Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE to trudne zadanie – jak sobie z tym poradzić i jak przygotować się do nowych obowiązków w zakresie realizacji zamówień publicznych, w sytuacji planowania realizacji projektu, tak żeby rozliczyć go z sukcesem i bez korekt? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiedzą się słuchacze na tym ciekawym i potrzebnym teraz szkoleniu.

Uwaga !

Urząd Zamówień Publicznych opublikował  komunikat m.in. w  sprawie możliwych  dla użytkowników ustawy konsekwencji zaistniałego opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE  do porządku krajowego.  Skutkiem  bowiem takiego  stanu rzeczy jest to, iż uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw - w odniesieniu do  postępowań o tzw. progu unijnym - wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. – niektóre przepisy nowej dyrektywy klasycznej i sektorowej stosuje się bezpośrednio.

W związku z tym, informujemy, iż programy naszych szkoleń będą na bieżąco aktualizowane. Ponadto,  co najistotniejsze ich realizacja będzie zawsze uwzględniać aktualny stan prawny lub odpowiednio zapowiedź zmian - tak żeby odpowiednio przygotować uczestników do zmian w Prawie zamówień publicznych a także pomóc im w realizacji zamówień teraz w kontekście tej skomplikowanej sytuacji prawnej, gdzie część przepisów nowych dyrektyw obowiązuje bezpośrednio.

Uczestnicy szkolenia:

 • dowiedzą się: jak prawidłowo realizować poszczególne etapy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - minimalizując ryzyko kar i korekt finansowych,
 • dowiedzą się jak prawidłowo interpretować dokument pod nazwą „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE ,
 • dowiedzą się jak uczestniczyć w postępowaniu kontrolnym, zakwestionować wyniki kontroli, kiedy i na jakim etapie postępowania kontrolnego – co zainteresuje szczególnie Beneficjentów, którzy realizują już projekty i obawiają się korekty finansowej,
 • doskonalą umiejętności potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co przyczyni się do zminimalizowania błędów w tym zakresie, zmniejszy ryzyko korekt i kar  nakładanych przez instytucje  kontrolne,
 • zostaną zaopatrzeni w praktyczne wskazówki jak prawidłowo dokumentować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności z uwzględnieniem zapisów koniecznych przy realizacji postępowania z  projektu współfinansowanego ze środków UE,
 • otrzymają ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

I. Wstęp i problemy podstawowe:

 1. Status dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”:
  • wystąpienie szkody a nałożenie korekty finansowej,
  • wystąpienie szkody realnej w świetle systemu nakładania korekt finansowych,
  • wystąpienie szkody potencjalnej w świetle systemu nakładania korekt finansowych,
  • wystąpienie szkody a zmniejszenie wartości wydatków poprzez naruszenie prawa zamówień publicznych.
 2. Zasada pierwszeństwa stosowania metody dyferencyjnej nad metodą wskaźnikową:
  • istota zasady,
  • praktyka nakładania korekt finansowych i jej konsekwencje.
 3. Ustalenie wysokości korekty finansowej metodą dyferencyjną:
  • istota ustalenia wartości korekty metodą deferencyjną,
  • praktyczne aspekty ustalania wysokości korekty metodą dyferencyjną.
 4. Ustalenie wysokości korekty finansowej metodą wskaźnikową:
  • wzór obliczania wartości korekty finansowej metodą wskaźnikową,
  • praktyczne wątpliwości przy ustalaniu wartości korekty wzorem obliczania wartości, korekty finansowej metodą wskaźnikową,
  • taryfikator naruszeń, jego systematyka i katalog naruszeń,
  • brak klasyfikacji naruszenia w taryfikatorze.
 5. Aspekt nakładania kilku korekt finansowych za naruszenia w toku przeprowadzania jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  • Odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wydatkowanych.
 6. Procedura odwoławcza:
  • Instytucja wykluczenia z możliwości otrzymania środków,
  • Zwrot środków a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

II. Błędy, naruszenia przepisów, kary i praktyczna interpretacja przepisów:

 1. Kary za niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub przekazania do UOPWE,
 2. Kary za niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w BZP lub przekazania do UOPWE,
 3. Kary za naruszenie przepisów w zakresie obowiązków związanych z udostępnieniem siwz,
 4. Kary za naruszenie przepisów w zakresie ustalania krótszych niż ustawowe terminów,
 5. Kary za naruszenie przepisów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
 6. Kary za nieuprawnione zastosowanie trybu zapytania o cenę,
 7. Kary za nieuprawnione zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki,
 8. Kary za nieuprawnione udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających,
 9. Kary za błędy w ogłoszeniu o zamówieniu,
 10. Kary za brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert,
 11. Kary za niedopełnienie obowiązków w udzielaniu informacji dodatkowych,
 12. Kary za niewłaściwe zastosowanie kryteriów oceny ofert,
 13. Kary za nieuzasadnione zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 14. Kary za naruszenie przepisów w zakresie określania sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 15. Kary za naruszenie przepisów w zakresie żądania dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 16. Kary za ograniczanie kręgu potencjalnych oferentów,
 17. Kary za prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty,
 18. Kary za naruszenie przepisów w zakresie obowiązków informacyjnych Zamawiającego,
 19. Kary za naruszenie przepisów w zakresie terminu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 20. Kary za naruszenie przepisów w zakresie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego Przykłady/ analiza wyników kontroli/ minimalizowanie ryzyka nałożenia kary

III. Procedura odwoływania się od wyników kontroli.
IV. Formy i tryb składania wyjaśnień Instytucjom Kontrolnym.

Przykłady/ analiza konkretnych przykładów/ minimalizowanie ryzyka nałożenia kary
V. Podsumowanie tematu szkolenia

 1. Podsumowanie tematu poprzez omówienie Arkusza Oceny Postępowania/przydatnego narzędzia audytora- do badania prawidłowości przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - w celu zminimalizowania ryzyka korekty finansowej przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.
 2. Dyskusja

UWAGA! 

Uczestnikom  szkolenia gwarantujemy  wyczerpujące temat,  ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe!

 • prezentacja
 • wykład
 • analiza przypadku