Planowanie strategiczne - szkolenie online i stacjonarnie 

Zarządzanie strategiczne to kluczowy obszar dla rozwoju biznesowego i osiągania sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym świecie. Managerowie odpowiadają za realizację strategii w wybranym obszarze przedsiębiorstwa. Szkolenie pozwala na poznanie skutecznych narzędzi i technik, które pozwolą na skuteczne planowanie i realizowanie celów strategicznych firmy.

Co zyskają uczestnicy szkolenia z zarządzania strategicznego?

Menedżerowie powinni nieustannie podnosić swoje kompetencje poprzez ćwiczenia i szkolenia, aby szybko reagować na zmieniające się warunki na rynku. Doświadczenie oraz praktyczne umiejętności zdobyte na kursach pozwolą odpowiednio zarządzać strategią w odniesieniu do sytuacji w firmie.

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia z myślenia strategicznego nabędą po jego zakończeniu:

 • świadomość w zakresie własnego potencjału osobistego w zakresie myślenia strategicznego i tworzenia strategii biznesowych przedsiębiorstw
 • rozwój umiejętności tworzenia konkurencyjnych strategii w ramach swojej jednostki biznesu oraz całej firmy
 • umiejętność samodzielnego tworzenia planów strategicznych firmy, dzięki narzędziu STRATEGIC TOOL, które Uczestnicy warsztatów otrzymają na własność
 • rozumienie nowoczesnego spojrzenia na planowanie strategiczne i budowę strategii biznesowych – z uwzględnieniem wirtualizacji rynków, globalizacji i rosnących wymagań klientów
 • umiejętność spojrzenia całościowego na zarządzanie firmą – dzięki uczestnictwu w fascynującej symulacji STRATEGIC MANAGEMENT (istota strategii i zarządzania strategicznego)
 • zdolność do kaskadowania celów, powiązania celów i wizji całości firmy z celami i zadaniami poszczególnych działów
 • inspiracje w zakresie sposobów myślenia i działania strategicznego liderów biznesu w Polsce i na świecie (dziesiątki przykładów, koncepcji i gotowych sposobów do wykorzystania)
 • budowanie Strategicznej Karty Wyników dla zaplanowanej strategii zarządzania – z działaniami wdrożeniowymi i ze wskaźnikami KPI
 • wykorzystanie na co dzień wielu narzędzi analiz strategicznych, planów i wdrożeń strategicznych – na warsztatach analizować będziemy przykłady konkretnych produktów i wyzwań biznesowych Uczestników szkolenia z planowania i myślenia strategicznego (mikro-konsulting)

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Zarządzanie, myślenie,  planowanie strategiczne - szczegółowy program szkolenia

Przemyślany program szkolenia pozwoli na zdobycie wiedzy, jak identyfikować cele strategiczne, analizować otoczenie biznesowe oraz wskazywać kluczowe czynniki sukcesu. To kurs dla menedżerów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i zapewnić lepszą jakość pracy w zespołach. 

I. WPROWADZENIE DO TWORZENIA STRATEGII BIZNESOWYCH – ATRIUM WARSZATU STRATEGICZNEGO

1    Wprowadzająca gra szkoleniowa BUSINESS IDEAS – inspirujące przykłady strategii
i działań liderów światowego biznesu i twórców strategii

2    Strategia zarządzania, taktyka, cele, analiza strategiczna, wizja działania, myślenie strategiczne – czym są te narzędzia, jak je rozumieć i wykorzystywać

3    Strategia 2.0 – jak zmienił się świat budowania strategii biznesowych pod koniec drugiej dekady XXI wieku – najnowsze trendy (na przykładach)

II. WARSZTAT STRATEGA W AKCJI – SYMULACJA RYNKOWA „STRATEGIC MANAGEMENT”

1    Podział na rywalizujące ze sobą zespoły i poznanie zasad gry

2    Audyt strategiczny i opracowanie (planowanie) strategii działania biznesowego na rynku

 •    narada strategiczna (symulacja pracy zarządu firmy)
 •    kierunki działania i inwestycje (rola działów rozwoju i inwestycji)
 •    budżetowanie (znaczenie zaangażowania działów finansów oraz sprzedaży i marketingu)

3 Realizacja strategii biznesowej w praktyce

 •     decyzja o kierunkach działań marketingowych i sprzedażowych
 •     zdobywanie kontraktów na rynku (rola sprzedaży i obsługi klienta w procesie zarządzania strategicznego)
 •     planowanie realizacji zleceń (produkcja i logistyka)

4  Wdrażanie, kontrola i raportowanie wyników

 •   raportowanie operacyjne (zasoby – także ludzkie i optymalizacja kosztów)
 •   raportowanie finansowe (rachunek wyników – rola księgowości i controllingu)
 •   raportowanie strategiczne (poznanie kluczowych wskaźników na tle konkurencji)

5 Działanie w warunkach zmiennego otoczenia (istota zarządzania strategicznego - planowanie scenariuszowe)

 •     wykorzystanie informacji z wielu źródeł do podejmowania decyzji
 •     konflikt celów – sukces działu i jednostki biznesu a sukces całej firmy
 •     sztuka wykorzystywania okazji rynkowych i zarządzania ryzykiem

6  Poznanie wyników symulacji, najważniejszych wniosków, zdobytych doświadczeń –
    omówienie czynników wpływających w praktyce na sukces firmy

III. PLAN STRATEGICZNY – BUDOWA FUNDAMENTÓW SUKCESU FIRMY

1    Etapy planowania strategii w praktyce – na podstawie żywych doświadczeń z symulacji

    STRATEGIC MANAGEMENT

2    Poznajemy narzędzie STRATEGIC TOOL – z jakich części składa się plan tworzenia strategii firmy, jej oddziałów i działów

3    Audyt strategiczny w praktyce – jak analizować zasoby, rynek, czynniki zewnętrzne, portfel produktów i usług oraz tworzyć opcje strategiczne na bazie okazji biznesowych

4    Strategia rozwoju w praktyce – działania w płaszczyźnie produkt-rynek

5    Strategie działów, oddziałów i jednostek biznesowych – tworzenie sposobów wyróżnienia się na tle konkurencji

IV. WDRAŻANIE I KONTROLA REALIZACJI STRATEGII FIRMY – CZYLI JAK SPRAWIĆ, BY STWORZONY PLAN WCIELIĆ W ŻYCIE

1    Zapewnienie zasobów do wdrażania strategii oraz zaangażowanie zespołu w jego wdrażanie – jak wykorzystać indywidualny potencjał (ciekawy test ról w zespole)

2    Kaskadowanie celów i zadań – wraz z przypisaniem wskaźników kontrolnych (KPI), wzajemne rozplanowanie projektów (mapa strategii)

3    Kontrola realizacji planu, planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym i inspirujące metody bieżących działań w kierunku utrzymania kierunku działania i zaplanowanych strategii

V. BEST I WORST PRACTICES PLANOWANIA I WDRAŻANIA STRATEGII BIZNESOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW

1    Rola stałości i konsekwencji w realizowanych działaniach – przykłady liderów rynku oraz przegranych w tym zakresie

2    Zarządzanie okazjami i możliwościami rynkowymi oraz szybkie reagowanie w sytuacji przełomowych ryzyk – przykłady best i worst practices

3    Słynne prawa i zasady praktyków biznesu w zakresie budowania oraz wdrażania strategii

VI. PODSUMOWANIE SZKOLENIA Z PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

1. Wnioski dla firm – uczestników warsztatów i indywidualne

2. Indywidualny plan działań – jaką wiedzę, narzędzia i umiejętności zastosuję w swojej pracy po
    szkoleniu

Jakie metody wykorzystujemy podczas szkolenia z myślenia i zarządzania strategicznego?

Zajęcia, pozwalające tworzyć spójną strategię, prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:

 • symulacje rynkowe uczące w praktyce zarządzania strategicznego (m.in. złożoną grę symulacyjną STRATEGIC MANAGEMENT) – aż około 50-60% czasu zajęć
 • learning by doing – wzmocnienie wiedzy i umiejętności zdobytej podczas symulacji rynkowych (na przykładach)
  • best practices – inspirujące przykłady strategii biznesowych znanych firm w Polsce i na świecie
  • narzędzie w Excelu (STRATEGIC TOOL) do tworzenia strategii firm – uzupełniane podczas warsztatów m.in. na przykładach z życia Uczestników warsztatów
 • testy diagnozujące własny potencjał i talenty do wykorzystania w budowaniu strategii biznesowej firmy
 • wykład z prezentacją multimedialną – zaledwie 10-15% czasu zajęć (aby lepiej zrozumieć i poznać konkretne narzędzia pomocne w planowaniu i tworzeniu strategii biznesowych)