Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • świadomość w zakresie własnego potencjału osobistego w zakresie myślenia strategicznego i tworzenia strategii
 • rozwój umiejętności tworzenia konkurencyjnych strategii w ramach swojej jednostki biznesu oraz całej firmy
 • umiejętność samodzielnego tworzenia planów strategicznych, dzięki narzędziu STRATEGIC TOOL, które Uczestnicy warsztatów otrzymają na własność
 • rozumienie nowoczesnego spojrzenia na budowę strategii – z uwzględnieniem wirtualizacji rynków, globalizacji i rosnących wymagań klientów
 • umiejętność spojrzenia całościowego na zarządzenie firmą – dzięki uczestnictwu 
  w fascynującej symulacji STRATEGIC MANAGEMENT
 • zdolność do kaskadowania celów, powiązania celów i wizji całości firmy z celami 
  i zadaniami poszczególnych działów
 • inspiracje w zakresie sposobów myślenia i działania strategicznego liderów biznesu 
  w Polsce i na świecie (dziesiątki przykładów i gotowych sposobów do wykorzystania)
 • budowanie Strategicznej Karty Wyników dla zaplanowanej strategii – z działaniami wdrożeniowymi i ze wskaźnikami KPI
 • wykorzystanie na co dzień wielu narzędzi analiz strategicznych, planów i wdrożeń strategicznych – na warsztatach analizować będziemy przykłady konkretnych produktów 
  i wyzwań biznesowych Uczestników szkolenia (mikro-konsulting)

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

I. WPROWADZENIE DO TWORZENIA STRATEGII – ATRIUM WARSZATU STRATEGICZNEGO

1    Wprowadzająca gra szkoleniowa BUSINESS IDEAS – inspirujące przykłady strategii
i działań liderów światowego biznesu i twórców strategii

2    Strategia, taktyka, cele, analiza strategiczna, wizja działania – czym są te narzędzia, jak je rozumieć i wykorzystywać

3    Strategia 2.0 – jak zmienił się świat budowania strategii pod koniec drugiej dekady XXI wieku – najnowsze trendy (na przykładach)

II. WARSZTAT STRATEGA W AKCJI – SYMULACJA RYNKOWA „STRATEGIC MANAGEMENT”

1    Podział na rywalizujące ze sobą zespoły i poznanie zasad gry

2    Audyt strategiczny i opracowanie strategii działania na rynku

 •    narada strategiczna (symulacja pracy zarządu firmy)
 •    kierunki działania i inwestycje (rola działów rozwoju i inwestycji)
 •    budżetowanie (znaczenie zaangażowania działów finansów oraz sprzedaży i marketingu)

3 Realizacja strategii w praktyce

 •     decyzja o kierunkach działań marketingowych i sprzedażowych
 •     zdobywanie kontraktów na rynku (rola sprzedaży i obsługi klienta)
 •     planowanie realizacji zleceń (produkcja i logistyka)

4  Wdrażanie, kontrola i raportowanie wyników

 •   raportowanie operacyjne (zasoby – także ludzkie i optymalizacja kosztów)
 •   raportowanie finansowe (rachunek wyników – rola księgowości i controllingu)
 •   raportowanie strategiczne (poznanie kluczowych wskaźników na tle konkurencji)

5 Działanie w warunkach zmiennego otoczenia

 •     wykorzystanie informacji z wielu źródeł do podejmowania decyzji
 •     konflikt celów – sukces działu i jednostki biznesu a sukces całej firmy
 •     sztuka wykorzystywania okazji rynkowych i zarządzania ryzykiem

6  Poznanie wyników symulacji, najważniejszych wniosków, zdobytych doświadczeń –
    omówienie czynników wpływających w praktyce na sukces firmy

III. PLAN STRATEGICZNY – BUDOWA FUNDAMENTÓW SUKCESU FIRMY

1    Etapy planowania strategii w praktyce – na podstawie żywych doświadczeń z symulacji

    STRATEGIC MANAGEMENT

2    Poznajemy narzędzie STRATEGIC TOOL – z jakich części składa się plan tworzenia strategii firmy, jej oddziałów i działów

3    Audyt strategiczny w praktyce – jak analizować zasoby, rynek, czynniki zewnętrzne, portfel produktów i usług oraz tworzyć opcje strategiczne na bazie okazji biznesowych

4    Strategia rozwoju w praktyce – działania w płaszczyźnie produkt-rynek

5    Strategie działów, oddziałów i jednostek biznesowych – tworzenie sposobów wyróżnienia się na tle konkurencji

IV. WDRAŻANIE I KONTROLA REALIZACJI STRATEGII – CZYLI JAK SPRAWIĆ, BY STWORZONY PLAN WCIELIĆ W ŻYCIE

1    Zapewnienie zasobów do wdrażania strategii oraz zaangażowanie zespołu w jego wdrażanie – jak wykorzystać indywidualny potencjał (ciekawy test ról w zespole)

2    Kaskadowanie celów i zadań – wraz z przypisaniem wskaźników kontrolnych (KPI), wzajemne rozplanowanie projektów (mapa strategii)

3    Kontrola realizacji planu, planowanie scenariuszowe i inspirujące metody bieżących działań w kierunku utrzymania kierunku działania i zaplanowanych strategii

V. BEST I WORST PRACTICES PLANOWANIA I WDRAŻANIA STRATEGII

1    Rola stałości i konsekwencji w realizowanych działaniach – przykłady liderów rynku oraz przegranych w tym zakresie

2    Zarządzanie okazjami i możliwościami rynkowymi oraz szybkie reagowanie w sytuacji przełomowych ryzyk – przykłady best i worst practices

3    Słynne prawa i zasady praktyków biznesu w zakresie budowania oraz wdrażania strategii

VI. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

1. Wnioski dla firm – uczestników warsztatów i indywidualne

2. Indywidualny plan działań – jaką wiedzę, umiejętności zastosuję w swojej pracy po
    szkoleniu

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • symulacje rynkowe uczące w praktyce zarządzania strategicznego (m.in. złożoną grę symulacyjną STRATEGIC MANAGEMENT) – aż około 50-60% czasu zajęć
 • learning by doing – wzmocnienie wiedzy i umiejętności zdobytej podczas symulacji rynkowych (na przykładach)
  • best practices – inspirujące przykłady strategii znanych firm w Polsce i na świecie
  • narzędzie w Excelu (STRATEGIC TOOL) do tworzenia strategii firm – uzupełniane

    podczas warsztatów m.in. na przykładach z życia Uczestników warsztatów

 • testy diagnozujące własny potencjał i talenty do wykorzystania w budowaniu strategii
 • wykład z prezentacją multimedialną – zaledwie 10-15% czasu zajęć (aby lepiej zrozumieć 
  i poznać konkretne narzędzia)