiczna projektów
 9. Efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu
 10. Określenie i przedstawienie w mierzalnej formie korzyści społecznych
 11. Analiza kosztów i korzyści
 12. Analiza wrażliwości i ryzyka projektu
 13. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu studiów wykonalności

Metody pracy podczas szkolenia:

 • Dyskusja moderowana
 • Ćwiczenia
 • Analiza przypadków
 • Wykład