Co zyskasz dzięki szkoleniu Leadership - narzędzia współczesnego przywództwa i motywowania pracowników? 

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia z przywództwa nabędą po jego zakończeniu:

 • nauka wykorzystywania cech lidera w zarządzaniu zespołem

 • rozwój kompetencji pozwalających na nadzór nad realizacją ustaleń/ celów/ zadań

 • poznanie narzędzi udzielania motywującej krytycznej informacji zwrotnej

 • rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie umiejętności i potencjału pracowników

 • umiejętne diagnozowanie potrzeb i oczekiwania podwładnych

 • umiejętność dostosowywania działań motywacyjnych do poziomu rozwoju pracowników

 • tworzenie i stosowanie narzędzi motywujących pracowników 

 • odpowiednia i efektywna komunikacja z pracownikami

 • uświadomienie sobie znaczenia roli lidera w motywowaniu podwładnych

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z narzędzi współczesnego przywództwa i motywowania pracowników w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Leadership, czyli świadome przywództwo i narzędzia motywujące pracowników - program szkolenia online i stacjonarnego

Program szkolenia dla liderów zespołów obejmuje zajęcia w sali szkoleniowej lub online podzielone na następujące moduły: 

 

MODUŁ I. KOMPETENCJE KIEROWNICZE W ZARZĄDZANIU PRACOWNIKAMI

 1.     Mity i fakty bycia kierownikiem
 2.     Menedżer czy lider – określanie własnej roli
 3.     Bycia liderem można się nauczyć – lider skuteczny/ lider nieskuteczny
 4.     Co to są kompetencje – zestaw kompetencji menedżerskich – ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych
 5.     Postawa – jako główny element sukcesu lidera

MODUŁ II. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH

 1.     Rozpoznanie własnego stylu zarządzania i jego wpływ na efekty pracy (test indywidualny)
 2.     Czy istnieje idealny styl zarządzania – analiza przypadku
 3.     Wpływ lidera na kształtowanie postaw pracowników
 4.     Główne modele zachowań wpływających na sukces i skuteczność w zarządzaniu zespołem (budowanie autorytetu w zespole)
 5.     znajomość firmy – świadomość misji, wizji i celu przedsiębiorstwa
 6.     pewność siebie i poczucie własnej wartości
 7.     budowanie zaufania i wiarygodność
 8.     zarażanie entuzjazmem
 9.     znajomość ludzi
 10.     MBO (Zarządzanie przez Cele) czyli zgodnie z zasadą SMART
 11.     delegowanie zadań - korzyści
 12.     komunikacja werbalna – dogadywanie się i unikanie nieporozumień
 13.     komunikacja niewerbalna – mowa ciała, wizerunek profesjonalisty

MODUŁ III. MOTYWACJA PRACOWNIKÓW – KLUCZ DO EFEKTYWNOŚCI

 1.     Co motywuje współczesnych pracowników i jak to wykorzystać
 2.     Czy każdego pracownika motywuje to samo, od czego to zależy
 3.     Piramida potrzeb motywacyjnych wg Maslowa a jej wpływ na motywację pracowników
 4.     Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników – przyczyny
 5.     Zmiana – źródło spadku motywacji pracowników – jak nią zarządzać
 6.     W poszukiwaniu narzędzi motywacji – narzędzia „materialne” i „niematerialne”

MODUŁ IV. BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKA

 1.     Rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących pracownika do pracy
 2.     Motywowanie przez dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników – model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda
 3.     Zarządzanie i motywowanie przez trening, doradztwo, coaching – umiejętność dopasowania stylu zarządzania do doświadczenia i rodzaju pracownika

MODUŁ V. CZY PIENIĄDZE SĄ SKUTECZNYM SPOSOBEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

 1.     Rola wynagrodzenia i jego wpływ na wyniki pracownika w pracy zawodowej 
 2.     Satysfakcja a motywacja – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta jakość pracy

MODUŁ VI. KIJ CZY MARCHEWKA? TECHNIKI BUDOWANIA MOTYWACJI ZESPOŁU DO PRACY

      1. Nagrody:

 • jak i kiedy je stosować
 • nagrody, które motywują najbardziej
 • indywidualne traktowanie
 • o nagrodach, które stają się dla pracownika karą  

       2. Kary (konstruktywna krytyka):

 • czy należy je stosować i w jaki sposób
 • motywacyjna siła negatywnej informacji zwrotnej – KRYTYKA DODAJĄCA SKRZYDEŁ (autorski Model Konstruktywnego Feedbacku)

MODUŁ VII. PODSUMOWANIE SZKOLENIA Z NARZĘDZI MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 

 1. Wnioski na poziomie zespołowym i indywidualnym
 2. Indywidualny plan działań – jaką wiedzę, umiejętności zastosuję w swojej pracy po szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane podczas szkolenia dla team leaderów z przywództwa i narzędzi motywacyjnych pracowników

Zajęcia dla liderów zespołów z motywowania pracowników i przywództwa prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach

 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach

 • dyskusje na forum grupy

 • testy/ ankiety

 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)

Szkolenie prowadzą doświadczeni trenerzy.