Szkolenie online Leadership, czyli skuteczny przywódca - narzędzia współczesnego przywództwa i motywowania pracowników. Co zyskasz?

 

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia dla liderów zespołu nabędą po jego zakończeniu:

 • nauka wykorzystywania cech lidera w zarządzaniu zespołem
 • rozwój kompetencji pozwalających na nadzór nad realizacją ustaleń/ celów/ zadań
 • poznanie narzędzi udzielania motywującej krytycznej informacji zwrotnej
 • rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie umiejętności i potencjału pracowników
 • umiejętne diagnozowanie potrzeb i oczekiwania podwładnych
 • umiejętność dostosowywania działań motywacyjnych do poziomu rozwoju pracowników
 • tworzenie i stosowanie narzędzi motywacyjnych
 • odpowiednia i efektywna komunikacja z pracownikami
 • uświadomienie sobie znaczenia roli lidera w motywowaniu podwładnych

Czas trwania szkolenia zamkniętego on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łacznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

 

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Szkolenie online z przywództwa Leadership, czyli skuteczny przywódca - narzędzia współczesnego przywództwa i motywowania pracowników. Program szkolenia:

MODUŁ I. KOMPETENCJE KIEROWNICZE W ZARZĄDZANIU PRACOWNIKAMI

 1.     Mity i fakty bycia kierownikiem
 2.     Menedżer czy lider – określanie własnej roli
 3.     Bycia liderem można się nauczyć – lider skuteczny/ lider nieskuteczny
 4.     Co to są kompetencje – zestaw kompetencji menedżerskich – ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych
 5.     Postawa – jako główny element sukcesu lidera

MODUŁ II. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH

 1.     Rozpoznanie własnego stylu zarządzania i jego wpływ na efekty pracy (test indywidualny)
 2.     Czy istnieje idealny styl zarządzania – analiza przypadku
 3.     Wpływ lidera na kształtowanie postaw pracowników
 4.     Główne modele zachowań wpływających na sukces i skuteczność w zarządzaniu zespołem (budowanie autorytetu w zespole)
 5.     znajomość firmy – świadomość misji, wizji i celu przedsiębiorstwa
 6.     pewność siebie i poczucie własnej wartości
 7.     budowanie zaufania i wiarygodność
 8.     zarażanie entuzjazmem
 9.     znajomość ludzi
 10.     MBO (Zarządzanie przez Cele) czyli zgodnie z zasadą SMART
 11.     delegowanie zadań - korzyści
 12.     komunikacja werbalna – dogadywanie się i unikanie nieporozumień
 13.     komunikacja niewerbalna – mowa ciała, wizerunek profesjonalisty

MODUŁ III. MOTYWACJA – KLUCZ DO EFEKTYWNOŚCI

 1.     Co motywuje współczesnych pracowników i jak to wykorzystać
 2.     Czy każdego pracownika motywuje to samo, od czego to zależy
 3.     Piramida potrzeb motywacyjnych wg Maslowa a jej wpływ na motywację pracowników
 4.     Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników – przyczyny
 5.     Zmiana – źródło spadku motywacji pracowników – jak nią zarządzać
 6.     W poszukiwaniu narzędzi motywacji – narzędzia „materialne” i „niematerialne”

MODUŁ IV. BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKA

 1.     Rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących pracownika do pracy
 2.     Motywowanie przez dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników – model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda
 3.     Zarządzanie i motywowanie przez trening, doradztwo, coaching – umiejętność dopasowania stylu zarządzania do doświadczenia i rodzaju pracownika

MODUŁ V. CZY PIENIĄDZE SĄ SKUTECZNYM SPOSOBEM MOTYWOWANIA

 1.     Rola wynagrodzenia i jego wpływ na wyniki pracownika
 2.     Satysfakcja a motywacja – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta jakość pracy

MODUŁ VI. KIJ CZY MARCHEWKA? TECHNIKI BUDOWANIA MOTYWACJI DO PRACY

 1.       Nagrody:
 • jak i kiedy je stosować
 • nagrody, które motywują najbardziej
 • indywidualne traktowanie
 • o nagrodach, które stają się dla pracownika karą  
 1.        Kary (konstruktywna krytyka):
 • czy należy je stosować i w jaki sposób
 • motywacyjna siła negatywnej informacji zwrotnej – KRYTYKA DODAJĄCA SKRZYDEŁ (autorski Model Konstruktywnego Feedbacku)

MODUŁ VII. PODSUMOWANIE SZKOLENIA ONLINE DLA PRZYWÓDCÓW

 1.  Wnioski na poziomie zespołowym i indywidualnym
 2. Indywidualny plan działań – jaką wiedzę, umiejętności zastosuję w swojej pracy po szkoleniu

Jakie metody stosujemy podczas szkolenia online Leadership - narzędzia współczesnego przywództwa i motywowania pracowników? 

 

Zajęcia szkoleniowe Leadership prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez wykład z prezentacją multimedialną (20%), jak również (80%):

 • pracę w zespołach
 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne - oparte na rzeczywistych przykładach
 • dyskusje na forum grupy, case study
 • kwestionariusze / ankiety