Z tego pakietu dowiesz się:

 1. W jaki sposób zorganizować swoją pracę zdalną i całego zespołu? 
 2. Dlaczego konieczna jest zmiana roli menedżera? Kim teraz powinien być lider?
 3. Jakie zasady wprowadzić w czasie grupowych spotkań z zespołem?
 4. Dlaczego ważne są spotkania 1:1 z pracownikami?
 5. Czy wiesz, że komunikacja to klucz do sukcesu pracy zdalnej?
 6. Dlaczego kontakty nieformalne z pracownikami mają duże znaczenie? 
   

PROPOZYCJA HARMONOGRAMU SZKOLENIA:

08:45 - 09:00 - próba logowania 
09:00 - 12:00 - część I szkolenia
12:00 - 12.45 - przerwa
12:45 - 15:45 - część II szkolenia

Czas trwania szkolenia zamkniętego on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łacznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

 

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Cena szkolenia zamkniętego on-line:

Średnio cena 1 godziny szkolenia grupowego on-line wynosi 290 PLN netto + 23% VAT

Finalna cena szkolenia uzależniona jest od łącznej liczby uzgodnionych godzin.

 

 1. ZMIANA SWOICH NAWYKÓW:
 • Potrzebne umiejętności w pracy zdalnej
 • Ustalenie planu dnia pracy
 • Test na Twój styl pracy i wynikające z niego zagrożenia w pracy zdalnej
 • Zadbanie o przestrzeń
 • Unikanie rozpraszacz
 1. ZMIANA ROLI MENEDŻERA:
 • Z kontrolera na doradcę
 • Z mikrozarządzania na cele
 • Opanowany lider – wzór dla innych, jak eliminować stres w zespole
 • Test na mój poziom stresu i sposoby na indywidualne radzenie sobie z nim
 • Motywowanie pracowników – jakich motywatorów używać w pracy zdalnej
 • Akceptacja zmiany
 • Test: czy jesteś otwarty na zmiany
 • Opór na zmiany w zespole i jak sobie z nim razić
 • Test: jakim jesteś liderem i identyfikacja obszarów do poprawy
 1. ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ Z ZESPOŁEM (SCRUMY)
 • Rytm codzienny vs tygodniowy
 • Ustalenie wspólnych zasad
 • Jakie zadawać pytania na spotkaniu
 • Wyznaczanie jasnych celów - adaptacja do nowej sytuacji
 • Plany dnia
 • Update zadań
 • Przestrzeń na kreatywność
 • Przykłady kreatywnych rozgrzewek
 • Wspólna dyskusja
 1. 1:1 Z PRACOWNIKAMI
 • Cele
 • Update indywidualnych zadań
 • Motywacja
 • Informacja zwrotna
 • Aktywne słuchanie
 1. PĘTLA INFORMACYJNA
 • Test na rozwiązywanie konfliktów
 • Piramida komunikacyjna
 • Statusy o sytuacji w firmie
 • Inne ważne komunikaty
 • Komunikacja w grupie
 • Informacje zwrotne
 • Aktywne słuchanie
 • Test: jaka jest moja umiejętność komunikacji?
 1. KONTAKT NIEFORMALNY
 • Empatia – zrozumienie problemów
 • Test na empatię
 • Pomoc
 • Indywidualne podejście
 1. INTERAKTYWNA SESJA Z TRENEREM

Szkolenie on-line w pełni interaktywne i aktywizujące Uczestnika.

Poodczas szkolenia wykorzystamy wiele form aktywności, m.in.:

 • prezentacja
 • plansze
 • moderowane dyskusje
 • ćwiczenia
 • testy / ankiety
 • case study
 • zadania domowe